Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği’nin (TMMOB) sarı – kırmızılı renklerini TMMOB’nin DHKC – PKK sempatizanlığına yoran Yeni Şafak Gazetesi’ne TMMOB Antalya İl Koordinasyon Kurulu Sekreteri Vahap Tuncer’den yanıt.

Tuncer, “Yeni Şafak gazetesi ve karanlığın tüm sesleri iyi bilsinler ki ülkemizin içerisinde bulunduğu zorlu koşullar içerisinde bu tip kara propagandaların hedefinde olmak bizler için bir onur nişanesidir. Korkmuyoruz. Bilimi ve teknolojiyi akılla buluşturarak halkın yararına kullanmaya ve bağımsız, özgür, çağdaş kalkınmış bir Türkiye yolunda mücadele etmeye devam edeceğiz” dedi.

Yeni Şafak Gazetesi’nde “TMMOB özüne döndü” başlığıyla yayınlanan haberde, “Skandalların Odası TMMOB, DHKP-C ve PKK’yı yansıtan yeni logosu ile dikkat çekti. Bakanlık bünyesinde faaliyet gösteren TMMOB’un internet sitesinde Türk bayrağı bulunmaması da tartışma konusu oldu. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı bünyesinde faaliyet gösteren TMMOB’un sarı ve kırmızı renkleri taşıyan logosuna bakıldığında DHKP-C ve PKK gibi terör örgütlerine olan sempatizanlığı anlaşılıyor” ifadelerine yer verilmişti.

GAZETECİLİK AYAĞA DÜŞÜRÜLMEMELİDİR
Tuncer tarafından gerçekleştirilen açıklamada, yandaş Yeni Şafak’a yönelik “gazetecilik ayağa düşürülmemelidir” tavsiye şu sözlerle aktarıldı:

“Ciddiye alıp almamakta tereddüt ettiğimiz haber, ilk cümlesinden son cümlesine kadar yalan ve yanlıştır.

Haberden(!) anladığımız, TMMOB’nin rant ve çıkar odaklarına karşı verdiği mücadele iktidar yandaşlarını renklerde terör arayacak kadar çok çalıştırmaktadır.

Eğer bir basın yayın kuruluşu, yandaşı olduğu güç adına Birliğimize saldırmaya karar vermişse onlara tek tavsiyemiz bu işi yaparken gazeteciliği ayağa düşürmemeleridir.”

“Yeni şafak gazetesi ve karanlığın tüm sesleri iyi, bilsinler ki ülkemizin içerisinde bulunduğu zorlu koşullar içerisinde bu tip kara propagandaların hedefinde olmak bizler için bir onur nişanesidir

Güneşin ve Ateş’in Renkleri
“Toplumun vicdanı Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği’ninin 63 yılık logosunu terör örgütleri ile özdeşleştiren Yeni Şafak gazetesinin salya sümük saldırıları TMMOB’yi susturamayacaktır” diyen Vahap Tuncer, “Cümle alem bilir ki, birliğimizin isminin kısaltmasından oluşan logomuzdaki renkler güneşin ve ateşin renkleridir. Karanlığa karşı aydınlığı, savaşa karşı barışı, dinci gericiliğe karşı laikliği, dogmatizme karşı bilimi, faşizme karşı özgürlükleri, her türlü ırkçılığa karşı eşitliği ve barış içerisinde bir arada yaşamı, rant ve sömürüye karşı emeği, emperyalizme karşı bağımsızlığı temsil etmektedir. Yıllardır meydanlarda gururla taşıdığımız bu renkler, mücadele tarihimiz içerisinde birliğimizle özdeşleşmiş ve simgeleşmiştir” sözlerine yer verdi.

TMMOB’Yİ VE DEĞERLERİMİZİ SAVUNACAĞIZ!

Mesleğimizi ve meslektaşlarımızın çıkarlarını ülkemizin ve halkımızın çıkarları doğrultusunda korumak için mücadele veren Birliğimiz, bugüne kadar çok kez iktidar ve rant çevrelerinin saldırılarına hedef olmuştu fakat ilk kez bu kadar pespaye bir iftira ile karşı karşıyayız.

21 Ekim 2017 tarihli Yeni Şafak gazetesinde Ahmet Fatih Erturan imzasıyla yayınlanan “TMMOB Özüne Döndü” başlıklı haberde(!), Birliğimizin logosunda bulunan renklerin terör örgütlerini çağrıştırdığı ifade edilmektedir.

Ciddiye alıp almamakta tereddüt ettiğimiz haber, ilk cümlesinden son cümlesine kadar yalan ve yanlıştır.

Haberden(!) anladığımız, TMMOB’nin rant ve çıkar odaklarına karşı verdiği mücadele iktidar yandaşlarını renklerde terör arayacak kadar çok çalıştırmaktadır.

Eğer bir basın yayın kuruluşu, yandaşı olduğu güç adına Birliğimize saldırmaya karar vermişse onlara tek tavsiyemiz bu işi yaparken gazeteciliği ayağa düşürmemeleridir.

Öncelikle bilinmelidir ki; TMMOB, haberde iddia edildiği gibi, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ya da başka herhangi bir bakanlık bünyesinde faaliyet göstermemektedir. Birliğimiz, 1954 yılında kabul edilen 6235 Sayılı Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Kanunu ile kurulmuş olup, Anayasa’nın 135. Maddesinde belirtilen kamu kurumu niteliğinde bir meslek kuruluşudur. Birliğimiz tüm faaliyetlerini anayasa, yasa ve yönetmelikler çerçevesinde belirlenen kendi kurulları ve demokratik işleyişi içerisinde, özerk biçimde yürütmektedir.

Cümle alem bilir ki, Birliğimizin isminin kısaltmasından oluşan logomuzdaki renkler güneşin ve ateşin renkleridir. Karanlığa karşı aydınlığı, savaşa karşı barışı, dinci gericiliğe karşı laikliği, dogmatizme karşı bilimi, faşizme karşı özgürlükleri, her türlü ırkçılığa karşı eşitliği ve barış içerisinde bir arada yaşamı, rant ve sömürüye karşı emeği, emperyalizme karşı bağımsızlığı temsil etmektedir. Yıllardır meydanlarda gururla taşıdığımız bu renkler, mücadele tarihimiz içerisinde birliğimizle özdeşleşmiş ve simgeleşmiştir.

Siyasi iktidarın en büyük yandaşlarından biri olan Yeni Şafak Gazetesinde yer alan bu haberin nedeni, ülkemizin kalkınma ve sanayileşmesinde bilim ve teknoloji politikalarının önemine vurgu yapan, kamu yararı ve adil paylaşımdan yana, yurtsever, devrimci, ilerici ve toplumcu geleneğimizden duydukları rahatsızlık ve korkudur.

Yeni şafak gazetesi ve karanlığın tüm sesleri iyi, bilsinler ki ülkemizin içerisinde bulunduğu zorlu koşullar içerisinde bu tip kara propagandaların hedefinde olmak bizler için bir onur nişanesidir.
Unutulmaz Başkanımız Teoman Öztürk’ün dediği gibi, dün olduğu gibi bugün de, “Yüreğimizdeki insan sevgisini ve yurtseverliği; baskı, zulüm ve engelleme yöntemlerinin söküp atamayacağının bilinci içinde; bilimi ve tekniği emperyalizmin ve sömürgenlerin değil, halkımızın hizmetine sunmak için her çabayı güçlendirerek sürdürme yolunda inançlı ve kararlıyız.”

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here