BES Antalya Şube Başkanı Mustafa Ayar yeni adli yıl dolayısıyla bir basın toplantısı düzenledi.

BES Antalya Şube binasında gerçekleştirilen basın toplantısında “Yargı yılı açılıyor filler tepişiyor çimenler eziliyor! diyen Mustafa Ayar; boş laf değil, sorunlarımıza çözüm istiyor, taleplerimizi bir kez daha ifade ediyoruz” dedi. Taleplerini de sıralayan Mustafa Ayar,

• Mübaşirler genel idari hizmetler sınıfına alınmalıdır.
• Zabıt kâtiplerine VHKİ kadrosu verilmelidir.
• Yazı işleri ve idari işler müdürlerinin ek gösterge haksızlığı son bulmalıdır.
• Sosyal hizmet uzmanları, psikolog ve pedagogların güvenlik sorunu çözülmeli, fiziki çalışma koşulları düzeltilmelidir.
• Başta nöbet olmak üzere, angarya çalışmaya son verilmelidir.
• Yargı emekçileri arasında ayrımcı uygulamalara son verilmelidir.
• Kamuda en düşük ücret yoksulluk sınırı rakamı olan 3.835 TL’ ye çıkarılmalıdır.
• Açlık sınırı rakamları vergiden muaf tutulmalı, yoksulluk sınırı en düşük vergi diliminden vergilendirmelidir.
• Her türlü ek ödemeler emekliliğe esas aylıklara dâhil edilmelidir.
• Ücret adaletsizliği giderilerek eşit işe eşit ücret verilmelidir.
• 2014 yılı için enflasyon farkı verilmeye başlanılmalıdır.
• Enflasyon hesaplamaları hükümetten bağımsız kuruluşlarca hesaplanmalı sendikalarda bu süreçlerde etkin rol almalıdır.
• Yargı yılı açılış ayında tüm yargı emekçilerine bir maaş ikramiye verilmelidir.
• Yargı emekçilerinin yargılanma usulü 2802 sayılı Kanuna göre değil, 657 sayılı DMK’na göre olmalıdır.
• Taşeron, 4/B, 4/C, sözleşmeli çalışma yasaklanmalı, güvencesiz çalışanlar kadroya geçirilmelidir.
• Mobbing uygulamalarına ve kamuda her türlü ayrımcılığa son verilmelidir.
• Kadrolaşmaya son verilmeli, görevde yükselme sınavları adil olmalı mülakat uygulaması kaldırılmalıdır.
• Yargı emekçilerinin servis ve kreş sorunu çözülmeli, öğlen yemekleri ücretsiz olmalıdır.
• Adalet Bakanlığı’nda istihdam açığı kapatılmalıdır.
• Sendikal faaliyetlerimize yönelik idari ve adli soruşturmalara son verilmeli, sürgünler geri alınmalıdır dedi.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here