Devrimci Turizm İşçileri Sendikası  Genel Başkan Mustafa Yahyaoğlu

“Diren İşçi,  Diren Türkiye, Hakların Elinden Alınıyor” başlığı ile bir açıklama yaptı.

DİREN İŞÇİ,  DİREN TÜRKİYE, HAKLARIN ELİNDEN ALINIYOR :

Yüz yıllardır İşçiler, Emekçiler, Halk, tüm Dünyada mücadelelerle, Sendikalarıyla,  Partileriyle, başkaldırışlarla, ölümlerle, idamlarla karşı karşıya gelerek ‘’Haklar Kazandılar’’.
Anayasalarımızda, yasalarda, Uluslararası Sözleşmelerde, Temel İnsan Haklarında, yazılmış bulunan metinler kendiliğinden oluşmadı. Toplumlar, bu hakların bedelini ödeye ödeye kazandılar, bu hakları.
‘’Sekiz saatlik İş Günü’’  ve ‘’Ücretli Hafta Tatili’’ uğruna verilen kavgalarda, işçiler vurularak öldürüldü, Sendikacılar idam edildi, İşçiler yılmadı mücadeleye devam dediler. 1870 li yıllarda Dünyada bu haklar kazanıldı. Tüm Dünya işçileri zaman farklarıyla da olsa bu hakları 150 yıldır kullanıyorlar. Bu mücadelelerin anısına her yıl ‘’1 MAYIS’’ İŞÇİ ve EMEKÇİLERİN BAYRAMI, BİRLİK MÜCADELE ve DAYANIŞMA GÜNÜ’’ olarak kutlanmaya devam ediyor.
Bugün geldiğimiz noktada, Yeni Dünya Düzeni(Neo liberalizm) adı altında, İşçi, emekçi, tüm halkın ekonomik ve demokratik kazanımlarını ellerinden bir bir almaya ve tam anlamıyla yeni bir ‘’Kölelik Düzeni’’  kurmaya çalışıyorlar.
Önemli ölçüde haklar geriye götürüldü. Yasadaki 7,5 saatlik günlük çalışma süresi 12-14-16 saatlere kadar çıkartılabiliyor. Kıdem Tazminatımıza göz dikmiş, yok etmeye uğraşıyorlar. Kayıt dışı çalışma çok büyük rakamlarla ifade ediliyor. Sigortasız, güvencesiz, geleciğini, yarınını bilemeyen İşçiler asgari ücret civarında ücretler için köle gibi çalıştırılıyor. Çocuk emeği Sömürüsü korkunç boyutlara ulaşmış durumda. Örneğin Turizm İş kolunda personel Politikasının temelini Stajyer adı altında sektöre, Devlet eliyle pompalanan, Ücretsiz Köleler, ‘’ÇOCUK EMEĞİ’’ oluşturuyor.
Taşeron İşçisi kavramı ile, yaratılan ‘’Hukuki karmaşa’’ Sendikaların ve işçilerin açtığı Muvazaa (Yasaya karşı hile yapma) Davalarını, İşverenler ve Taşeronlar bir bir kaybedince, Siyasi İktidar, dava kaybetmeyeceği yeni yasalar çıkartma telaşına girdi. Yani artık İşçilere haksızlık ettiklerinde dahi, Mahkemeler İşçinin haklı olduğunu söyleyemeyecek. İşçi,  haklı davasını dahi kazanamayacak. Bunu bizlere ‘’Müjde Taşeron Yasası geliyor’’ diye duyuruyorlar.
12 Eylül yasaları bile, yaptıkları bu zulme izin vermediği için, Yasaları, yapacaklarına uydurmanın arayışındalar. Hukuksuzluğu, yasalaştırmaya çalışıyorlar. Buna İşçiler, emekçiler izin vermemeliyiz.
İşçinin kendisi yaşayabileceği bir ücret alamazken birileri İşçilerin sırtından, ‘’Emek Simsarlığı’’  yaparak, elini sıcak sudan soğuk suya sokmadan, bolca paralar kazanacaklar. ‘’Taşeron ve özel istihdam büroları’’ dedikleri şey, bundan ibaret. Süslemeye, allayıp, pullamaya gerek yok. Ucuz, sigortasız, sendikasız, geleceksiz, işçi çalıştırmaktan başka, hiçbir maksatları yok, başka hiçbir faydası da olamaz.
Uluslararası Sermaye Tekelleri, 1980’li yıllardan buyana, tüm Dünyada uygulamaya koydukları, Küreselleşme adındaki, Emeğe yönelik ‘’KÜRESEL SALDIRILARINI’’ Yerli İşbirlikçileri ile birlikte, var güçleriyle sürdürüyorlar.  Daha ucuz işgücü, daha ucuz maliyet, daha çok kar, tek dertleri. Karşılarında ne Sendika, ne Yasa hiçbir engel istemiyorlar. İşbirlikçi siyasi İktidarlar, sipariş edilen yasaları, onların istedikleri şekilde çıkartmaya çalışıyorlar.
AKP iktidarı’nın, ‘’TORBA YASALARLA, ULUSAL İSTİHDAM STRATEJİSİ’’ aldatmacalarıyla yapmak istedikleri, bundan ibarettir. Uluslararası Sermaye tekellerinin, ulusal istihdam stratejisi yazdığını da görmüş olduk.
Ülkemize, İşçilerimize, Emekçilerimize, Halka dayatılan; Sosyal Devletten vazgeçilerek, halkın eğitimden sağlığa parasız alması hak olan hizmetleri yok ederek,  paralı hale getirerek, Sendikaları zayıflatıp, işlevsizleştirerek, işçileri, açlık sınırı altında ücretlerle, Köle düzeninde çalışmak zorunda bırakarak, yüzyıllarda kazanılmış hakları yok ederek, Patronlara ‘’UCUZ EMEK CENNETİ’’ yaratmak istiyorlar.
İşçilere hayatı  ‘’CEHENNEME’’  çevirmelerine  ‘’GERÇEK SENDİKALAR’’  engel olacak! Bunun için Sarı Sendikalarını, Yandaş Sendikalarını, İşbirlikçilerini de, yanlarından eksik etmiyorlar.
Çocuklarımızın, Torunlarımızın, Gençlerimizin ve Ülkemizin geleceğini çalmaya gelenlere, bunlarla işbirliği yaparak, kendi geleceklerini, ‘’Faiz Lobisi’’ diye suçladıkları bu ‘’uluslararası Sermaye Tekellerinin ‘’insafına bırakanlara, cevabımız açık ve net. Emperyalistlere karşı,
‘’KÜRESEL SALDIRIYA KARŞI, KÜRESEL DİRENİŞ’’
‘’İŞÇİLER, EMEKÇİLER, HALK, BU OYUNLARI BOZAR’’
‘’YAŞASIN ÖRGÜTLÜ MÜCADELEMİZ’’
‘’GELDİKLERİ GİBİ GİDERLER’’
MUSTAFA YAHYAOĞLU
DEVRİMCİ TURİZM İŞÇİLERİ SENDİKASI
GENEL BAŞKAN

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here