4- EĞİTİM YÖNETİCİLERİ

Eğitimin 5 sorununu rastgele olarak incelediğimiz dizide sırasıyla; üniversiteler ve eğitim fakülteleri, kapitalizm ve eğitim, yüzyıldır değişmeyen okul binaları ve sınıflar başlıkları ile 3 tanesine değinmiştik. Bu 4. Yazıda eğitimin en önemli sorunlarından biri olan eğitim yöneticilerine değinmek istiyorum.

Eğitim yöneticileri denilince bizim sistemimizde aslında her türlü merkezi ve yerel yöneticiyi kastediyoruz. Cumhurbaşkanından, mahalle muhtarına kadar tüm politik olarak topluma etkisi olan herkes eğitime müdahale etmektedir. Bu kişiler ve kurumlar müdahale aracı olarak da Miili Eğitim Bakanından, okul müdür yardımcılarına kadar geniş bir çeşitlilikte yüz binlerce kişiyi atamakta, atanmalarını etkilemekte, işten almakta, kendilerine bağlı olarak çalıştırmaktadırlar. Bunu yapabilmek için de yetersiz, yeteneksiz, liyakatsiz, sadece kendilerine bağlı eğitim yöneticilerinin bulunduğu bir ortam yaratmışlardır.

Şöyle bir dünya düşünün Cumhurbaşkanı bir siyasi partinin genel başkanı ve kendi etrafında kendi partisindeki kişilerden oluşan bir eğitim danışmanları ordusu oluşturmuş ve burada eğitim ile ilgili projeler vs. üretmektedir. Ayrıca gene aynı partiye üye veya gönülden üye bir kişi Milli Eğitim Bakanı’dır. Bakan yardımcıları aynı partinin üyeleridir. Tarafsız olması gereken müsteşarlar, genel müdürler, müdürler ve onların yardımcıları gene aynı partinin adamlarıdır. Onların atadığı il milli eğitim müdürleri ve yardımcıları aynı partinin destekleyicileridir. Onların atadığı İlçe Milli eğitim Müdürleri ve yardımcıları da aynı siyasi görüşün militanlarıdır. Onların atadığı okul müdürleri ve müdür yardımcıları da aynı partinin adamlarıdır. Bir dünya aynı bıyık tipine sahip ve tek özellikleri aynı partinin etrafına toplanmış bir sürü “yönetici “ eğitimi yönetmektedir. Böyle bir dünya düşünmelerini örneğin Avustralya’da sorsak insana “deli” diye bakarlar. Oysa ki ülkemizde eğitim yöneticileri gerçeği budur.

Haksızlık etmeyelim, bir avuç idealist, halktan yana, eğitimin gereklerini yerine getirmeye çalışan eğitim yöneticisi hala sistem içindedir. Ancak sesleri kesilmiş, uzak köşelere itilmiş ya da zorunlu olarak partinin eğitim politikalarına biat etmiş şekilde yılgın, yenik, bıkkın şekilde…

Bu parti militanlarının oluşturduğu bir sendika, Memur Sen konfederasyonuna bağlı Eğitim Bir Sen, ise eğitim alanındaki en çok üyeye sahip sendikadır. Aslında sendika demek yanlıştır. Birleşmiş Milletlerin çalışma kuruluşu ILO bu örgütü sendika olarak kabul etmemektedir. Bundan dolayı Türkiye’de en çok üyeye sahip olmasına rağmen ILO Türk İş temsilcisini Türkiye’de en çok üyesi bulunan sendika temsilcisi olarak ILO toplantılarına almaktadır. Ancak eğitim yöneticileri derken bu örgütün yönetici atama, yer değiştirme ve eğitimi bir partinin politikaları doğrultusunda yönetme kabiliyetinden bahsetmemek olmaz.

Fazla uzatmadan Cumhurbaşkanının 18 Nisan 2019 tarihinde Memur Sen adlı ve uluslar arası alanda hiçbir meşruiyeti olmayan “sendika”nın toplantısındaki sözlerine yorumsuz olarak bakalım. Ne demek istediğimi Cumhurbaşkanından daha iyi kimse anlatamaz…

“Memur-Sen camiasının seçimler sebebiyle ortaya çıkan tabloda, bulundukları yerlerde dimdik duracaklarına inanıyorum. Ne yapacak, seni makamından mı alacak? Alsın. Seni memurluktan atabilir mi? Atamaz. Çünkü 657 denilen yasa sizi güçlü şekilde koruma altına almıştır. Kaldı ki bu yollara tevessül edenler karşısında arkanızda kapı gibi Memur-Sen camiası var. Bu ülkede şu anda bir hükümet var. Biz hiçbir zaman yapılacak bu zulümlere tribünden seyirci olmayız.

Yasamanın başı ise genel başkanı olduğum partinin üyesidir, bütün bu imkânlarımızla zulmün karşısında durmak bizim için en önemli görevdir, Memur-Sen mensupları yerlerinde dimdik durmalıdır. ‘Hadi bakalım sendikanı değiştir’ diyenlere karşı Memur-Sen’liler yerini korumalıdır.

Sırtını vesayet odaklarına dayayan sendika ağlarının siyasetçilere ayar verdiği o günler geride kaldı. Yapılacak olan zulümlere tribünden seyirci olmayız.”

Vesayet odakları derken? Sendika ağaları derken? Zulüm derken?

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here