18 Mayıs 1973 yılında Diyarbakır zindanlarında katledilen devrimci önder İbrahim Kaypakkaya,

Antalya’da Emek ve Demokrasi Güçleri platformu tarafından anıldı.

Kapalı yol halk bankası önünde toplanan kitle “İbrahim Kaypakkaya ölümsüzdür”, “Devrim şehitleri ölümsüzdür”, “Katil devlet hesap verecek”, “İbo Mahir Deniz sürüyor sürecek mücadelemiz” sloganları ile yürüyüşe başladı. Attalos heykeli önünde sonlandırılan yürüyüşün ardından İbrahim Kaypakkaya şahsında devrim ve demokrasi şehitleri için saygı duruşu yapıldı. Saygı duruşu ardından bir  basın açıklaması okundu. Okunan basın açıklamasında kısaca “Kaypakkaya’yı devlet nazarında ‘suçlu’ ve ‘tehlikeli’ kılan ve katledilmesine gerekçe olan en temel neden, O’nun ülkemizin tarihi gerçeklerine yaklaşımındaki Bilimsel Sosyalist perspektifti. Kaypakkaya bu perspektife bağlı kalarak devletin resmi görüşlerine karşı, cepheden mücadele etti. Kaypakkaya, özellikle Kürt ulusal sorunu ve Kemalizm konularında ortaya koyduğu analizleriyle,  ülkemiz devrim mücadelesine son derece önemli katkılar sundu. Kaypakkaya, ideolojik-teorik alandaki keskin sınıf bilincini, devrimci mücadele konusunda da gösterdi.

Kaypakkaya’nın; görüşlerini, devrimci bir pratikle buluşturma kararlılığı, O’nun “suçlu” ilan edilmesinin en başat nedeniydi. Yanı sıra 1970’li yılların ilk yarısında işsizliğin, yoksulluğun, geleceksizliğin büyüdüğü bir dönemde ezilen milyonların yükselen mücadeleleri de Kaypakkaya’nın “suçlu” ilan edilmesinin temel nedenleri arasındaydı.

Kaypakkaya, bir kahraman değildi. Kaypakkaya, ezilen milyonlardan; işçilerden, köylülerden, gençlerden, kadınlardan, Kürtlerden,  Alevilerden, Çingenelerden, Ermenilerden, Süryanilerden, Lazlardan, Abhazlardan… sadece birisiydi. Kaypakkaya, gerçek kahramanların ezilen milyonlar olduğuna inanan ve ezilen milyonların örgütlü mücadelesiyle sömürü ve zulüm düzenine son vermeyi amaçlayan bir devrimciydi, komünistti.

Ezilen milyonlar üzerindeki baskı ve zulüm Kaypakkaya’dan günümüze artarak devam ediyor.” Sözlerine yer verildi. Devlet tarafından suç unsuru sayılan İbrahim’e ağıt türküsü kitle tarafından hep bir ağızdan söylenerek anma sonlandırıldı.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here