Eğitim Sen Antalya  şubesinde bir araya gelerek bir basın toplantısı düzenleyen

İlköğretim okullarının velileri 4+4+4 eğitim sistemine karşı olduklarını açıkladılar. Veliler,  28–29 Mart tarihlerinde Eğitim Sen’li öğretmenlerin ve eğitim çalışanlarına yönelik atılan gazları, sıkılan suları ve göz altılarını dehşetle izlediklerini belirterek, veliler olarak çocuklarımızın öğretmenlerine karşı yönelen bu saldırıları şiddetle kınıyoruz dediler.

Değerli Basın Emekçileri,

Bizler 28–29 Mart tarihlerinde AKP’nin çıkarmaya çalıştığı 4+4+4 gerici yasasına karşı Türkiye’nin dört bir yanında Eğitim-Sen’li öğretmenlerin alanlara çıkışını basından izledik. Eğitim Emekçilerine yönelik atılan gazları, sıkılan suları ve göz altılarını dehşetle izledik.

Tüm Türkiye’yi iki gün boyunca ilan edilmemiş bir sıkıyönetimle yönetmesiyle AKP ileri demokrasisini göstermiştir. Bizler, çocuklarımızın öğretmenlerine karşı yapılan bu saldırıları şiddetle kınıyoruz.

Bu yasayla;

v    4+4+4 kademeli zorunlu eğitim, Başbakanın “Dindar nesil yetiştirmek istiyoruz” söylemlerinden hemen sonra gündeme getirilmiştir.

v    “İlköğretim devlet okullarında parasızdır” ifadesi çıkarılarak, ilköğretimin tamamen paralı hale getirilmesinin ilk adımları atılmıştır.               AKP hükümeti, düzenleme ile gerçekte zorunlu eğitimin süresini arttırmaktan çok, eğitim sistemini kendi siyasal ve ideolojik amaçlarına paralel olarak şekillendirmiş ve kademelendirerek 4 yıla indirmiştir

v    Bu yasa, kız çocuklarının okula devamını arttırmayarak örgün eğitimi kız çocukları açısından fiilen 4 yıla indirmiştir.

v    Düzenlemeye yönelik itirazların büyük bölümünde eğitimin dinselleştirilmesi vurguları ön plana çıkmış ve temel eğitim günümüz piyasa ilişkilerine uygun hale getirilmiştir.

v    Yıllardır okulöncesi eğitimi yaygınlaştırmak için çalışmalar yapılmasına rağmen, yasa teklifinde okulöncesi eğitimin zorunlu eğitimin kapsamı dışında bırakılmış olması düşündürücüdür.

v    Mesleki eğitim bahanesiyle patronlar tarafından açılacak meslek okulları aracılığıyla sermayeye “ucuz işgücü” sağlanmaktadır.

Meslek okulu açan patronlara kamu kaynaklarından öğrenci başına para ödenecek ve devlet mesleki eğitimden kademeli olarak çekilecektir.

v    4+4+4 düzenlemesi ile bir taraftan uzun vadede seçme sınavlarının kaldırılacağı iddia edilirken, diğer taraftan çocukların daha erken yaşlarda dershaneye gitmeleri teşvik edilmiştir.

v    Yıllardır eğitimin bütün kademelerini “sınav odaklı” hale getirenler, dershaneye gitme yaşını 8’e indirerek öğrencilere en büyük kötülüğü yapmaktadır.

v    Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ve Danıştay’ın zorunlu din dersinin kaldırılması yönündeki kararlarına rağmen düzenleme yapmayanlar, zorunlu din dersleri yanında seçmeli din dersleri getirerek, “dindar gençlik” projelerini güçlendirmişlerdir.

v    Bütün okulların ikinci kademesine seçmeli Arapça, Fıkıh ve Kur ’an dersleri konularak eğitimde fiilen imam hatip modeline geçilmiştir.

Biz ebeveynler olarak;

v    Eğitim bir insan hakkıdır. Eğitim hakkından herkesin eşit ve parasız yararlanması sağlanmalıdır…

v    Eğitim politikaları; iktidarın siyasal hedefleri ve piyasa ihtiyaçlarına göre değil, bilimsel veriler, toplumsal ihtiyaçlar ve halkın talepleri gözetilerek sunulmalıdır.

v    Eğitimde ‘müşteri’ bilinci değil, yurttaşlık bilinci geliştirilmelidir.

v    Eğitim hizmetlerinin sunumunda proje temelli, piyasacı ve stratejik planlama değil, demokratik planlama yapılmalıdır.

v    Zorunlu din dersi uygulamasına son verilmeli, farklı dil, din ve kültürlere yönelik ayrımcı uygulamalara son verilmelidir.

v    Demokratik, laik ve bilimsel eğitimin önündeki bütün engeller kaldırılmalıdır.

Tüm toplumu yakından ilgilendiren böylesine önemli bir konuya yönelik politikalar belirlenirken; başta üniversiteler olmak üzere, meslek örgütleri, sendikalar, siyasi partiler kısaca toplumun bütün kesimlerince tartışılıp, çıkan eğilimler ortaklaştırılması gerekirken, başbakanın özlemleri doğrultusunda eğitim sistemi ve çocuklarımızın geleceği ile oynanmıştır.

Biz çocuklarımızı başbakanın dindar nesil sevdasına kurban etmesine izin vermeyeceğiz. Mücadelemiz yeni başlıyor. Tüm velilerimizi bu mücadeleye davet ediyoruz.

ÇOCUKLARIMIZIN GELECEĞİNE SAHİP ÇIKIYORUZ PLATFORMU

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here