Antalya Barosu Başkanı Polat Balkan, 24 Aralık’ta 30280 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 695 sayılı OHAL Kapsamında Bazı Tedbirler Alınması Hakkında KHK ve 696 sayılı OHAL Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında yayınlanan KHK ile ilgili açıklama yaptı. Balkan,’’ Demokrasinin ve hukukun evrensel ilke ve değerleri, uluslararası sözleşmeler, anayasa ve yasalar görmezden gelinmiştir. Hiçbir kural ve yasanın işlemeyeceği “sorumsuzluk ve cezasızlık alanı” inşa edilmiş, topluma tek tip bir kıyafet giydirmenin yasal kılıfı oluşturulmuş ve sonuç olarak demokrasiden kopuş, hukuktan vazgeçiş ilan edilmiştir’’ dedi.

Polat Balkan,’’ 695 sayılı KHK, özetle, kamu personeline ilişkin tedbirler, iade hükümleri, rütbesi alınan emekli TSK personeli, kurum ve kuruluşlara ilişkin tedbirler ve yurtdışında öğrenim görenlere ilişkindir. 696 sayılı KHK, özetle, Şeker Kurumundan TAPDK’ya, işçi kadrolarından Yargıtay ve Danıştay’a, Bankalardan MİT’e, Varlık Fonundan Türk Ceza Kanunu’na (TCK) varıncaya dek, birbiriyle ilgisiz birçok konuda düzenleme yapan ve OHAL gerekleriyle bağdaşmayacak ‘Torba Kanun Hükmünde Kararname’dir(KHK). Bilerek ve isteyerek yaratılan bulanıklık nedeniyle, KHK maddelerinin teker teker değerlendirilmesi yerine, şimdilik genel bir değerlendirme yapılması gereği duyulmuştur. Kanun Hükmünde Kararname ile egemenlik halktan alınmış, TBMM tasfiye edilmiş, yürütme işlevsizleştirilmiş, yargı bağımlı ve taraflı kılınmış, adil yargılanma, masuniyet karinesi, lekelenmeme, savunma hakkı ve dokunulmazlığı yok sayılmıştır” diye konuştu

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here