Yurtiçi Kargo’da yaşanan işçi kıyımlarını protesto etmek için

Ttitanic Deluxe Belek, önüde çadır kurarak eylem başlatan işçiler mücadelelerini sonuna kadar sürdüreceklerini ifade ettiler.

İlgili otelde yapılan Yurtiçi Kargo Bayiileri toplantısı nedeniyle değişik illerden gelerek otel önünde çadır kurarak eylem başlatan işçiler bugün gerçekleştirdikleri basın açıklamasında mücadelede kararlı olduklarını bir kez daha vurguladılar.

ÖDP ve EMEP Antalya İl Örgütü yöneticilerininde destek verdiği eylemde basın açıklamasını okuyan Güngör Çağlar, Yurtiçi Kargonun ve diğer kargo şirketlerinin haksızlığı için  başlattıkları eylemlerininn güzel günler için başlangıç olmasını diledi.

 

 

 

DEĞERLİ KAMUOYU ve ŞUBE MÜDÜRÜ ARKADAŞLARIMIZ!!!

2012 yılının ortalarına doğru bir araya gelerek ‘Yurtiçi Kargo Mağdur Şube Müdürleri Dayanışma Birliği’ adıyla başlattığımız, haksızlıklara karşı boyun eğmeme, “muvazaalı” sözleşmelerle yaratılan mağdur edici durumları giderme amaçlı eylemlerimizin temel dayanağı;

1. Mağdur edilen şube müdürlerinin haklarını iade almak ve ileriki zamanda mağdur edilmesi muhakkak olan şube müdürleri arkadaşlarımızı dava hakkı açısından bilgilendirmek,

2. Bu kapsamda hukuka uygun çalışmalar yürütmek ve devletin ve hükümetin bu duruma dikkatini çekerek kamuoyu yaratmaktır.

Açıklamakla gurur duyduğumuz husus, Dayanışma Birliğimizin, çok kısa zaman içerisinde birçok kurum ve kuruluştan ciddi bir desteği arkasına almış olmasıdır. Birliğimiz; bu sürede birçok kişi tarafından bilinir olmuş ve kamuoyunda da bilinç oluşturmayı başarmıştır. Önemli bir aşama olarak sendikal destek sağlanmış, kitlemizin kurumsal bir yapıya kavuşturulması için fikir çalışmaları yapılmış, bir yandan da çeşitli illerde yapılan eylemler ile sesimiz duyurulmaya çalışılmıştır. Bu hepimiz için övünç kaynağı olmalıdır.

Yaptıkları haksız ve hukuksuz uygulamaların kamuoyu nezdinde, teşhir edilmesinden huzursuzluğa kapılan Yurtiçi Kargo; her türlü haksız ve hukuksuz girişimleri ile birliğimizi itibarsızlaştırmaya, yalnızlaştırmaya, yasa dışı bir oluşummuş gibi göstermeye çalışmıştır. Bu tavrı ile tarafımıza zarar vermiş ve ancak neticede başarılı olamamıştır. Hukuka uygun yaptığımız her mecradaki çabalarımız sonucu haksız Yurtiçi Kargonun; bu haksızlığı ispatlanmak üzeredir. Bizler hukuka uygun bir şekilde davranmaya gayret gösterirken, Yurtiçi Kargo ise haksız yollara başvurmaktan sakınmamıştır. Savcılıklara iftira suçu niteliği taşıyan suçlamalarda bulunmuştur. Ancak bu yöndeki iftiralar ile Birliğimiz ve üyeleri yıkılamamıştır.

Açılmış davalar da bir yandan devam etmektedir. İş Kanununa dayanarak çıkarılan ve 27.09.2008 tarihinde Resmi Gazetede (Sayı:27010) yayımlanan Alt İşverenlik Yönetmeliğine göre; “muvazaalı” olduğuna şüphe olmayan Yurtiçi Kargonun sistemi hukuken de tespit edilmek üzeredir. Bazı davalar olumlu olarak neticelenmeye yakındır. Bunun da bilgisini müjdelemek istemekteyiz.

Bugün buraya çeşitli illerden binbir fedakarlıkla gelip toplanmış bulunmaktayız. Burada yapılan genel Yurtiçi Kargo toplantısının amacı; muvazaalı uygulamaların yasaya daha uygun hale getirilmesi ve sözleşmelerin revizyon edilmesidir. Şu aşamada; bağımsız işveren yapma yolunda önemli aşamalar kat etme amacı halen vardır. G3 Belgeleri ile bağımsız işveren vasfı daha da güçlendirilmek istenmiştir.

Şube müdürü arkadaşlarımızın, ileride yaşayacağı sıkıntıları bugün görüp önlem almalarını beklemekteyiz. Yurtiçi Kargonun her sözleşme teklifine evet demeyerek  bunun önüne geçebilirsiniz. Bağırış sesimiz sadece bizim mağduriyetimizi beyan etmek amacını taşımayıp, sizlerin de köle gibi çalıştırılmaya karşı çıkmanız içindir. Bunun için somut olarak Birliğimize katılmanız gerekmemektedir. Bizler mağdurlar olarak, sadece içten içe bile olsa desteğinizi beklemekteyiz. Bu mücadele başladığından beri her ne kadar borç batağına sürüklenme ve borçların çığ gibi büyütülmesi durumu devam ettirilsede en azından birliğimizin eylemlerinden ve dayanışma ruhu içerisinde hareket ediyor olmasından çekinen Yurtiçi Kargo işvereni kolay kolay kıyım yapamamakta,kıyım yapmak yerine şirket bünyesinde tutarak “uygun bir zamanı “ yakalamak  için zaman kazanmak amacıyla  kontrölünü kaybetmemeye çalışmaktadır. Bu durum bile başlı başına gücümüzün hangi mertebelere ulaştığını göstermekte olup buna inanmanızı isteriz.

Öte yandan da, bir taraftan örgütlenerek sendikal haklarını arayan emekçilere iş kıyımı yapan şirket diğer taraftanda örgütlenip sendikal haklarını arayan işçilerin sorumlusu “acenteler”miş gibi acente sahiplerini olmadık tehdit ve şantajlarla sindirmeye susturmaya çalışmaktadır.Ayrıca,bu denli borç sarmalına rağmen katsayıları toplantı tarihine 1-2 gün kala açıklaması, artırmayıp 2’şer, 3’er puan düşürmesi ilerisi için nasıl bir uygulama içerisinde olacağını göstermektedir.

Son olarak burada bulunma amacımızı tekrarlıyor ve Yurtiçi Kargonun ve diğer kargo şirketlerinin haksızlığı için “Direne Direne Kazanacağız!!!” diyoruz. Oturma eylemimizin güzel günler için başlangıç olmasını diliyoruz.

 

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here