Tüm Emekliler Sendikası Antalya Şubesi Attalos Meydanında yaptığı basın açıklamasında, “8 milyon civarında emeklinin maaşı 2 bin TL’nin altındadır. Yani 8 milyon yurttaşımız asgari ücretin çok altında, hatta açlık sınırının altında maaş almaktadır” dedi.

“Coronadan Kurtulsak, Açlıktan mı Öleceğiz” pankartı açan Tüm Emekli-Sen
adına basın açıklamasını şube Başkanı Mustafa Ayar okudu.

Ayar, “Anayasamızın amir hükmü olan sosyal devlet olmanın gereğiyle hareket etmesi gereken siyasi iktidar ne yazık ki tam tersi davranmış, bu salgından olumsuz etkilenen bütün kesimlerin kendi başının çaresine bakmayla baş başa bırakmıştır. Bu kesimin başında hiç şüphesiz emekliler gelmektedir” dedi.

Mustafa Ayar “Zaten yetersiz olan emekli maaşları salgınla beraber iyice yetersiz hale gelmiş, açlık sınırında yaşayan emekliler özellikle sağlık giderleri ve koruyucu tedbirler için yetersiz maaşlarından harcama yapmak zorunda kalmışlardır. Ardı ardına açıklanan paketlerde ise emeklilerin hayatını kolaylaştıracak, rahatlatacak hiçbir önlem yer almamıştır”şeklinde konuştu.

EMEKLİLER EKMEKLE MASKE ARASINA SIKIŞTIRILDI

8 milyon civarında emeklinin maaşı 2 bin TL’nin altındadır. Yani 8 milyon yurttaşımız asgari ücretin çok altında hatta açlık sınırının altında maaş almaktadır.

“Bu yüke salgın nedeniyle bir de maske, dezenfektan gibi giderler eklenmiştir. Emekliler bu dönem ne yazık ki ekmekle maske arasına sıkıştırılmışlardır. Yine bu dönemde emeklilerin sağlık giderleri artmış, bu konuda da destekleyici hiçbir önlem emeklilerin lehine alınmamıştır Siyasi iktidar bu salgını adeta bahane bilip hem emekli maaşlarındaki kesintiler yapmayı istemekte hem de toplumsal yaşamımızda baskıcı politikalarını uygulamaya sokmak istemektedir. Tıbbi önlem olması gereken kısıtlama ve yasaklamaları demokratik hak arayışlarına karşı önlem olarak çıkarmaktadır. Tüm Emekliler Sendikası iktidarın bu baskıcı, yasaklayıcı yok sayıcı yaklaşımına karşı hak ve taleplerini dile getirmekte ısrarcıdır.

Sendikamız başta 65 yaş üstü yurttaşlarımız olmak üzere kısıtlama ve yasaklamaya maruz kalan herkesin bütün ihtiyaçlarının merkezi ve yerel yönetim tarafından karşılıksız olarak giderilmesini her ortamda ifade etmiştir. Bu çerçevede hala salgının etkisinin azalmadığı hatta kimi illerde arttığı gerçeğinden hareketle, kısıtlama getirilen bütün kesimler başta olmak üzere her türlü maddi, sosyal ve tıbbi desteğin verilmesi sendikamızın temel hedeflerinden biridir. Yine emekliler gülünç oranda yüzdelik zamlarla, avutulmaya çalışılmaktadır. Ülkemizin bütün birikiminde payı, emeği olan emekliler ne yazık ki siyasi iktidar tarafından bir yük olarak görülmekte, aldıkları sefalet ücretinde bile kesinti yapılmaya çalışılmaktadır.”

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI 2 BİN 500 TL OLMALI

“Bizi açlıkla, yoksullukla, baskıyla terbiye edeceğini sananlar yanılıyorlar. Hakkımızı istemek, hakkımızı aramak bu ülkenin her değerinde payı, emeği olan biz emeklilerin en doğal hakkıdır. Bu hakkımızı her koşulda kullanacağız” denilen açıklamada Mustafa Ayar taleplerini şu şekilde sıraladı:

►En düşük emekli maaşı 2 bin 500 TL düzeyinde olmalıdır.

►Yılda iki kere verilen ikramiyeler 4 sefere çıkarılmalı ve tutarı da 2 bin TL olmalıdır.

►Sağlık hizmeti alırken yapılan kesinti ve katkı payları kaldırılmalıdır. Sağlık hizmetleri tamamen ücretsiz ve kamu denetiminde olmalıdır.

►Emekliler için Mart ayından geçerli olmak üzere 6 ay süresince her ay için 2 bin TL salgın desteği yapılmalıdır.

►İkinci bir işte çalışmak zorunda kalan emeklilerin hak kayıpları devlet tarafından karşılanmalıdır.

►Elektrik, su, doğalgaz, ulaşım ve temel gıda maddeleri emekliler için yüzde 50 indirimli olmalıdır. Aradaki fark sosyal devlet olmanın bir gereği olarak devlet tarafından karşılanmalıdır.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here