Beycik halkı, bölgede geniş çapta gerçekleştirilen ağaç kesimlerinin durdurulması için  yazılı bir açıklama yayınladı.

Beycik halkı, Beydağları Milli Parkı civarında süren kesim kararının acilen durdurulmasını, endemik türlere ev sahipliği yapan bu bölgenin gerektiği gibi korunarak şu ana kadar uğradığı zararın el birliğiyle onarılmasını talep ediyor.

BASINA VE KAMUOYUNA

Biz Antalya Beycik Köyü’nün bazı sakinleri, Tahtalı Dağı eteklerindeki köyümüzde, eskiden Milli Park sınırında olan ve bugün Milli Park sınırının hemen bitiminden başlayan yaklaşık 20 hektarlık bir alanda düz ağaç kesimi yapılacağını bir süre önce öğrenmiş bulunuyoruz. Düz kesim, ağaçları hiçbir ayrım yapmadan dümdüz etmek demektir.

Bu durumu öğrendiğimiz günden beri, Muhtarımızın Kaymakamlığa verdiği itiraz dilekçesini takiben Antalya Orman Bölge Müdürlüğü ve ilgili işletme müdürlüklerini ziyaret etmekte, geçici olarak durdurulmuş bu kesimin iptal edilmesine yönelik talepte bulunmaktayız. Gelgelelim, buradaki doğanın yapısına, heyelan ve erozyon izlerine, daha önceki düz kesimlerin yarattığı hasara her gün tanık olan bizlerde korku ve kaygı uyandıran, çevredeki koruma altındaki endemik bitkilerin yayılım alanında tahribat yaratabilecek, benzer şekilde hayvan yaşamına zarar verebilecek, çevredeki tarihsel ve arkeolojik yapıların gerektirdiği özeni hiçe sayan, dünyanın en ünlü on yürüyüş rotasından biri olan ve halihazırda kesimlerden zarar görmüş Likya Yolu’nun geleceğini de bu yolun alternatif etabını yok ederek tehlikeye atan bu kesim planı, Türkiye Büyük Millet Meclisi gündemine de taşınmasına rağmen durumda hiçbir somut ilerleme kaydedilememiş, kesimi kalıcı olarak durdurma yönünde ilgililer hiçbir resmi yahut elle tutulur adım atmamıştır. Bu kesimin orman amenajman planlarına uygun olup olmadığı Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde sorulmuş ve henüz yanıt alınamamıştır.

Bizler hiçbir şekilde bu kesimin yapılması gerektiğine ikna değiliz. Buradaki ormanların, çiçeklerin yok edilmesini, hayvanların yerinden edilmesini yüreğimiz kaldırmıyor. Korkuyoruz derken kaygılarımızın şeffaf ve nesnel bir şekilde giderilmemesini aklımız almıyor. Milli servetimize, tarihsel ve kültürel miraslarımıza yönelik duyarsızlığa ses çıkarmamaya vicdanımız el vermiyor.

VE HER GÜN BÖLGEMİZDE BİR KESİME BAŞLANACAĞI KAYGISIYLA UYANIYORUZ.

Ama yalnız olmadığımızı biliyoruz. Ulupınar’ın asırlık çınarlarını kurtaran dost ve komşularımızın Beycik için Change.org üzerinden başlattığı imza kampanyasına kısa sürede destek veren 9000 kişi, kaygılarımızın yersiz, ormanımızın yalnız olmadığını hepimize gösteriyor.

Tüm halkımızı Antalya Beycik Köyü’nde olanlar konusunda duyarlılığa ve yanımızda olmaya davet eder, Beycik Köyü sakinleri olarak bu konudaki tüm yasal haklarımızı sonuna dek kullanacağımızı kamuoyuna saygı ile duyururuz.

İmza kampanyası:

Change org. “Beydağları Milli Park Çevresinde Düz Orman Kesimi Durdurulsun. Likya Yolu Korunsun.”

Tahtalı Dağı eteklerinde, Bey Dağları Milli Parkı’nın etrafındaki ormanlarda DÜZ KESİM olarak anılan bir yöntemle ağaç kesimi yapılmaktadır. Düz kesim ağaçları genç yaşlı diye sınıflandırmadan keserek, alanı dümdüz etmek anlamına gelir.

