Antalya ili İbradı İlçe merkezi meydanında yapılan eylemle bir kez daha Akdeniz’de “HES’lere geçit yok” denildi.

İbradı Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği ile birlikte Derelerin Kardeşliği Akdeniz Platformu’nun birlikte yaptığı eyleme İbradı Belediye Başkanı,TMMOB, DİSK, Antalya Barosu, yöre dernekleri, yöre halkı, Antalya Birleşik Haziran Hareketi ve Antalya Gençlik Muhalefeti üyeleri katıldı.

Basın açıklamasını okuyan DEKAP Sözcüsü Birsen Tanyeri, ” Yine yan yanayız, yine omuz omuzayız. Akseki Sinanhoca, İbradı Ürünlü köylüleri birleşerek suyuna, toprağına, ırmağındaki balığa, Altınbeşik Mağarasına, Yaban Hayata, Doğaya sahip çıktılar. Onların haklı davalarında omuz veren herkese teşekkür ederiz. Bu süreçte gördük ki; halk kendi davasına sahip çıktığı sürece şirketler kaybedecek, doğa ve yaşam kazanacaktır.” dedi.

DOĞA, YAŞAM ve MÜCADELE KAZANDI

Bugün burada oluşumuzun sebebi, Akdeniz Torosların dağ köylerinde, vadilerde özgürce akarak yöreye can veren Irmaklarımıza pranga vurmak isteyen, topraklarımızı elimizden almak isteyenlere karşı vermiş olduğumuz Hukuk mücadelesini de kazanmamızdır. Bu başarı ilk değil son da olmayacaktır. Bu Antalya’da kazandığımız altıncı davadır. Bu süreçte gördük ki; halk kendi davasına sahip çıktığı sürece şirketler kaybedecek, doğa ve yaşam kazanacaktır.

Bilindiği gibi Antalya İli, Akseki İlçesi, Sinanhoca Mahallesi, İbradı İlçesi Ürünlü Mahallesi sınırları içerisinde Manavgat Çayı üzerinde Dedegöl Enerji Yatırım A.Ş. tarafından yapılması planlanan “Sinanhoca Regülatör ve HES” projesine ilişkin olarak verilen 25/09/2012 tarihli “ÇED olumlu” kararının, projenin uygulanmasıyla birlikte verimli tarım alanlarının sular altında kalacağı, doğa tahribatı yaşanacağı, yaban hayatın yok olacağı, raporda ciddi ve bilimsel tedbirlerin bulunmadığı, doğal yaşamın zarar göreceği ileri sürülerek ÇED Olumlu kararının iptali istemiyle dava açılmıştı.

Mahkeme heyeti “ bilirkişi raporu ve dosyada mevcut bilgi ve belgeler uyarınca, dava konusu olan ÇED raporunun çevresel etkiler, biyoçeşitlilik, ekolojik yapı, ekosisteme ve sosyo-ekonomik etkileri açısından yetersiz olduğu kanaatine varıldığından, Antalya İli, Akseki İlçesi, Sinanhoca Mahallesi, İbradı İlçesi Ürünlü Mahallesi sınırları içerisinde Manavgat Çayı üzerinde Dedegöl Enerji Yatırım A.Ş. tarafından yapılması planlanan “Sinanhoca Regülatör ve HES” projesine ilişkin olarak verilen 25/09/2012 tarihli “ÇED olumlu” kararında hukuka uyarlık bulunmamaktadır.” Açıklanan nedenlerle, dava konusu işlemin İPTALİNE, 10/05/2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.” diyerek bir kez daha bilim insanlarının hazırlamış oldukları bilirkişi raporlarında ileri sürülen gerekçelere uyarak kararını vermiştir. Aslolanın yaşam olduğu ve atalarımızca korunarak bugüne dek varlıklarını sürdürmeyi başaran yaban hayat, ekolojik sistem için çok önemli bir karar veren Mahkeme heyetine de teşekkür ederiz.

Biz başından beri haklı olduğumuzu biliyorduk. Dünyanın 200 önemli Doğa alanından biri olan İbradı Akseki havzasında böyle bir HES inşaatının yapılması sadece bölgede yaşayan insanları değil, tüm canlıları, kültürel değerleri yok edeceğini HES projesi için hazırlanan binlerce sayfadan oluşan ÇED Raporunu incelediğimizde anlamıştık. Çünkü bu rapor özel firmalarca hazırlanmış olup, yörenin gerçekleri ile uyuşmayan zorlama bir rapordu. Alınacağı söylenen önlemlerin kağıt üzerinde kalacağı her halinden belli olan bu rapor bilimsellikten de uzaktı.Bu nedenle Mahkemeye ÇED raporuna itirazlarımızı belirten karşı raporu sunmuştuk. Mahkeme Bilirkişi atayarak itirazlarımızı haklı buldu.

