Kültür Sanat-Sen Antalya Bölge Şube Başkanlığı yazılı bir açıklama yaparak, Antalya Devlet Opera ve Balesi Müdürlüğüne atanan sendika üyeleri Solist Sanatçı Aslı Ayan’ın görevinden alınmasını protesto etti.

BASINA VE KAMUOYUNA

Ülkemizde her gün yaşanan Hırsızlıklar, Yolsuzluklar, Zorbalıklar, Adaletsizlikler, Kadın cinayetleri ve hak gasplarının üzerine her gün bir yenisi ekleniyor.

Bu yaşanan olaylar hiçte bir insanın hak etmediği, insanın insanca yaşayabileceği bir ülkede maalesef AKP hükümetince her gün yeni haksızlıklar, keyfi davranışlar sergilenmektedir.

Sanatın gelişmiş ülkelerin çok altında değer gördüğü, sanatçının çok zor yetiştiği ülkemizde var olan sanat kurumları kapatılmaya çalışılıyor. Sanat eserlerinin ya içine tükürülüyor yada ucube benzetmesi yapılıyor. Böyle bir süreçte TÜSAK (Türkiye Sanat Kurumu) diye bir yasa tasarısı çıkarılmaya çalışılarak sanat kurumları yok edilmeye çalışılıyor. Bunlarda yetmiyormuş gibi AKP hükümetince Kültür Merkezleri, Tiyatro Salonları kapatılıyor ve hatta sanatsal faaliyetlerde bulunan dernekler bile tahliye ediliyor.

Bu kadar sanat düşmanı olan bir iktidarın Bakanlığının da farklı bir zihniyette olacağını elbette düşünmüyoruz.

Kültür ve Turizm Bakanlığı bünyesindeki Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğünce 1 Ekim 2014 tarihinde Antalya Devlet Opera ve Balesi Müdürlüğüne atanan sendika üyemiz Solist Sanatçı Aslı AYAN 9.12.1014 tarihinde Ankara ya çağırılarak sözlü olarak görevinden alındığı tebliğ ediliyor.

Ancak Opera Bale Genel Müdürlüğü Solist Sanatçı Aslı AYAN’ ı göreve getirdiği tarihten itibaren yaklaşık 2,5 aylık süre içerisinde vekalet onayı almamış arkadaşımızı oyalamış, ve görevden aldığında da hiçbir gerekçe göstermemiştir.

Opera Bale Genel müdürlüğünün böyle bir uygulamaya gitmesi bizce Antalya Devlet Opera Balesi eski Müdür Kenan KORBEK ‘in görevden ayrılmasından sonra doğan boşluğu doldurmak işleri idare edecek birine ihtiyaç duyduklarından gizli hesaplar yapmış, arkadaşımızı kullanarak işlerini yürütmüşler ve davranışları ile arkadaşımızın onuru ile oynamışlardır. Buda yetmiyormuş gibi Arkadaşımız Solist Sanatçı Aslı AYAN’ ın hakkında basında çıkan haberlerdeki görevden alınmasına ilişkin gerekçeye bakıldığında kişinin özel yaşamına müdahale ve onurunu zedeleyici kişilik haklarına saldırıda bulunulduğu daha çok üzücü ve yaşama zarar veren şeyler olduğu hepinizin malumudur.

Arkadaşımızın görevden alınmasına ilişkin gazetelerde bu kadar haber çıkmasına rağmen Opera Bale Genel Müdürlüğünce veya Bakanlıkça hiçbir açıklama yapmaması da ayrıca manidardır.

Biz diyoruz ki! artık ülkemizde kimsenin kişilik haklarına, düşüncesine, rengine, kimliğine, diline, dinine, inancına, insanca yaşam hakkına müdahale etmeyin bırakın insanca ve özgürce yaşayalım.

KÜLTÜR SANAT-SEN
ANTALYA BÖLGE ŞUBE BAŞKANLIĞI

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here