İl Milli Eğitim Müdürlüğünün Ensar Vakfı ile yaptığı protokolün Mahkeme tarafından iptal edilmesiyle ilgili Antalya Eğitim Sen Şubesi tarafından bir basın toplantısı düzenlendi.

Eğitim Sen Antalya Şube Başkanı Nurettin Sönmez, Avukat Nusret Gürgöz ve yönetim kurulu ile birlikte şube binasında düzenlediği basın toplantısında, “Danıştay’ın kararına rağmen Antalya İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Ensar Vakfı Antalya Şubesi arasında 01/10/2018 tarihinde imzalanan ‘Değerler Eğitimi Faaliyetleri’ protokolü Eğitim Sen Antalya Şubesinin açtığı dava sonucunda Antalya 4. İdare Mahkemesi tarafından iptal edildi. Mahkeme; protokolü Eğitim Sen’in iddia ettiği gibi Türkiye Cumhuriyeti Anayasasına ve 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanununa aykırı buldu. “ dedi.

Milli Eğitim Müdürlüğünün, yargı kararının gereğinin yerine getirilmesi konusunda gerekli duyarlılığı göstereceğini ve benzer uygulamalara son vereceğini umduklarını ifade eden Sönmez, Eğitim Sen olarak konunun takipçisi olacaklarını söyledi.

Antalya İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Ensar Vakfı arasında imzalanan protokol Eğitim Sen Antalya Şubesi’nin açtığı dava sonucunda iptal edildi.

Değerli Basın Emekçileri,

Eğitim sistemi iktidarın kendi istediği insan tipini yetiştirme aracına dönüştürülmüştür. Özellikle 4+4+4 yasası çıktığı günden bu yana Milli Eğitim Bakanlığı ve Milli Eğitim Müdürlükleri birçok dernek, vakıf vb kuruluşlarla işbirliği yaparak eğitimin daha da gericileşmesine yol açtılar.

Sosyal devletin yapması gereken birçok görev bakanlığın yaptığı işbirliği protokolleri ile çeşitli vakıf ve derneklere havale edildi. Bunlardan en bilineni yurt yapımının TÜRGEV’e devredilmiş olması idi.

Bu kapsamda bakanlık kimi gerici dernek, vakıf ve yapılanmalarla ‘Değerler Eğitimi Projesi’ adı altında okullarda eğitimci kimliği olmayan kişiler tarafından, ders saatleri içerisinde toplantılar, paneller, sempozyumlar düzenlemekte ve öğrenciler bu ideolojik, propaganda amaçlı etkinliklere katılmak zorunda bırakılmaktadır.

Bu bağlamda Danıştay’ın kararına rağmen Antalya İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Ensar Vakfı Antalya Şubesi arasında 01/10/2018 tarihinde imzalanan ‘Değerler Eğitimi Faaliyetleri’ protokolü Eğitim Sen Antalya Şubesinin açtığı dava sonucunda Antalya 4. İdare Mahkemesi tarafından iptal edildi. Mahkeme; protokolü Eğitim Sen’in iddia ettiği gibi Türkiye Cumhuriyeti Anayasasına ve 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanununa aykırı buldu.

Antalya İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Ensar Vakfı Antalya Şubesi arasında imzalanan protokolde Antalya ilindeki her derece ve türdeki resmi okullarda bulunan çocuklarda ve gençlerde duyarlılık oluşturmaya dönük her türlü eğitim programı, konferans, seminer, panel, söyleşi vb. etkinlikler düzenlemeyi ve uygulamayı kapsamakta idi.

