Ülke genelinde yarın saat:18.00-19.00 arası hekimler nöbet tutacak. TTB’nin  (Türk Tabipleri Birliği) çağrısı üzerine bir duyuru yapan Antalya Tabip Odası bütün hekimleri 2 Kasım  2018 Cuma saat:18.00’da Attalos Meydanı‘nda NÖBET etkinliğine davet etti.

“Şiddete uğramadan mesleğimize, çalışma hakkımıza sahip çıkmak, demokratik hukuk devleti normları ile bağdaşmayan Kanun Teklifine karşı birlikte mücadele etmek için 2 Kasım 2018 Cuma günü (yarın) saat:18.00-19.00 arası Attalos Heykeli önünde yapacağımız basın açıklaması ve nöbet etkinliğine tüm meslektaşlarımızı bekliyoruz.” denilen açıklamada “Sağlıkta şiddetle ilgili kanun teklifi maddesinin Türk Tabipleri Birliği’nin yıllardır ısrarla önerdiği “Sağlıkta Şiddet Yasası” teklifi ile ilgisi yoktur, sağlık çalışanları için her geçen gün artan şiddetin önlenmesi hayal haline gelmektedir.” vurgusu yapıldı.

OHAL DEVAM EDİYOR !

AKP milletvekilleri aracılığıyla “Sağlıkla İlgili Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi” TBMM’ye sunuldu. “Torba Yasa” olarak hazırlanan Teklifin her zaman olduğu gibi apar topar, toplumun duyarlılıkları, öncelikleri göz önüne alınmadan ivedilikle komisyonda görüşüleceği de belirtilmektedir. Oysa sağlık ortamını birçok yönüyle ilgilendiren tasarı detaylı değerlendirmeyi gerektirmektedir.

Kanun teklifi ile ülkemizde OHAL’in devam ettirildiği görülmektedir. KHK ile görevlerine son verilen ve güvenlik soruşturması nedeniyle görevlerine başlatılmayan hekimler işsizliğe mahkum edilmekte ve adeta siyasi iktidar hekimlerin mesleğini icra etmesini yasaklama yetkisini eline almak istemektedir.

Sağlıkta şiddetle ilgili kanun teklifi maddesinin Türk Tabipleri Birliği’nin yıllardır ısrarla önerdiği “Sağlıkta Şiddet Yasası” teklifi ile ilgisi yoktur, sağlık çalışanları için her geçen gün artan şiddetin önlenmesi hayal haline gelmektedir.

Şiddete uğramadan mesleğimize, çalışma hakkımıza sahip çıkmak, demokratik hukuk devleti normları ile bağdaşmayan Kanun Teklifine karşı birlikte mücadele etmek için 2 Kasım 2018 Cuma günü (yarın) saat:18.00-19.00 arası Attalos Heykeli önünde yapacağımız basın açıklaması ve nöbet etkinliğine tüm meslektaşlarımızı bekliyoruz.

Antalya Tabip Odası

Yönetim Kurulu

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here