SOL Parti Antalya İl Başkanı Aysel Aydın, bugün il binasında yaptığı açıklamada ‘DEĞİŞTİRELİM’ çağrısıyla merkezi bir siyasi çalışma başlattıklarını duyurdu.

Türkiye’de halkın yaşadığı yakıcı sorunların kaynağının kişiler veya bazı kurumlardan ziyade tek adam rejiminin kendisi olduğuna dikkat çeken açıklamada , “Değiştirelim” başlıklı yeni bir siyasi kampanya başlattı. Parti’den yapılan açıklamada, “Yeniden kurucu güç halktır, halkın örgütlü gücüdür. Bunu başaracağız. Bunu birlikte başaracağız” denildi.

Sol Parti Antalya İl Başkanı Aysel Aydın,
Mücadelemiz haraminin saltanatını,
yobazın karanlığını toptan değiştirmek için!
BİRLEŞELİM

Aysel Aydın, tek adam diktası altındaki karanlık düzeni değiştirmek için mücadele etmekten başka bir çare olmadığını söyleyerek şunları söyledi :

“Görülüyor ki iktidar halkın sorunlarını çözemiyor. Aksine iktidardakiler her gün derinleşen krizin kaynağı durumundalar. Zorbalıkla, baskıyla, halkı sindirerek iktidarlarını sürdürmeye çalışıyorlar. Yönetemiyorlar, çözülüyorlar, tel tel dökülüyorlar.  Ekonomideki çöküş, Albayrak’ın gizemli istifası… Tek adamdan mucize bekleyerek, kabine değişikliği yaparak bu sorunu çözemezler. Çünkü asıl sorun bu rejimin kendisinde, asıl sorun bu ucube tek adam rejiminde, asıl sorun bu sömürü düzeninin kanlı çarklarında… Çözüm, toptan değiştirmekte…”

Tek Adam Rejimini Yeneceğiz
Bu Mücadeleye Katılın Söz de Karar da İktidar da Halkın Olsun

Aysel Aydın, tek adam yönetiminin krizin kaynağı olduğuna dikkat çekerek, parlamento ve seçimle sınırlı bir demokrasinin de çare olmadığını vurgulayarak şunları söyledi : “Demokrasi sadece seçim değildir, demokrasi Parlamentonun işlevlenmesiyle sınırlı bir şey değildir. Yıllardır bu ülkeyi, halk adına yönettiler. SOL Parti, halkın kendi kendini yöneteceği bir demokrasinin nüvelerini bugünden yaratacak bir halk demokrasisini kurmak için mücadele edecek. Bu mücadeleye katılın söz de karar da iktidar da halkın olsun.”

Lami Cimi Yok
Özel Hastaneleri, Okulları,
Özelleştirilen Kamu Varlıklarını
Vurguncu Müteahhitlerinin Servetlerini
Kamulaştıracağız

Fabrikaları, yer altı yer üstü zenginliklerini, her şeyi sattılar. Hastaneleri, okulları özelleştirdiler. Parası olanın hayatta kaldığı parası olmayanın salgında öldüğü bir düzen kurdular diyen İşleyen, “Lami cimi yok özel hastaneleri, okulları kamulaştıracağız. Vurguncu müteahhitlerin, kamu kaynaklarıyla beslenen tarikatların halktan aldıklarını halka geri vereceğiz” dedi.

Laiklik Gelecek
Ortaçağ Karanlığını Yeneceğiz

Tarikatlar ve siyasal islamın egemenliğine son verilmesi gerektiğinin altını çizen Aysel Aydın, sözlerini  “eğitim başta olmak üzere devlet laiklik temelinde yeniden kurulmalıdır. Laiklik yoksa karanlık var, laiklik yoksa din sömürüsü var. Halkın dini duygularını sömüren meczupların Ortaçağ karanlığını yeneceğiz, laik bir ülke kuracağız” diye sürdürdü.

Değiştirelim siyasi çalışmasıyla ülkenin dört bir yanında harekete geçeceklerini söyleyen Aysel Aydın, Türkiye’yi, bu siyasal İslam belasından kurtarıp eşitlik, özgürlük, bağımsızlık, laiklik temelinde yeniden kuracağız. Yeniden kurucu güç halktır, halkın örgütlü gücüdür. Bunu başaracağız. Bunu birlikte başaracağız. Geleceği için mücadele eden gençler, ürettiğinin karşılığını almak isteyen köylüler, emeğinin çalınmasına hayır diyen işçiler, özgürlük için sokakları dolduran kadınlar… Tüm emekçiler, yurtsever emekçi milyonlar birleşelim. Umut başka yerde, başka güçlerde değil. Tek umut halkın örgütlü gücünde. Örgütlü gücümüzle bu karanlığı, bu kötülüğün iktidarını, bu harami saltanatını yıkalım. Eşitliğin, özgürlüğün, kardeşliğin ülkesini kuralım. SOL’da birleşelim, örgütlenelim örgütlü gücümüzle DEĞİŞTİRELİM.

Pandeminin sağlık ve emek alanında yarattığı krizi de değerlendiren İl Başkanı Aysel Aydın , bu piyasacı sağlık anlayışıyla, bu yönetim tarzıyla, bu Sağlık Bakanı’yla salgına karşı mücadele edilemez dedi. Salgınla mücadele edilebileceğini, salgının kontrol altına alınabileceğini ifade eden Aysel Aydın, SOL Parti’nin sağlık krizine karşı mücadele edeceği acil talepleri açıkladı.