Antalya 4. İdare Mahkemesi bu protokolün Türkiye Cumhuriyeti Anayasasına ve 1739 sayılı Milli Eğitim Temel yasasına aykırı olduğunu tespit ederek özetle şöyle dedi:

“Anayasamız ve kanunlarımız gereği, ulusumuzu çağdaş uygarlık düzeyine ulaştıracak teknik, ekonomik, kültürel ve sosyal gelişme alanlarında iyi bireyler yetiştirilmesi ve bunun için ülke çapında etkin önlemler alınması devletin devredemeyeceği görevleri arasındadır. Bununla birlikte ilgili kanunlarda yer aldığı gibi, örgün eğitimdeki öğrencilerin eğitim ve öğretimine yönelik politikalar belirlemek ve uygulamak noktasında asıl yetkili ve görevli olan Milli Eğitim bakanlığıdır.” Oysa bu protokolde örgün eğitim kapsamındaki pek çok etkinlik Ensar Vakfı’na devredilmişti.

Bu protokol öncesinde Milli Eğitim Bakanlığı ile Ensar Vakfı arasında 24 Temmuz 2017 tarihinde benzer içerikte imzalanmış olan protokol, Eğitim Sen Genel Merkezinin yargıya taşıması sonucu Danıştay 8. Dairesi tarafından iptal edilmişti. Danıştay 8. Dairesi, sendikamızın kaygılarını haklı bularak yürütmesinin durdurulmasına karar vermişti.

Ancak, Danıştay’ın açık kararına rağmen, Antalya Milli Eğitim Müdürlüğü ile Ensar Vakfı Antalya Şubesi arasında benzer bir protokolün düzenlenmiş olması açık bir şekilde yargı kararlarını tanımamaktır. İmzalanan bu protokol ile MEB’in asli görevleri, tıpkı bir hizmetin taşerona devredilmesi gibi, yargı kararlarına meydan okunarak Ensar Vakfı’na devredilmekteydi. Bu tür ‘işbirliği protokolleri’ ile eğitim alanında ve tüm kamu kurumları üzerinde çeşitli vakıf ve cemaatlerin vesayet oluşturduğu, bu durumun da devredilemez bir kamusal hizmet olan eğitimin doğasına aykırı olduğu açıktır. Antalya İl Milli Eğitim Müdürlüğü bir kamu kurumudur ve faaliyetlerini yasalara ve yargı kararlarına aykırı olmayacak şekilde yürütmesi esastır.

Bu nedenle sendikaların uyarıları, önerileri dikkate alınarak sorunlar yargıya taşınmadan demokratik bir şekilde çözülmelidir.

Milli Eğitim Bakanlığı ve İl Milli Eğitim Müdürlükleri eğitim öğretim süreçlerinde çeşitli dernek, vakıf, cemaat gibi yapılara alan açmaya son vermelidir.

Eğitimin sorunlarını ve çözüm yollarını bilim insanları, sendikalar ve uzmanlarla tartışmalı ve onlarla işbirliği yapmalıdır.

Değerler Eğitimi adı altında yürütülen faaliyetlerde evrensel değerler dikkate alınmalı, ayrımcı, ötekileştirişi, bilimdışı yaklaşımlara son verilmelidir.

Eğitim Sen olarak demokratik, bilimsel eğitimin yaşam bulması için hem hukuki, hem demokratik haklarımızı kullanacağımızı buradan bir kez daha bildiriyoruz. Ayrıca geçtiğimiz yıllarda çeşitli taciz, tecavüz vakalarıyla gündeme gelmiş vakıflarla “Değerler Eğitimi” protokollerinin yapılmış olması tam bir skandaldır. Çocuklarımızın, gençlerimizin bu vakıflardan öğreneceği hiçbir değer yoktur.

Bu mahkeme kararı da göstermiştir ki eğitimle ilgili bütün çalışmalar kamu çalışanları eliyle ve Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yürütülecektir. Bu görev devredilemeyecektir.

Milli Eğitim Müdürlüğünün, yargı kararının gereğinin yerine getirilmesi konusunda gerekli duyarlılığı göstereceğini ve benzer uygulamalara son vereceğini umuyoruz. Eğitim Sen olarak konunun takipçisi olacağımızı belirtiyoruz.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here