Artık Yeter! Diyen Antalya Kadın Platformu, Attalos Heykeli önünde yaptıkları protesto eyleminde, ülkemizde son günlerde ayyuka çıkan çocuk istismarları, tecavüzler ve öldürülen kadınlarla ilgili tepkilerini dile getirdiler.

Antalya Kadın Platformu tarafından düzenlenen istismarları ve kadın cinayetlerini protesto eylemine katılım yoğun oldu. Eyleme katılanlar tarafından sık sık atılan Çocuklar da Kadınlar Da Susmayacaklar! Yaşasın Kadın Dayanışması! Sloganlar ile tepkilerini dile getiren kadınların eyleminde Yasemin Aydemir basın açıklaması okundu.

Antalya Kadın Platformu tarafından düzenlenen protesto eyleminde okunan basın metninde son günlerin gündemine oturan çocuk istismarının durumu hakkında bilgi verildikten sonra şunlar söylendi:

AKP, Elini Çocuklardan Çek!
“17 Kasım 2016’da TBMM genel kuruluna AKP’li milletvekilleri tarafından son dakikada getirilen çocuklara yönelik cinsel istismar faillerinin, mağdurlar ile evlendiklerinde cezadan muaf olmasını öngören önerge, önemli toplumsal tepkilere yol açmış ve geri çekilmişti.

163 kadın ve LGBTİ örgütü olarak; o zaman da söylemiştik yine söylüyoruz. Çocukların haklarını merkeze koymak yerine, çocuk istismarı vakalarının artması ve görünürlük kazanmasıyla ortaya çıkan tepkileri bastırmak için ilgili tarafların görüşü alınmadan, özensizce hazırlanan bu tasarı sorunları çözmez. AKP hükümetinin önerdiği tasarı istismarı çözmez! Ve geldiğimiz noktada haklı olduğumuzu gördük. CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu tarafından hazırlanan “23 Nisan 2019 Çocuk Hak İhlalleri Raporu”na göre, 2018’de 217 çocuk cinsel saldırıya maruz kaldı, 26 çocuk öldürüldü, 124 çocuk işçi yaşamını yitirdi. Ankara Barosu Çocuk Hakları Merkezinin hazırladığı rapora göre ise 2019 yılının ilk 3 ayında soruşturma aşamasında sınırlı toplam 483 çocuk istismara uğradı.

Tecavüzü Aklama, Çocukları Koru!
Çocuğa yönelik cinsel istismar erkek egemen sistemin ortaya çıkardığı ve meşrulaştırdığı bir şiddet türüdür.

Çocuğa yönelik cinsel şiddet, çocuğun üzerinde kurulan iktidar ve gücün kötüye kullanımının bir sonucudur. Bu nedenle, çocuğa yönelik cinsel şiddet konusu sadece faillerin cezalandırılması ile çözülemez.

Çocukla ilgili suç-ceza yaklaşımını dengeli kılmanın yanı sıra önleme ve koruma felsefesini merkezine alan, hak temelli ve bütüncül bir çocuk koruma politikası hayata geçirilmelidir. Çünkü çocuğun üstün yararını sağlamak devletin birincil görevidir.

Cezaların yeniden belirlenmesi ve kurumsal mekanizmaların oluşturulması konusunda uluslararası sözleşmeler ve iyi uygulama örnekleri oluşturan ülkelerin deneyimleri göz önüne alınmalıdır.

Cinsel istismar suçuna maruz bırakılan çocukları korumak için, içinde bulundukları duruma uygun sosyo-psikolojik yardım ve destek mekanizmaları oluşturulmalıdır. İstanbul Sözleşmesi’nde yer alan Tecavüz Kriz Merkezleri, Cinsel Şiddet Başvuru Merkezleri modelini geliştirmeli ve hayata geçirilmelidir. Cinsel dokunulmazlığa karşı suçların toplumsal ve hukuki meşruiyet zeminini oluşturan çocuk yaşta ve zorla evlendirmeleri önleyecek ve tüm sorumlular hakkında caydırıcı cezalar getirecek yasal düzenlemeler yapılmalıdır.

Erkek Adalet Değil Gerçek Adalet!
Devlet koruyucu ve önleyici önlemler almakla yükümlüdür.

Kadınların ve çocukların şiddete maruz kaldıklarında başvuracakları merkezler yaygınlaştırılmalıdır. İstismarı fark eden kişilerin ve meslek uzmanlarının bildirimde bulunmasının önündeki engeller tespit edilmeli ve bunların kaldırılmasına yönelik çalışmalar yapılmalıdır.

Çocuğun istismara maruz kaldığını fark edip, bildirimde bulunmak isteyen ebeveyni, öğretmeni vs. destekleyecek mekanizmalar oluşturulmalıdır. Cinsel istismara karşı koruyucu-önleyici kapsamlı cinsel sağlık ve toplumsal cinsiyet eşitliği eğitimi başta tüm çocuklar olmak üzere herkes için erişilebilir hale gelmelidir.

Susmuyoruz, Korkmuyoruz, İtaat Etmiyoruz!
Buradan bir kere daha söylemiş olalım; tek bir çocuğun daha istismara uğramasına tahammülümüz yok! Devlet üzerine düşen yükümlülükleri derhal yerine getirmelidir.

Sürecin takipçisi olmaya devam edeceğiz. Şiddetiniz karşısında çocuklar da kadınlar da susmayacaklar!

Çocuklar Da Kadınlar Da Susmayacaklar!
Yaşasın Kadın Dayanışması!”

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here