Elimizdeki verilere göre, tıraşlama yapılan bölgede:

25’i bölge endemiği olmak üzere 865 farklı bitki türü barınmakta,

Yaban Keçisi, Şah Kartal, Vaşak, Kurt gibi azalan türler yaşamlarını sürdürmekte,

2011 yılında Prof. Dr. Bayram Göçmen tarafından tanımlanan bir NOKTA ENDEMİK TÜR (DÜNYANIN BAŞKA HİÇBİR YERİNDE OLMAYAN) LİKYA SEMENDERİ’nin de yayılış gösterdiği düşünülmektedir. Bu şu anlama gelmektedir; yaşam alanı tahrip edilirse Likya Semenderi dünyadan silinecektir.

Alanda doğal yayılış gösteren Dorystoechas hastata Boiss. & Heldr. ex Bentham türü ‘relikt endemik’ olup aynı zamanda da monotipiktir. 4. zamandaki (quarterner) buzul devrinde yaşayabilen, iklimlerin ısınmasıyla günümüzde genellikle dağların yüksek kesimlerindeki soğuk alanlarda yaşamını sürdüren, eski devre ait özel bitkilerdendir. IUCN kırmızı listede tehlike kategorisi VU (zarar görebilir) olarak belirlenmiş olan bu tür de yapılan çalışmalardan olumsuz etkilenecektir.

Kesimlerin devam ettiği bölge barındırdığı biyolojik çeşitlilik açısından eşsiz olmasının yanı sıra, dünyanın en önemli 10 yürüyüş rotasından biri olan “Likya Yolu” güzergahı üzerinde/etki alanındadır. Ayrıca Likya Yolu’nun alternatif bir etabı da kesim yapılacak bölgenin içinden geçmektedir.

Bölgede yürürken pek çok lahit ve antik kalıntı ile karşılaşılmaktadır; dolayısıyla bu bölgenin dokusunu tahrip etmek, bir açık hava müzesi olan ülkemizin tarih ve kültür mirasına zarar verecektir.

Sade vatandaşlar olarak basından edinebildiğimiz bilgiye göre; yapılan düz kesimler ekonomik gerekçelere dayandırılmaktadır. Artan üretim hedefini karşılayabilmek için Bölge Orman Müdürlükleri, gelecek yıllarda kesilmesi gereken ağaçları da maalesef bu sene kesmektedirler.

Kesimler kısa vadede ekonomik kazanç sağlayacak olsa da, uzun vadede ülke turizmine ve özellikle bölge ekonomisine zarar verme riski taşımaktadır. Yukarıda sayılan tüm özelikler, kesim yapılacak bölgeyi dünya çapında tanınan bir turizm ve yürüyüş rotası haline getirmiştir ve her yıl yerli/yabancı on binlerce turist ORMANDA yürüyüş yapmak için buraya akın etmektedir.

Bu bölgede yapılacak büyük çaplı “kazıma” faaliyetleri Kemer ve Antalya turizmini olumsuz etkileyecek, Likya Yolu’nun en popüler etaplarından birini çölleştirecek, doğa turizminden gelir elde eden bölge halkını ekonomik dara sokacaktır.

Kesim yapılacak alanın Beycik yerleşiminin hemen yanıbaşında olması, meyilli arazinin geniş çaplı bir düz kesim nedeniyle HEYELAN TEHLİKESİ taşıyacağı da düşünüldüğünde bölge nüfusunu sağlık ve benzeri pek çok bakımdan doğrudan etkileyecektir.

Bu boyutta bir kesimde bölge hakkının ihtiyaçlarını ifade edebilmesi ve buna yönelik süreçlerin desteklenmesi son derece insanidir ve beklentiler bu yöndedir.

BEYDAĞLARI MİLLİ PARKI CİVARINDA SÜREN KESİM KARARININ ACİLEN DURDURULMASINI, ENDEMİK TÜRLERE EV SAHİPLİĞİ YAPAN BU BÖLGENİN GEREKTİĞİ GİBİ KORUNARAK, ŞU ANA KADAR UĞRADIĞI ZARARIN EL BİRLİĞİYLE SAĞALTILMASINI TALEP EDİYORUZ.

DUYARLILIĞINIZ VE DESTEĞİNİZ İÇİN TEŞEKKÜR EDERİZ,

SAYGILARIMIZLA,

BEYCİK, ULUPINAR, ÇIRALI, OLİMPOS SAKİNLERİ

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here