Akdeniz Üniversitesi Öğretim Elemanları Derneği Doç.Dr.İlker Belek hakkında verilen

cezanın Antalya 2. İdare Mahkemesince kaldırılması konusunda 12 Mayıs 2014 Pazartesi saat:12.30‘da Tıp Fakultesi A Blok önünde bir basın açıklaması yapacak

Değerli Akdeniz Üniversiteliler;

Derneğimiz yönetim kurulu üyesi olarak, derneğimiz adına, kaynakların üniversite kavramına uygun bilime, eğitime, araştırmaya, öğrenciye ayrılması gerektiğini belirten basın açıklamasını okuduğu ve konuyu duyurmak amacıyla elektronik ortamda onurluakademisyenlik mail grubuna gönderdiği yazı nedeniyle Akdeniz Üniversitesi Rektörlüğünce Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. İlker BELEK hakkında görevden çıkarma suçunu işlediği iddiası ile soruşturma açılmış, sonrasında maaş kesim cezası verilmişti. Soruşturma sürecinde soruşturmaya konu olan onurluakademisyenlik yazışmaları Prof. Dr. Hakan Yaman’ın bilgisayarından indirilmiş ve bir CD olarak İlker BELEK’i şikayet eden “vatandaşlara” iletilmiş olmasına rağmen Hakan Yaman Rektörlükçe soruşturmacı olarak atanmış ve kendisi de bu görevi kabul etmişti.

Ancak Antalya 2. İdare Mahkemesince günümüzde üniversitelerde yaşanan baskılara ve haksız soruşturmalara örnek olacak şekilde düşünce özgürlüğüne sahip çıkan bir kararla söz konusu ceza iptal edilmiştir. Mahkemenin kararında ifade edilen düşüncelerin bir kısmının toplumun bir kesimi tarafından kabul edilemez bulunsa dahi, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi hükümleri ile Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin yerleşik içtihatları doğrultusunda, devletin ya da toplumun bir bölümünün aleyhinde olan, tasvip edilmeyen, şok eden, rahatsız eden bilgi ve düşüncelerin de ifade özgürlüğü kapsamında olduğu belirtilmiştir.

Bu anlamlı kararı başta üniversite olmak üzere toplumla paylaşmak üzere 12 Mayıs 2014 Pazartesi günü saat 12:30’da Akdeniz Üniversitesi Hastanesi A Blok önünde Derneğimizce basın açıklaması yapılacaktır.

Katılımlarınız üniversitelerde özgürlüğün, özerkliğin, bilimin, laik eğitimin yerleşmesine katkı sağlayacaktır.

Saygılarımızla.

Yönetim Kurulu

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here