Mimarlar Odası ve Şehir Plancıları Odası, Boğaçayı havzasının konutlara açılması ile EXPO alanı çevresini yapılaşmaya açacak, tarım arazilerini yok edecek plan değişikliklerinin iptali için İdare Mahkemesi’ne dava açtı.

Mimarlar Odası ve Şehir Plancıları Odası Antalya şubeleri Boğaçayı ve EXPO alanıyla ilgili plan değişikliklerine dava açtı. Davalardan ilki, Antalya Büyükşehir Belediyesi’ne ait Boğaçayı projesinin muhasara bölgesinde kalan özel proje alanında konut yapımına olanak tanıyan plan notu değişikliğiyle 5 bin ve 1000 ölçekli planların yürütmesinin durdurulması ve iptali talebiyle açıldı. Mimarlar ve Şehir Plancıları odaları, Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’nın Özelleştirme Yüksek Kurulu’nca onaylanan EXPO alanına ilişkin 100 bin ölçekli çevre düzeni planı, 25 bin ve 5 bin ölçekli nazım imar planları ile 1000 ölçekli uygulama imar plan değişikliğini iptali için İdare Mahkemesi’ne başvurdu.

BOĞAÇAYI HAVZASI KONUTA AÇILACAK

Büyükşehir Belediyesi tarafından Konyaaltı’ndaki Boğaçayı’nın muhasara bölgesini kapsayan alanda yapılacak projede ‘Özel Proje Alanı’ (ÖPA) olarak belirlenen bölgenin plan notlarına ‘konut fonksiyonu’ eklendiği belirtilen dava dilekçesinde, söz konusu plan değişikliğinin Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından da onaylandığı kaydedildi. Her iki odanın ortak yaptığı yazılı basın açıklamasında, “Dava konusu planlar ile ‘muhasara bölgesi’ne ait ÖPA olarak belirlenmiş yaklaşık 95 bin 649 metrekare büyüklüğündeki bir alan için plan notu ile konut fonksiyonu getirilmiştir. Boğaçayı kıyısındaki yapı yoğunluğu arttırılmasına karşın, bu yoğunluğu karşılayacak sosyal ve teknik alt yapı donatı alanları belirlenmemiştir” denildi. Özel proje alanı Antalya’nın temiz içme suyu kaynakları yakınında ve sulak alan içinde yer aldığı için kaynakların kirlenmesine yol açacağı vurgulanan açıklamada, “Dava konusu plan değişikliği kararları çevredeki tarım alanlarını, eko sistemi ve florayı yok edeceği, söz konusu plan notu ve plan revizyonu kararlarında kamu yararı bulunmamaktadır” ifadeleri yer aldı.

EXPO’NUN YEŞİL DOKUSU YOK EDİLECEK

Aksu’daki EXPO 206 alanına, “Ticaret ve turizm alanı, fuar, panayır, festival alanı, teknik alt yapı alanı, karakol, kanal ve yol” yapılması için Özelleştirme Yüksek Kurulu tarafından 4 Aralık 2017’de onaylanan plan değişikliklerine de dava açıldığı belirtilen açıklamada, “Bu kararlar alanın yeşil dokusunu ve bio çeşitliliğini yok edecek. Alanın kuruluş amacı ve sürdürülebilirliğini bozacak. Alanın özelleştirilmesi suretiyle kamusal kullanımdan çıkarılarak, yapılaşmasının önünün açılması ve rant uğruna belirli bir kesime aktarılmasında kamu yararı bulunmamaktadır. Çevresi tamamıyla tarımsal alanla çevrili bir bölgenin ortasında, küçük bir kentsel merkez oluşumuna neden olacak plan değişikliği çevresi ile uyum sağlayamayacağı gibi, ileride çevresindeki tarım alanları üzerinde yapılaşma baskısı oluşturacaktır” ifadelerine yer verildi.

EXPO’DA MEVCUT OTOPARK KALDIRILDI

‘Ben yaptım oldu’ mantığı ile hazırlanan ve onaylanan dava konusu plan değişikliğinin, Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğine aykırı olduğunu savunan Mimarlar ve Şehir Plancıları Odası, “Plan değişikliği ile getirilen yapılaşma kararı bölgeye ek bir yapı yoğunluğu getirecek olup, bu yapılaşma yoğunluğunun ihtiyacı yol, otopark gibi teknik altyapı alanlarının artırılması yerine mevcut otopark alanın kaldırılması ve yerine eşdeğer bir alan ayrılmamış olması nedeniyle planlama esasları ve şehircilik ilkelerine aykırıdır. Söz konusu plan değişikliği kararlarında kamu yararı da bulunmamaktadır” değerlendirmesinde bulundu. Bu gerekçelerle Boğaçayı ve EXPO plan değişikliği kararlarının yürütülmesinin durdurulması ve iptali için dava açıldığı duyuruldu.

Kaynak:KorsanGazete

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here