Attalos Meydanında toplanan Antalya Tüm Emekli Sen üyeleri, sendikalarının kapatılma davası ile ilgili tepkilerini dile getirdiler.

Sendika Genel Merkezinin aldığı karar doğrultusunda  eş zamanlı olarak ülke genelinde gerçekleştirilen açıklama Antalya’da Attalos Meydanında gerçekleştirildi. Sık sık “Sendika Hakkımız Engellenemez, Direne Direne Kazanacağız, Sendika Hakkımız Söke Söke Alırız” sloganlarının atıldığı eylemde açıklamayı Tüm Emekliler Sendikası Antalya Yürütme Kurulu adına Şube Başkanı Mustafa Ayar okudu.

Ayarın açıklamasından sonra dayanışma için gelen KESK, EMEP, SOL Parti, HDP  temsilcileri de destek açıklamaları yaptılar

Değerli basın emekçileri..

Ülkemizde hukuk, iktidar tarafından kendisine biat etmeyen toplum kesimleri, bireyler, dernekler, sendikalar ve siyasi partiler üzerinde yaygın bir baskı aracı, hatta bir tasfiye silahı olarak kullanılmaktadır. Bu durum, gerek tüm toplum kesimleri tarafından, gerekse de uluslararası pek çok saygın kurum ve basın yayın organlarında dile getirilmektedir.

Hukukun bir baskı aracı olarak kullanılması, sendikamız Tüm Emekliler Sendikasının, kurulduğu günden beri karşılaştığı bir sorundur.

20 Şubat 2017 de kuruluş evraklarını Ankara Valiliğine verdiğimiz halde Valilik keyfi bir tutumla, bu başvuruyu reddetmiş ancak yaşanan mahkeme sürecinden sonra sendikamıza kütük numarası verilmiştir.

Başvuru konusunda mahkemenin lehimize verdiği karara rağmen Valilik, 34. İş Mahkemesi nezdinde kapatılma istemli dava açmış, İş Mahkemesinin aleyhimize verdiği karar ise İstinaf mahkemesine taşınmış ve İstinaf Mahkemesi kapatma kararını bozarak “Emeklilerin sendika kurma hakkı olduğundan” hareketle lehimize sonuçlandırmıştır.

Hukuk ve yasaların evrensel insanlık değerleri içermesi gerektiğini unutan idare Hukukun kendi emri altında olması gerektiğini savunan bir yaklaşımla bu kararı da Yargıtay’a göndermiş, Yargıtay bozma kararı vererek dosyayı yeniden görüşmesi için İstinaf Mahkemesine geri göndermiştir.

Buna ilişkin mahkeme 30 Nisan 2021 tarihinde saat 10.00 da görüleceği açıklamıştı. Ancak 29 Nisan gününden itibaren tam kapanma kararı olduğundan dolayı sanıyoruz mahkeme tarihi yeniden belirlenecektir. O tarih de de biz yine burada olacağız.

Yargıtay’ın verdiği bozma kararı, açıkça idarenin isteğinin hukukun üstünde olduğunun ve Uluslar arası sözleşme ve hukukun tanınmadığının açık bir göstergesidir.

Bu karar hukuki değil, siyasi bir karardır.

Bu karar İdarenin her istediğini yaptırma niyetinin bir göstergesidir.

Bu kararın örgütlenme hakkının kullanılmasına yönelik bir engel olduğu açıktır. Sadece örgütlenme hakkı engellenmiyor. Emeklileri mahkum ettiği açlıktan, yoksulluktan çıkma çabaları da engelliyor.

Demokrasinin en temel ögelerinden biri olan ve anayasanın 90 maddesinden de herkesin sendika kurabileceği belirtilmiştir. Bunu eğip büküp, kanunla düzenlenmediği iddiası safsatadan ibarettir. O zaman bizi yasaklayacağınıza, kanun yapın. 25 yıldır emekli sendikaları var. Neyi bekliyorsunuz. Kaldı ki imzacısı olduğunuz uluslararası sözleşmeler iç hukukta düzenlenmemişse, uluslararası sözleşmeler dikkate alınır, denmekte. Yasaklar, baskılar bizi susturamaz, yıldıramaz.

Hukukun üstünlüğünün hala geçerli olduğuna, buna uyan yargıçların olduğuna inanmak istiyoruz.

İdarenin ve idarenin gözüne bakan mahkemelerin her türlü engelleme yasaklama, görmezden gelme girişimlerine rağmen herkes şunu iyi bilsin Tüm Emekliler sendikası emeklilerin ekonomik demokratik hakları için mücadelesini her şartta yükselterek sürdürecektir. 27 Nisan 2021

TÜM EMEKLİ SEN

 ANTALYA ŞUBESİ YÜRÜTME KURULU

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here