Eğitim Sen Antalya Şubesi Kadın Sekreteri Emine Nar Kaya yazılı bir açıklama yaparak Aile Çalışma Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık’ın bakanlık görevinden alınmasını talep etti.

Derya Yanık’ın çok temel bir ilke olan devlet koruması altındaki çocuğun yüksek yararı gözetilerek kimliğinin gizliliğinin esas alınması ilkesini ihlal etmesinin kabul edilemez olduğunu vurgulayan Emine Nar Kaya, “Çocukların haklarına, korunmasına yönelik önleyici, koruyucu, geliştirici tedbirler alması beklenen en yüksek düzeyde yetkili makamlardan olan bakanlığın temsilcisinin çocuğun maruz kaldığı riski arttıran ifşasının izahı yoktur.” dedi

Basına ve kamuoyuna;

Her sene olduğu gibi bu sene de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda bakanların ve çeşitli yöneticilerin koltukları sembolik olarak, kısa bir süreliğine çocuklara devredildi.

Bu uygulamanın sembolik düzeyde kaldığını ülkemizde çocukların temel hakları olan yaşama, sağlık, eğitim, gelişme, korunma, katılım haklarına erişimlerinin ne yazık ki çok sınırlı düzeyde kalması gerçeğinden biliyoruz. Nitekim Göç ve İnsani Yardım Vakfı (GİYAV), her yıl Birleşmiş Milletler (BM) Çocuk Hakları Sözleşmesi çerçevesinde hazırladığı “İnternet Medyası Çocuk Hak İhlalleri İzleme Raporuna göre 2020 yılında çocuklar, sosyo-ekonomik eşitsizliklerin derinleştiği, yoksullaşmanın arttığı salgın sürecinde şiddete, istismara, emek sömürüsüne, sosyal dışlanmaya ve stres yoğunluğuna maruz kaldı. GİYAV “İnternet Medyası Çocuk Hak İhlalleri İzleme Raporu”nda, salgının körüklediği ihlallere ek olarak yaşam hakkı ihlallerine, erken ve zorla evlendirilmelere, cinsel istismar ve sömürülere, çocuk işçilere, çocuk intiharlarına, silahlı çatışma ortamında yaşamını yitiren çocuklara da değindi. Raporda paylaşılan sonuçlara göre 2020 yılında Türkiye’de 1896 çocuğun yaşam hakkı, 2156 çocuğun korunması hakkı, 22 çocuğun sığınma hakkı ihlal edildi. 1860 çocuk istismara ve 209 çocuk cinsel istismara uğradı, 204 çocuk işçi olarak çalıştırıldı, 72 çocuk işkence ve kötü muameleye maruz kaldı, 19 çocuk intihar etti, 19 çocuk tutuklandı, sekiz çocuk cinsel sömürüye uğradı. Bu vahim tablo eğitim, sağlık, sosyal politika alanlarındaki özellikle salgın döneminde gittikçe halk yararına olmaktan uzaklaşan, savunmasız grupların özel ihtiyaçlarını görmezden gelen kamu uygulamaları ile önlenmek yerine daha çözümsüz bir noktaya gelmiş durumdadır.

Hal böyle iken kabinede yapılan değişikle Aile Çalışma Sosyal Hizmetler Bakanı olarak göreve başlayan Derya Yanık’ın çok temel bir ilke olan devlet koruması altındaki çocuğun yüksek yararı gözetilerek kimliğinin gizliliğinin esas alınması ilkesini ihlal etmesi kabul edilemez. Çocukların haklarına, korunmasına yönelik önleyici, koruyucu, geliştirici tedbirler alması beklenen en yüksek düzeyde yetkili makamlardan olan bakanlığın temsilcisinin çocuğun maruz kaldığı riski arttıran ifşasının izahı yoktur. Bunun yanında koltuğunu emanet ettiği 10 yaşındakini yükümlülüğü olmayan bir çocuğa , temel ihtiyaçları (beslenme) gözetilmeksizin, ikramda bulunulmadığını, ve bu durumu Ramazan ayında olunması gerekçesiyle ifade eden Sayın DERYA YANIK’ IN sözleri de çocukların gelişimsel ihtiyaçları konusunda özensizliği göstermektedir. Bu dayanaksız ve dayatmacı yaklaşım ve davranış; çocukların korunup gelişmelerinin desteklenmesinde birinci derecede sorumlu devlet kurumuyla ilgili toplumda ciddi endişeler uyandırmıştır.

Derhal bu sorumluluğun gereğinin yerine getirilerek; Derya Yanık’ın bakanlık görevinden alınmasını talep ediyoruz.

Biz, Eğitim- Sen olarak çocukların maruz kaldıkları tüm risklere karşı etkili biçimde korunduğu, gelişimleri önündeki engellerin kaldırıldığı, eşit biçimde tüm haklarına erişebildikleri, özgürce yaşayabildikleri bir ülke için sorumlulara görevlerinin gereğini hatırlatmaktan da mücadelemizden de vazgeçmeyeceğiz.

Emine Nar Kaya
EĞİTİM SEN ANT.ŞB.
KADIN SEKRETERİ

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here