23/03/2017 tarihli bilirkişi raporunda en ayrıntılı bir şekilde; Dedegöl Enerji tarafından yapılacak olan Regülatör ve HES projesinin yapılması halinde Doğal yaşamın yaban hayatın endemik türlerin yok olabileceğini, ÇED raporunun yetersizliğini, eksikliğini, alınacak önlemler konusunda ciddi çelişki ve kaygılar taşıdığını, yeterli araştırma yapılmadığını, ilgili kanun ve yönetmeliklere aykırılıklar taşıdığını belirtmiş ,bilirkişilerin görüşlerine mahkeme heyeti uyarak adaleti sağlamışlardır. Bizler, daha önce Antalya’nın başka yerlerinde yapılacak olan HES projelerinde olduğu gibi, burada da Doğaya sahip çıkmanın Ülkemize ve geleceğimize sahip çıkmakla eşdeğer olduğunu bir kez daha gördük. Tıpkı Alara Çayının , Çenger Çayının, Değirmendere Çayının, Çığlık, Çörüş, Gürleyik Çaylarının, Karpuz çayının özgür akması için mücadele eden ve kazanan Köprülü Kayabükü köylüleri, Gençler köylüleri, Gümüşdamla(Zilan) köylüleri, Çığlık köylüleri, Üzümdere köylüleri, Ahmetler köylülerinin mücadelesinde olduğu gibi. .Yine yan yanayız, yine omuz omuzayız. Akseki Sinanhoca, İbradı Ürünlü köylüleri birleşerek suyuna, toprağına, ırmağındaki balığa, Altınbeşik Mağarasına, Yaban Hayata, Doğaya sahip çıktılar. Onların haklı davalarında omuz veren herkese teşekkür ederiz.

Bilsinler ki bu yörede HES lere geçit YOK! Yanlış hesap Bağdat’tan döner… Eninde sonunda hak yerini bulur. Yeter ki biz mücadelemizi her alanda birlik ve beraberlik, dayanışma içinde yürütelim.

Bugün geldiğimiz noktada KHK larla Yaşam alanlarımızı koruyan çok önemli kanunlar ve yönetmeliklerde değişiklikler yapıldı. SİT alanlarının statüleri değiştirilerek Sanayi yatırımlarına açıldı. Şimdi de Zeytinlikler meralar “sürdürülebilir kalkınma”adı altında yapılaşmaya açılmaya çalışılıyor .Ormanlarımız termik santraller, HES ler ,mermer ve taş ocakları yüzünden yok ediliyor. Bunlara karşı çıkan Yaşam savunucuları kiralık katiller eliyle katlediliyor.Finike’de Taş ve mermer ocaklarına karşı mücadele ederken katledilen Ali&Aysin Büyüknohutçu’nun anıları önünde saygıyla eğiliyoruz ve gerçek suçluların bir an evvel ortaya çıkarılmasını istiyoruz.. Onların mücadeleleri bitmedi bitmeyecek.. Ayrıca geçen hafta Kaş ilçesinde kendisine verilen görev gereği ,Kıyı yağmasını belgeleyerek rapor eden Kaş Belediyesi çalışanı inş.mühendisi Hakan Kılıç kimliği belirsiz kişiler tarafından dövülerek darp edildi. Bunları yapanların hak ettikleri cezayı almaları talebimizdir.

Sinanhoca HES projesi artık çöp olmuştur. Ancak şirket yetkililerinin Mahkeme kararına uymayarak inşaatı sürdürmeye çalışmaları halinde bu işin halkımızla birlikte takipçisi olacağız. Halkımızı uyanık olmaya davet ediyoruz .Çeşitli vaatlere kanmayarak toprağına suyuna sahip çıkan tüm yöre halkını ve bizzat davacı olan İbradı Belediye Başkanı Serkan Küçükkuru,İbradı Belediye meclis üyesi Gülsüm Köleoğlu, Zeki Cengiz arkadaşlarımzı kutluyoruz.16-06-2017

DERELERİN KARDEŞLİĞİ AKDENİZ PLATFORMU

 

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here