Antalya Kadın Platformu, kadınlar için hayati bir öneme sahip en büyük kazanımlarından biri olan ‘İstanbul Sözleşmesi’nin feshedilmesini ve 6284 sayılı kanunun kaldırılmasını isteyenlere karşı eylem yaptı.

Antalya Attalos Meydanı’nda toplanan kadınlar, “Çocuk istismarını yargı paketi ile meşrulaştıramazsınız” diyerek bir basın açıklaması gerçekleştirdi.

Kadınların sık sık, “İntihar değil cinayet, Öldüren sevgi istemiyoruz, Yaşasın kadın dayanışması, Kadın yaşam özgürlük, Kadın cinayetleri politiktir, Çocuk istismarları politiktir.” sloganları attıkları eylemde; Antalya Kadın Platformu adına basın açıklamasını Derya Doğan okudu.

Doğan “Çocuklara ve kadınlara yönelik bu düzenlemeleri ve yasaları kabul etmiyoruz” diyerek sözlerine başladı.

Doğan sözlerine şöyle devam etti:

“25 Kasım’a doğru giderken çocuk istismarının önünü açan, meşrulaştıran, kadınların haklarını gasp etmeye yönelik yargı paketi ile karşı karşıyayız. Daha önce iki kez oldu bittiyle çıkarılmak istenen, çocuk istismarcılarına evlilikle af yönergesi kadınların örgütlü mücadelesiyle püskürtülmüş, ancak kadın düşmanı AKP iktidarı savaş koşullarında her şeyi fırsata çevirdiği gibi bu yasayıda tekrar gündeme getirmekte ve kadınların dört bir yandan yükselen itirazını görmezden gelmektedir. Erken yaşta evliligin onunu açan, istismarcılara, evlilikle affederek istismarı meşrulaştıran, şiddetten kaçmak için boşanmaya kalktığında nafaka yok, kendi imkanlarınla geçin demek kadınları şiddete ve ölüme mahkum etmek demektir”

İstanbul sözleşmesini uygulanması şarttır

“Toplumsal cinsiyet eşitliği kavramını tanımlayan ilk bağlayıcı metin olan İstanbul sözleşmesi kadına yönelik şiddet konusunda gerek yerel, gerek ulusal, gerekse küresel mücadele için kritik önemdedir. Ülkemizde her geçen gün kadına yönelik şiddet hem özel hem de kamusal alanda artarken çocuklar istismara uğrarken, biz kadın kadınlar ne İstanbul sözleşmesinden ne de 6284 sayılı kanundan vazgeçmeyeceğiz”

Basın açıklamasının tam metni:

25 Kasım’ a doğru giderken çocuk istismarının önünü açan, meşrulaştıran, kadınların haklarına gasp etmeye yönelik yargı paketi ile karşı karşıyayız.

Daha önce iki kez oldu bittiyle çıkarılmak istenen ,çocuk istismarcılarına evlilikle af önergesi kadınların örgütlü mücadelesiyle püskürtülmüş, ancak kadın düşmanı AKP iktidarı savaş koşullarında her şeyi fırsata çevirdiği gibi bu yasayı da tekrar gündeme getirmekte ve kadınların dört bir yandan yükselen itirazını görmezden gelmektedir.

Kadına yönelik şiddetin korkunç boyutlara ulaştığı böyle bir süreçte kadınları korumaya, erkek şiddetini önlemeye yönelik  hiçbir çaba sarfetmeyen erkek egemen iktidar, aksine gerek sözcüleri gerekse medya aracılığıyla  bir süredir  İstanbul Sözleşmesini hedef almakta kadınların mücadeleyle kazandıkları nafaka hakkına saldırmaktadır. Bu yargı paketi tam da bu saldırıların sonucunda kadınların yaşamını ipotek altına almaya yöneliktir.

Erken yaşta evliliğin önünü açan, istismarcıları evlilikle affederek istismarı meşrulaştıran, şiddetten kaçmak için boşanmaya kalktığında “nafaka yok, kendi imkanlarında geçin” demek kadınları şiddete, ölüme mahkum etmek demektir.

Kadınlar olarak ne haklarımızdan ne de hayatlarımızdan vazgeçmeyeceğiz. Çocuklara ve kadınlara yönelik bu düzenlemeleri kabul etmiyoruz. Çocuk İstismarının meşrulaştırılmasına, kadınların nafaka hakkının gasp edilmesine yönelik bu yasalara geçit vermeyeceğiz. Dün olduğu gibi bugün de itirazımızı yüksek sesle sokaklarda haykırıyoruz.

Bu yasalar böyle geçmez!
Kadın, Çocuk düşmanı yargı paketi!
Krize, Şiddete, Eşitsizliğe ve Savaşa karşı Kadınlar susmayacaklar!

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here