Antalya Tabip Odası-DİSK – KESK ve TMMOB İKK üyeleri Ermenek’te yaşanan Maden faciasıyla ilgili basın açıklaması yaptı. Attalos Meydanı’nda yapılan açıklamaya katılanlar sık sık” Kaza Değil Cinayet”, “İşçilerin Katili AKP Düzeni” sloganları attılar.

“Dün Zonguldak – Soma Bugün Ermenek. Artık yeter. İşçi Cinayetlerine Son” pankartının açıldığı eylemde kurumlar adına basın açıklamasını DİSK Akdeniz Bölge Temsilcisi Cemal Aybar okudu

“Dün Davutpaşa’da, Soma’da OSTİM’de, bugün Karaman Ermenek’te yaşananlar, iktidarın ve maden sahiplerinin binlerce işçinin iş cinayetlerine kurban gitmesinden gerekli dersleri çıkarmadığını göstermektedir.” diyen Aybar,” Bu yaşananların sorumlusu bu çalışma koşullarına izin veren, güvencesiz ve esnek çalışmayı yaygınlaştırarak bütün alanlarda işçileri ölümle, işsizlikle, açlıkla yüz yüze bırakan, devleti bir şirket mantığıyla yöneten AKP iktidarıdır. İşçilerin kanından beslenen taşeronlaştırma, sendikasızlaştırma başta olmak üzere çalışma yaşamını gittikçe daha güvencesiz hale getiren sistem sürdükçe iş cinayetlerinin devam edeceği açıktır.” şeklinde konuştu.

“Türkiye’de hızla artan iş cinayetlerini durdurmak için yapılması gerekenler bellidir” diyen Aybar, “Ülkeyi yönetirken işçi sınıfının taleplerini duymayanlar, duymazdan gelenler, gereğini yapmayanlar, bu işçi katliamlarındaki sorumlulukları nedeniyle hesap vermelidir!” şeklinde konuştu.
Değerli Basın emekçileri
Türkiye’de işçiler, 19. yüzyıl kölelik koşullarında çalıştırılmanın sonuçlarını en acı şekilde yaşamaya devam etmektedir. Karaman Ermenek’te rödovans sistemi ile faaliyet gösteren bir madende yaşanan “su baskını” nedeniyle 18 işçi mahsur kalmış, olayın üzerinden iki gün geçmesine rağmen madendeki işçilere hala ulaşılamamıştır. Son yıllarda Türkiye’nin dört bir yanında meydana gelen ve çok sayıda işçinin hayatına mal olan maden kazaları peş peşe yaşanması kesinlikle tesadüf değildir. Madenlerdeki çalışma koşulları işçilerin can güvenliğini tehdit eder boyutlara ulaşmış olmasına rağmen, işçilerin göz göre göre ölüme gönderiliyor olması dikkat çekicidir. Türkiye’de özellikle son yıllarda yaşanan ve her yıl ortalama binden fazla işçinin hayatını kaybetmesine, on binlercesinin iş göremez derecede yaralanmasına yol açan karanlık tabloyu “iş kazası” kavramı ile açıklamak artık mümkün değildir.

Bu yaşananların sorumluları denetimsiz kaçak ocaklar, iş güvenliğinden yoksun, denetimsiz, taşeron usulü çalışma koşullarını uygulayanlardır. Bu yaşananların sorumlusu bu çalışma koşullarına izin veren, güvencesiz ve esnek çalışmayı yaygınlaştırarak bütün alanlarda işçileri ölümle, işsizlikle, açlıkla yüz yüze bırakan, devleti bir şirket mantığıyla yöneten AKP iktidarıdır. Madenlerde kazaların yaşanmaması için alınması gereken önleyici tedbirlerin maliyet olarak görülmesi can kayıplarının yaşanmasının temel nedenidir. İşçilerin kanından beslenen mevcut sömürü düzeni, işçilerin çalışma koşullarını tam bir cehenneme çevirmekte, bu durum inşaatlarda, madenlerde yeni iş cinayetlerine zemin hazırlamaktadır.
Tüm bunlara rağmen yaşanan iş cinayetlerini “kader” , “fıtrat” diyerek geçiştirmeye çalışan, dava açılmasını engellemek için ölen işçilerin ailelerine kan parası verilmesini bile öven bir Çalışma Bakanından ve hükümetinden emekçiler aleyhine olan bu tabloyu değiştirmesi elbette ki beklenemez. Çünkü her yaşanan iş cinayeti AKP Hükümetinin işçi sağlığı ve güvenliği için tedbirler almayı, denetimleri artırmayı, katliamların sorumlularını en ağır şekilde cezalandırmayı değil, tam tersine unutturarak, kanıksatarak sömürü çarkının devamını sağlamayı ilke edindiğini tartışmasız bir biçimde ortaya koymuştur.

Dün Davutpaşa’da, Soma’da OSTİM’de, bugün Karaman Ermenek’te yaşananlar, iktidarın ve maden sahiplerinin binlerce işçinin iş cinayetlerine kurban gitmesinden gerekli dersleri çıkarmadığını göstermektedir. Öte yandan işçilerin kanından beslenen taşeronlaştırma, sendikasızlaştırma başta olmak üzere çalışma yaşamını gittikçe daha güvencesiz hale getiren sistem sürdükçe iş cinayetlerinin devam edeceği açıktır. Bu nedenle tüm emek örgütlerini çalışanları 19. Yüzyıl koşullarına iten koşullara karşı mücadeleyi yükseltmeye çağırıyor, madende mahsur kalan işçilerin en kısa sürede kurtarılması için her türlü olanağın seferber edilmesini ve olayda ihmali bulunanların hesap vermesini talep ediyoruz.

KESK             DİSK             TMMOB İKK                 ANTALYA TABİP ODASI

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here