“Akdeniz Derelerin Kardeşliği Platformu” yaşam alanlarını gasp eden HES’lere karşı çalışmalarını hızlandırdı.

Gelen talepler doğrultusunda bilgilendirme toplantıları düzenleyen Akdeniz Derelerin  Kardeşliği Platformu üyeleri son olarak Gazipaşa Çığlık Köyü Yaylasında bir bilgilendirme toplantısı  düzenledi. Yaklaşık 150 kişinin katıldığı toplantıda HES Gerçeği tüm boyutlarıyla konuşuldu. Toplantı sonunda 31 Temmuz 2011 günü Pazar günü  köyde ilgili HES şirketi tarafından yapılacak olan bilgilendirme toplantısına katılmama kararı köylüler tarafından alındı.

Geçtiğimiz haftalarda Akseki Gümüşdamla ve Manavgat Gençler Köyünde toplantılar düzenleyen platform üyeleri; suların satılmasına, kültürün yağmalanmasına ve doğanın talan edilmesine karşı mücadelelerini sürdüreceklerini ifade ettiler.

Acil el koyma

Manavgat Gençler köyünde yaşayanlara 16 Temmuz 2011 Cumartesi günü ansızın bir keşif heyeti gelir. Bu keşfin köyün içme ve sulama suyu olan Karpuz Çay üzerinde Kanyon Enerji isimli şirket tarafından yapılması planlan HES inşaatı ile ilgili olduğu söylenir. EPDK tarafından açılan davadan ise  köylülerin ancak keşif günü haberleri olur. Dava konusunu köylüler keşiften sadece bir gün sonra ellerine tutuşturulan tebligat ile öğrenmiş olurlar. Kendilerine sadece bir adet evrak teslim edilmiştir. Ekte diye sözü elden kroki ise  hiç verilmemiştir. 27 kişiye  tebligatı yapılmış, ölen mal sahiplerinin tebligatları Köy Muhtarı tarafından teslim alınmamıştır. Bu gelişmeler üzerine Gençler Köyüne çağrılan Akdeniz Derelerin Kardeşliği Platformu üyeleri burada bir bilgilendirme ve değerlendirme toplantısı yaptılar.

 

 

MANAVGAT ASLİYE HUHUK MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİNE,

ANTALYA

 

ACİL EL KOYMA TALEPLİDİR

DAVACI:EPDK

VEKİLİ:Av.Mesut Adan

DAVALI:Antalya Manavgat Gençler köyü 1 pafta 445 parsel maliki

1-DURDU ÇİÇEK Gençler köyü Manavgat

2-ŞERİFE KUZULU Gençler köyü Manavgat

3-ZEYNEP KIZILKAYA Gençler köyü Manavgat

4-FATMA YÜKSEL  Gençler köyü Manavgat

 

DAVA KONUSU:2942 sayılı Kamulaştırma Kanunun 4650 sayılı kanun ile değişik 27.maddesi uyarınca,Antalya ilinde kurulacak olan ÇENGER1-ÇENGER2-ÇENGER3 REGÜLATÖRÜ VE HİDROELEKTRİK SANTRALİNİ BİRLEŞTİREN ENERJİ NAKİL HATTININ yapımı için gerkli olan Antalya iliiManavgat ilçesi,Gençler köyü,1 pafta 445 parsel no’lu tarla vasfındaki toplam 4.800.00 m2 yüzölçümüne sahip taşınmazın ekli kroki ile kamulaştırma sınır tesbiti yapılan 825.12 m2 lik kısmına ilişkin İRTİFAK VE 14.60M2 LİK KISMINA İLİŞKİN MÜLKİYET tahmini kamulaştırma bedelinin tesbiti ile bu taşınmaz mala Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu adına ve KANYON yenilenebilir enerji Üretim tic.a.ş yararına “ACELE EL KOYMA KARARI” verilmesi kararıdır.

AÇIKLAMALARIMIZ:

1-1-EPDK’nın 17-05-2007 tarih ve 1197-3 sayılı kurul kararı ile;KANYON Yenilenebilir Enerji Üretim Ticaret Anonim Şirketi’ne,ÇENGER REGÜLATÖRÜ VE HİDROELEKTRİK SANTRALİ Üretim tesisinde 17/05/2007 tarihinden itibaren 49 yıl süre ile üretim faaliyeti göstermek üzere 4628 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat uyarınca EÜ/1197-3/860 numaralı Üretim lisansı verilmiştir.

2-Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 30.06.2011 tarih ve 3297-42 sayılı kararı ile;

KANYON Yenilenebilir En.Ürt.Tic.A.Ş’ne Antalya ilinde kurulacak olan ÇENGER REG.VE HES üretim tesisinde 17-05-2007 tarihinden itibaren 49 yıl süre ile üretim faaliyeti göstermek üzere 4628 sayılı EPK ile ilgili mevzuat uyarınca EÜ/ 1197-3/860 numaralı Üretim Lisansı kapsamında yer alan Hidroelektrik santrali üretim ve yardımcı tesisilerin kurulabilmesi için erekli olan taşınmaz malların kamulaştırılması amacı ile 4628 sayılı EPK’nun 5496 sayılı kanunla değişik 15/c maddesi ile 2942 sayılı Kamulaştırma kanunun 7.maddesi gereğince kamulaştırma kararının verilmesine ve taşınmaz malların kamulaştırılması işlemlerinde 30-4-2004 tarihli ve 25599 Sayılı resmi Gazetede yayımlanan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunca yapılacak olan kamulaştırmalarda 2942 sayılı kanunun 27. maddesinin uygulanmasına dair Bakanlar Kurulu kararının uygulanmasına karar verilmiştir.

3-4628 sayılı yasanın 5946 sayılı değişik 15/c maddesinde;

4-2942 sayılı yasanın 27.maddesi ise;

Bu maddelerde yaslardaki değişikliklerden söz edilerek SONUÇ VE TALEP BÖLÜMÜNE GEÇİLMEKTEDİR.

BUNA GÖRE;Yukarda sunmuş olduğumuz nedenlerle Antalya ili,Manavgat ilçesi Gençler köyü 1 pafta 445 parsel no’lu tarla vasfındaki toplam4.800.00m2 yüzölçüme sahip taşınmazın ekli kroki ile sınır tesbiti yapılan 825.12m2 lik kısmına ilişkin İRTİFAK VE 14.60M2 LİK KISMINA İLİŞKİN MÜLKİYET 2942 SAYILI YASANIN 27.MADDESİ GEREĞİNCE;

1-TAHMİNİ KAMULAŞTIRMA BEDELİNİN,VARSA MÜŞTEMİLAT VE BEDELLERİ İLE TESBİTİNİN YAPILMASINI,

2-Tesbit edilecek tahmini bedelin peşin ödenmesi karşılığında acele kamulşatırma hükümleri gereği Enerji Piyasaı Düzenleme Kurumu adına,KANYON Yenilenebilir Enerji Üretim Ticaret anonim Şirketi yararına ACELE EL KOYMA kararının verilmesini saygılarımla vekaleten arz ve talep ederim.

 

Davacı Vekili

Av.Mesut ADAN-Av.Mustafa DEMİRKOL

EKLER:

1-Onaylı vekaletname örneği

2-Üretim Lisansı

3-Bakanlar kurulu kararı

4-Kamulaştırma kararı ve eki kamulaştırılacak mallar listesi

5-adres listesi

6-Kamulaştırma planı

7-Tescil bildirimi

8-Tapu Kütüğü kaydı

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here