Kemer ilçesinde, Beydağları Sahil Milli Parkı sınırlarında bulunan Kındılçeşme kampının özel bir şirkete

kiralanarak halkın kullanımına kapatılması Danıştay tarafından iptal edildi.

2009 yılında plan değişikliği yapılarak 29 yıllığına özel sektöre kiralanan Kındılçeşme halkın günübirlik kullanımına kapatılmıştı. Uygulamaya tepki gösteren kampçıların açtığı davayı gören Danıştay 6. Dairesi, alanda tatil köyü inşa etme yaklaşımıyla yapılan inşaatlarla doğal yaşamın tümüyle ortadan kaldırıldığına hükmederek planı iptal etti.

Antalya’da halkın kamp yarapak denize girebileceği son alan olan Kemer’deki Kındılçeşme Günübirlik ve Çadırlı Kamp Alanı, 2009 yılında dönemin Çevre ve Orman Bakanlığı’nca yapılan ‘Antalya Beydağları Uzun Devreli Gelişim Planı Revizyon’ tadilatı ile 29 yıllığına özel sektöre kiralandı. Planda yapılan değişikliğin ardından, ‘Çadırlı Kamp Alanı’ olan Kındılçeşme’nin statüsü, ‘Kamp Alanı’ olarak değiştirildi. Daha sonra lüks bungolovlar ve benzeri tesisler inşa edilen alan, yüksek duvarlarla çevrilerek halkın kullanımına kapatıldı.

Danıştay ‘doğa yokedilmiş’ dedi
Kındılçeşme’deki uygulamaya tepki gösteren ve pek çok kez protesto eylemi yapan kamçıların açtığı davaya, Antalya Barosu ile Mimarlar Odası Antalya Şubesi de müdahil oldu. Davayı gören Danıştay 6. Dairesi, Kındılçeşme’deki uygulamanı hukuka ve kamu yararına aykırı olduğuna hükmederek planı iptal etti. Kındılçeşme’de adeta tatil köyü inşa etme yaklaşımıyla yapılan inşaatlarla alanın dokusunun ortadan kaldırılarak topoğrafik yapının değiştirildiğinin altı çizilen Danıştay kararında, “doğal yaşamın neredeyse tümüne yakını ortadan kaldırılmış ve doğal süreç yokedilmiştir” hükmüne yer verildi.

‘Plan kamu yararına değil’
Dava konusu planların, milli parklar kanunu, şehircilik ilkeleri ve planlama esaslarıyla kamu yararına aykırı uygulama ve kullanımlar getirmesi nedeniyle hukuka uygun bulunmadığı belirtilen Danıştay kararında, 2872 sayılı Milli Parklar kanununun 14. Maddesine atıfta bulunularak, söz konusu kanun kapsamına giren alanlarda, ülke savunması için gerekli olan tesisler dışında kamu yararı açısından kesin ve vazgeçilmez bir zorunluluk bulunmadıkça “her ne suretle olursa olsun hiçbir yapı ve tesis kurulamaz ve işletilemez veya bu alanlarda var olan yerleşim sahaları dışında iskân yapılamaz” hükmüne de vurgu yapıldı.

Av. Koç: ‘Kındılçeşme geri alınmalı’
Davanın avukatlarından Tuncay Koç ise Danıştay kararının ardından, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü’nün Kındılçeşme’nin kiralama ihalesini iptal ederek kamp alanını geri alması gerektiğini söyledi.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here