Antalya Dayanışma Akademisi (AnDA) ile  Eğitim Sen Antalya Şubesi’nin  ile birlikte organize ettiği, “Kadın ve Muhafazakarlık ”  etkinliğine ilgi büyük oldu.

Nobel Türküevi’nde  gerçekleştirilen etkinlikte   Prof. Dr. Gülser Öztunalı Kayır ve Yard.Doç.Dr. Hafize Öztürk Türkmen “Kadın ve Muhafazakarlık” konusunu tüm yönleriyle ela aldı.

Tüm dini görüşlerde kadının  değişmeyen bir fıtratı var. Beauvoir’ın dediği gibi, “Erkekler ortaya attığı yasaları Tanrının üzerine yüklerler”  Tektanrılı dinlerin hemen hepsinin resmi ve yaygın olararak destekleyicileri tarafından cinsiyetçidirler ve kadınları değişmeyen fıtratlarının devam etmesine yönelik tembihleri var.

Son dönem muhafazakar politikalara baktığımızda, tek başına hareket etmediğini, vahşi bir liberalizmle karşı karşıya kaldığımızı görmeliyiz. Son dönem muhafazakar politikalara baktığımızda, tek başına hareket etmediğini, vahşi bir liberalizmle karşı karşıya kaldığımızı görmeliyiz.

AKP’nin iktidara geldiğinden beri en çok vurguladığı noktalardan biri, aileyi güçlendirmek. 2004’te zinayı yeniden Ceza Yasası kapsamına almaya çalışmakla başladı, 2008’de üç çocuk dayatmasını gördük. 2008 yılında yürürlüğe giren SSGSS (Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası) Yasası ile kadınlar ya babaya ya da kocaya bağımlı olarak aile içinde yaşamaya  mahkûm edildi. Derken bakanlığın adından “kadın” kelimesi çıktı. Bunları aile ve ev kadınlığı eğitim programları, kürtajı yasaklama denemeleri ve yeni kürtaj düzenlemeleri izledi. “Aile ombudsmanlığı” düzenlemesiyle, boşanmak isteyen kadınlara yönelik bir engelleme mekanizması başladı. Son dönemde art arda gelen haberler artık evlilik ve aile kıskacının  iyice daraldığını gösteriyor: Boşanmaların rapora bağlanması, evlenen öğrencilerin kredi borçlarının silinmesi, 25 yaşından küçük evli çiftlere verilecek krediler, “kızlı erkekli” yaşayan evlere Başbakan’ın tek sözüyle yapılan baskınlar…

Ailenin AKP politikalarındaki yeri nedir? Bunu anlamak için önce erkek egemenliği olarak patriyarka ve sermaye egemenliği olarak kapitalizm arasındaki karmaşık ilişkiye bakmakgerekli.

Bu nedenle kadınlar olarak daha fazla mücadele etmeliyiz

 

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here