Tüm Emekliler Sendikası (Tüm Emekli- Sen) ülke genelinde eş zamanlı olarak düzenlediği eylemlerde TBMM’deki bütçe görüşmelerine yönelik “Bütçede 13 milyona yakın emeklinin olmadığını” vurguladı. Açıklamada dört milyon emeklinin de çalışmak zorunda olduğu belirtildi .

Antalya’da Kapalı Yol Halk Bankası önünde toplanan emekliler, ellerinde taşıdıkları dövizler ile bildirilerini dağıtarak Attalos Meydanı’na kadar yürüdüler.

Burada bir süre slogan atan ve alkışlarla protestolar yapan emekliler adına Basın Açıklamasını Tüm Emekliler Sendikası Antalya Şube Başkanı Mustafa Ayar okudu.

Mustafa Ayar, 2020 yılı bütçesinde emeklilere yer verilmediğini belirterek, “Bu bütçede baskı vardır, yoksulluk vardır, işsizlik vardır, yolsuzluk ve israf vardır. Bütçede barış kardeşlik yoktur, bu bütçede insanca yaşam yoktur, bu bütçede emeklinin sağlık hakkı yoktur, bu bütçede demokratik bir ülke yoktur. Ve en önemlisi emeklilerin, çalışanların, yoksulların, köylülerin yaşamlarını kolaylaştıran hiçbir tasarruf yoktur.” dedi.

Ayar, hükümete seslenerek,”. Emekliye ve emekçilere insanca yaşanacak hakkettikleri maaş artırımı yapılsın. Bu sizin lütfünuz değil, bizim hakkımızdır. Sağlıkta katkı payları kaldırılsın. Emeklilerin okuyan çocuklarına karşılıksız burs verilsin. Emeklilerin su ve elektrik faturalarında indirim yapılsın. Antalya’ dan bir kez daha sesleniyoruz. Bütün emekliler birleşin. Birleşe birleşe çoğalacağız. Hakkımızı söke söke alacağız. Bu zulüm düzenine teslim olmayacağız. Direne direne kazanacağız. Ya insanca yaşam, yada insanca bir yaşam.” şeklinde konuştu


Yaşam koşullarının özellikle emekliler için her geçen gün daha da zorlaştığı, dayanılmaz hal aldığı belirtilen Mustafa Ayar, 4 milyon emeklinin çalışmak zorunda kaldığını söyledi.

Mustafa Ayar, 2020 yılı bütçesine yönelik taleplerini şu şekilde sıraladı:

“-En az emekli maaşı asgari ücret düzeyinde olmalıdır.
-Emeklilere her yıl için emekli aylıkları tutarında dört ikramiye verilmelidir.
-Emekliler ve eşleri için şehiriçi ulaşım ücretsiz olmalıdır.
-Asgari ücret tamamıyla vergi dışı kalmalıdır.
-Emeklilikte yaşa takılan yurttaşlarımızın sorunu biran önce çözümlenmeli ve yaş sınırı kaldırılmalıdır.
-Temel ihtiyaçlardan KDV kaldırılmalıdır.
-Sağlık için yapılan kesintiler ve katkı payları emeklilerden alınmamalıdır.
-Elektrik doğalgaz ve suya yapılan son zamlar geri alınmalıdır.
-Tüm ödemeler emekli ücreti hesaplanmasına dahil edilmelidir.
-Güvencesiz istihdam uygulamalarına derhal son verilmelidir.”

BASINA VE KAMUOYUNA

Değerli basın emekçileri, sevgili Antalyalılar; yıllarca çalışıp çabalayıp, emekli olduk. Yaşamımızın bu son evresinde bari insanca bir yaşam arzuluyoruz. Bir lokma, bir hırka misali kimseye muhtaç olmadan onurlu ve insanca yaşaya bileceğimiz,yıllarca verdiğimiz emeğin karşılığı olan,hakketmiş olduğumuz maaş ve sosyal haklarımızın bizlere laikiyle verilmesini istiyoruz.

