DİSK’e bağlı Dev Turizm-İş Sendikası’nda, Eş Genel Başkan Mustafa Yahyaoğlu ve beraberindekilerin usulsüz yapılan delege seçimlerinde tutanak tutmak isteyen Eş Genel Başkan Didem Erkıvanç Türkay ve Peri Özay Albayrak’a uyguladığı şiddete yö- nelik tepkiler sürüyor. ÖDP Kadın Koordinasyonu, yaptıkları yazılı açıklamada Türkay’ın daha önce de Yahyaoğlu ve arkadaşları tarafından psikolojik taciz ve şiddete maruz bırakıldığına dikkat çekti. “Sendikada kadına yönelik şiddet hafife alınamaz, kabul edilemez, affedilemez!” diyen ÖDP’li kadınlar DİSK Genel Merkez yönetiminin yaşananlara sessiz kaldığını belirtti. DİSK Merkez yönetiminin ‘kadının beyanı esastır’ ilkesinden hareketle acilen bir soruşturma başlatması ve Yahyaoğlu’nu soruşturma sürecinde DİSK ve Dev Turizm-İş içerisindeki tüm görevlerinden uzaklaştırması gerektiğini belirten ÖDP’li kadınların açıklaması şöyle:

SENDİKADA KADINA YÖNELİK ŞİDDET HAFİFE ALINAMAZ, KABUL EDİLEMEZ, AFFEDİLEMEZ!

DİSK’e bağlı Devrimci Turizm İşçileri Sendikası Genel Kurul’a doğru giderken, delege seçimleri sürecinde yaşananları hayretle izledik. Geçtiğimiz günlerde kamuoyuna yansıyan videolardan da tanık olduğumuz üzere, kadına yönelik fiziksel şiddetten hakarete, sendika yöneticilerinin ve üyelerinin sendika binasına alınmamasına kadar her türden anti demokratik, baskıcı, sol kültürle hiç bir ilgisi olmayan davranışları içinde barındıran bir süreç ile karşı karşıyayız. Devrimci Turizm İşçileri Sendikası Eş Genel Başkanı Mustafa Yahyaoğlu ve bir kısım Merkez yöneticisi, Genel Kurul seçimlerinde destekledikleri listenin kaybedeceklerini anladıkları andan itibaren, kendilerine muhalif olanları susturmaya ve sendikadan uzaklaştırmaya yönelik bir tutum içerisine girmiştir. Bu tutuma sessiz kalmayan ve mücadale etmeye çalışan sendika Eş Genel Başkanı Didem Erkıvanç Türkay aylarca Mustafa Yahyaoğlu ve arkadaşlarının psikolojik taciz ve şiddetine maruz kalmıştır. Öyle ki; sendika binasının kilidi dahi değiştirilmiş, sendika, Eş Genel Başkana ve üyelere kapatılmıştır.

Bu yaşananların yanı sıra, geçtiğimiz günlerde, sendikanın Eş Genel Başkanı Didem Erkıvanç Türkay ‘dan, sendikanın diğer yöneticileri ve sendika üyelerinden habersiz merkez şube delege seçimleri yapılmak istenmiştir. Bunu öğrenen yöneticiler ve sendika üyeleri seçimin yapıldığı yere giderek yapılan usulsüzlük ile ilgili tutanak tutmak istemiş, tutanak tutulmasına engel olmak isteyen Mustafa Yahyaoğlu ve arkadaşlarının şiddeti ile karşılaşmıştır. Yaşanan saldırıda Eş Genel Başkan Didem Erkıvanç Türkay omuzuna atılan yumruk, bacağına atılan tekmeyle, Peri Özay Albayrak ise beline atılan tekmeyle ne yazık ki yaralanmıştır. Saldırılara tepki verildiğinde ise “bana kadın erkek fark etmez” söyleminde bulunan Mustafa Yahyaoğlu kadına yönelik bakış açısını da net bir şekilde ortaya koymuştur. Mustafa Yahyaoğlu bu saldırılara rağmen yaşananları “münferit bir itiş kakış” şeklinde değerlendirerek şiddeti olağanlaştıran bir tutum takınmayı sürdürmüştür. Devrimci Turizm İşçileri Sendikası yönetiminin anti demokratik yapısı ve yaşananlar, daha evvel sendika üyeleri tarafından DİSK Merkez yönetimine defalarca kez, hem yazılı hem de sözlü bir şekilde aktarılmıştır. Bununla birlikte, DİSK Merkez yönetimine, sendika Eş Genel Başkanı Didem Erkıvanç Türkay’ın daha evvel yaşamış olduğu, sendikanın anahtarının değiştirilip, sendikada çalışma yapmasını engellemeye kadar varan mobbinge dair de dilekçe sunulmuştur. Ancak “yaşananlar sendikanın iç işleyişidir, müdahale edemeyiz” cevabı verilmiştir. Gelinen noktada DİSK Genel Merkez Yöneticisi olan Mustafa Yahyaoğlu ve arkadaşlarının kadın sendikacılara uyguladığı psikolojik ve en nihayetinde fiziksel şiddet DİSK’in meselesi olmaktan çıkıp hepimize uygulanmış şiddet haline gelmiştir.

ÖDP’Lİ KADINLAR, YAŞANANLARIN PEŞİNİ BIRAKMAYACAK

Olayı duyduğumuz ilk andan itibaren sendikacı arkadaşlarımızın yanında olduk, ilgili Sendika ve DİSK Merkezi yönetiminden adım atmalarını bekledik, ancak tatmin edici somut bir adım göremememiz karşısında, DİSK Genel Sekreteri’nden randevu talep ettik. 22 Kasım 2017 tarihinde DİSK Kadın Meclisinin de katıldığı bir görüşme gerçekleştirildi. Görüşmede taleplerimiz dile getirilerek Devrimci Turizm İşçileri Sendikasında kadınlara şiddet uygulayan yöneticilerin gereken cezaları almaları için sonuna kadar mücadele edeceğimiz ve olayın takipçisi olacağımız açıkça ifade edildi. Özetle; Devrimci Turizm İşçileri Sendikasında yaşanan anti demokratik uygulamalar karşısında, DİSK Merkez yönetimi “kadının beyanı esastır” ilkesinden hareketle, acilen bir soruşturma başlatmalı, Sendika binası içinde, kadın sendikacılara şiddet uyguladığı açıkça görülen Mustafa Yahyaoğlu soruşturma süresince DİSK ve Dev-Turizm İşçileri Sendikası içerisindeki tüm görevlerinden uzaklaştırılmalıdır. Aksi halde, “25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele ve Dayanışma Günü”ne dair söyleyeceğimiz her söz anlamsızlaşacaktır.

Biz ÖDP’li kadınlar, yaşananların peşini bırakmayacağız. DİSK gibi, tarihi sayısız direniş ve mücadele örneği ile dolu bir sendikanın içinde kadınlara şiddet uygulayanların hiçbir şey olmamışçasına faaliyet yürütmelerine izin verilmesini kabul edemeyiz. Her ortamda bu erkek egemen, eril zihniyeti protesto hakkımızı kullanacağımızı, ilgili şahısları ve göz yumanları teşhir edeceğimizi bir kez daha yineliyoruz.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here