–           Halkın evde kalması için zorunlu işler dışındaki tüm işler acilen durdurulmalı. Emekçilere ücretli izin verilmeli.

–           Salgının yayılmasını önlemek sahada mümkün. Küba koruyucu sağlık hizmetlerine önem vererek salgını engelledi.  Birinci basamak sağlık hizmetlerine her türlü kaynak aktarılmalı.

–           Kamu hastanelerinin İstanbul başta olmak üzere çoğu ilde yoğun bakımları doldu. Özel hastaneler parayla yoğun bakım satıyor, devlet seyrediyor. Tüm özel hastaneler kamu denetimine alınmalı, kamulaştırılmalı. Yoğun bakım yatakları ve tedaviler ücretsiz sunulmalı.

–           Tüm topluma yaygın test yapılmalı. Sağlık hizmetlerine bütçeden kaynak aktarılarak, sağlık ücretsiz olmalıdır.

–           Mevsim kış. Yeterli grip aşısı getirmeyen yönetenler salgının yayılmasını sağladılar. 25 milyon kronik hastalığı olan ve 65 yaş üstü yurttaşa yeterli grip aşısı sağlanmalı. Bu ülkeyi aşıda, ilaç da tıbbi teknolojide dışa bağımlı hale getirdiler. Aşı, ilaç üretiliyordu. Yine üretilmeli!

–           Tüm hastaneler pandemi hastanesi yapıldı. Korona dışı hastalığı olanlar gidecek hastane bulamayıp, özel hastanelere para döküyor, parası yoksa ölüyor. Her ilde pandemi dışı hastaların ücretsiz yararlanacağı hastaneler ayrılmalı.

–           Salgına karşı bağışıklık sistemini güçlendirilmesi için barınma, gıda, ısınma vb. temel ihtiyaçlar ücretsiz karşılanmalı. Halkın hastalanmasını engelleyecek kamucu politikalar yürütülmeli.

–           Sağlığı; meslek odaları, sendikalar, bilimsel kuruluşlar, sağlık emekçileri ve halk demokratik planlama ile birlikte yönetmeli.

–          Tüm işyerlerinde sağlıklı, güvenli çalışma koşulları sağlanmalı.

–          İşsizlikle tehdit edilen ve fiilen 50 saatin üzerine çıkan esnek çalışma kaldırılmalı. Haftalık çalışma saati 35 saat olmalı. Böylelikle işsizlik sorunu çözülür, 6 milyonun üzerinde insan istihdam edilir.

–          İşçilere, emekçilere ücretsiz servis, yemek, kreş sağlanmalı.

–          İşyeri örgütlenmelerinin, sendikalaşmanın önündeki tüm yasaklar kaldırılmalı. Özgür, bağımsız toplu sözleşme hakkı tüm emekçilere sağlanmalı.

SOL Parti, sermayenin tahakkümüne son vermek, fabrikaları, atölyeleri işçilerin yöneteceği emek egemen bir düzen için mücadele eder.


Kadınlar SOL Parti’de Birleşelim
Hayatı Değiştirelim

Konuşmasında kadınlara da seslenen Aysel Aydın, kadınları mücadeleye davet etti. Aysel Aydın, kadınların yaşadığı sorunları şöyle sıraladı :

“İslamcı ve faşist iktidar bloku mevcut siyasal, ekonomik ve toplumsal ortamı yaratırken bastığı en önemli zeminlerden biri kadınlar. Bizlerin adına, varlığına, haklarına, hayatlarına savaş açtılar. Yaşamlarımızı fıtrat-fetva-şiddet sarmalı içerisine hapsetmek isteyen gerici ve kadın düşmanı söylem ve politikalarla örülmüş yeni bir toplumsal cinsiyet rejimi kurdular. Bu politikaların sonucu giderek artan kadına yönelik şiddet ve kadın cinayetleridir.”

Haklarımızı, hayatlarımızı, geleceğimizi gerici karanlığa teslim etmeyeceğimizi haykıran bir barikatı direnç ve mücadele ile kurduk. Bu direnç ve mücadeleyi politik, örgütlü ve kurucu bir perspektifle büyüteceğiz. Gerici ve cinsiyetçi toplumsal cinsiyet rejimini bütünlüklü bir kavgayla yıkacağız.”

SOL, Devrimci Feminist Politikayı Birlikte Kuralım
Birlikte Değiştirelim

SOL Parti’nin mücadele edeceği acil talepleri açıklayan Aysel Aydın şunları  söyledi :

“Şiddete maruz bırakılan, yaşamları çalınan kadınların can güvenliğinin sağlanması, erkek şiddetine son verecek önlemlerin alınması son derece acildir.

6284 sayılı yasa ve İstanbul Sözleşmesi, hiçbir bahaneye yer bırakmayacak şekilde uygulanmalıdır.

Kadınların her tür ezilme biçimi ve her düzeyde erkek egemenliği ortadan kaldırılmalıdır. Toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlayacak her türlü önlem alınmalıdır.

Cinsel kimlik ve cinsel yönelim temelli ayrımcılık ortadan kaldırılmalıdır.

Kadınlar olarak taleplerimiz etrafında yürüteceğimiz topyekûn bir mücadele için SOL’da birleşelim.

Laik, özgür, eşit bir yaşamı, bir ülkeyi inşa edecek sol, devrimci ve feminist bir politikayı birlikte kuralım.”

 

 

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here