Biz emekliler bu kölelik düzenin, azgın neo-liberal kapitalizmin vahşi saldırısının hedefinde olduğumuzun farkındayız. Öyle ki, bu ülkede doğalgaza yıllık yüzde 41.43, elektriğe yıllık yüzde 45′ e varan zam yapılırken, sebze ve meyveye yüzde 40,peynire yüzde 60 civarında zam yapıldı.

Enerji bakanı; doğalgaz yüzde 59 oranında ucuz kullanılıyor diyerek, evlerinde pahalılıktan dolayı battaniyelere sarılarak oturan halkımızla adeta alay ediyor. Bu ülkede her 3 emekliden 2 si açlık sınırının altında maaş alıyor. 850 binden fazla dul ve yetim 1000 liranın altında gelire sahip. 1000 liranın altında maaş alan emekli yok denerek övünüyorlar. Sanki 1000 lira asgari geçim endeksiymiş gibi halkta algı yaratmaya çalışıyorlar. 1000 lira iktidar sahiplerinin çocuklarına verdikleri haftalık harçlık bile değildir. 1000 lira saraylarında içtikleri 250 gram beyaz çay bile değildir.

Sevgili emekliler ve emek dostları;
Hükümet, harçlara kimi vergi ve trafik cezaları gibi kalemlere asgari yüzde 22,58 zam yaparken, 2019 yılına ait açıkladıkları hileli enflasyon, 2020 için tek haneli enflasyon tahmini koca bir yalan olduğunun beyanıdır. Bu yalanları 2020 bütçesinde de görüyoruz. Bütçede çok büyük paylar yine yarattıkları dış borca dayalı ekonomide faize, yanlış dış politikalar sonucu silahlara ve savaşa, diyanete, yap işlet devret adı altında bir avuç yandaşa aktarılmaktadır.

Görünen köy kılavuz istemez. Bu bütçe bu haliyle emekliye, emekçiye, yoksula, dul ve yetime yine açlık, yine sefalet, yine yoksulluk getirecektir. Kesin olan bir şey vardır ki, bu bütçe halkın bütçesi değildir. Bu bütçe halkımıza yeni vergiler, yeni yükler getirmekten başka bir işe yaramaz. Buradan milletvekillerine sesleniyoruz. Bu bütçeyi parlamentodan geçirmeyin.

Arkadaşlar, gerçek enflasyon yüzde 40’ın üzerindedir. Hükümet çevreleri bile enflasyonun yüzde 23 olduğunu utangaç da olsa ikrar etmek zorunda kalmıştır. Bütün bu yalan ve dolanların nedeni emekliye ve emekçilere düşük oranda zam yapıp, saltanatlarını sürdürmektir. Hatırlanacağı üzere iktidar sahipleri yüz milyonlarca lira vergi borcu olan bir avuç yandaşın borcunu bir kalemde sildiği hafızalardadır. Emekliye gelince para yok denerek yalanlar sıralanmaktadır. Değerli arkadaşlar, silaha, savaşa, cemaatlere, yandaş vakıf ve derneklere, faiz lobilerine, saraylara para var ama emeklilere yok, öylemi…

Buradan hükümete sesleniyoruz. Emekliye ve emekçilere insanca yaşanacak hakkettikleri maaş artırımı yapılsın. Bu sizin lütfünüz değil, bizim hakkımızdır. Sağlıkta katkı payları kaldırılsın. Emeklilerin okuyan çocuklarına karşılıksız burs verilsin. Emeklilerin su ve elektrik faturalarında indirim yapılsın. Antalya’ dan bir kez daha sesleniyoruz. Bütün emekliler birleşin. Birleşe birleşe çoğalacağız. Hakkımızı söke söke alacağız. Bu zulüm düzenine teslim olmayacağız. Direne direne kazanacağız. Ya insanca yaşam, yada insanca bir yaşam.

Yaşasın Tüm Emekli Sen.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here