Büro Emekçileri Sendikası Antalya Şubesi (BES)  TBMM’nde

görüşülmeye başlanan 2013-2015 Merkezi Yönetim Bütçesine ilişkin eylemliliklerini sürdürüyor. BES üyeleri  bugün de  TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda görüşülen Kalkınma Bakanlığının bütçesine ilişkin TÜİK Antalya Bölge Müdürlüğü önünde basın açıklaması gerçekleştirdi. TÜİK Antalya Bölge Müdürlüğü önünde toplanan BES üyeleri adına konuşan BES Antalya Şube TÜİK İşyeri Temsilcisi Güven Türkay:

“1972 yılında yürürlüğe giren 2 Nolu Bakanlar Kurulu Kararıyla, kamuda geçici personel istihdamı ilk defa Türkiye İstatistik Kurumunda (TÜİK) başlamıştır. Yıllardır süren kuralsız çalışma koşulları, 4/c olarak tanımlanan iş güvencesiz ve kuralsız çalışma biçimi ilk kez TEKEL direnişiyle Türkiye kamuoyunda tartışılmaya başlandı. Yaklaşık 48 bin 4-c’li emekçi, kölelik koşullarında güvencesiz yaşam mücadelesi vermektedir. 2013-2015 bütçesi kamuda taşeronlaştırma ve güvencesiz çalışmanın kural haline geldiği bir ortamda hazırlanmaktadır… TBMM bu gün TÜİK çalışanlarının da bağlı olduğu Kalkınma Bakanlığının bütçesi Plan Bütçe komisyonunda görüşülüyor. Kamu emekçilerinin ve güvencesizlerin yıl içerisindeki talepleri bütçe uygun değil gerekçesiyle karşılanmamaktadır, bu bahanenin arkasına sığınılmaması için Büro Emekçileri Sendikası olarak işkolumuzda bulunan kurumların bütçelerinin Plan, Bütçe komisyonlarında görüşülmesi öncesinde Plan Bütçe komisyonu üyesi Milletvekillerine taleplerimizi içeren fakslar çekerek ve Merkezde ilgili Bakanlıklar illerde ise ilgili kurumlar önünde basın açıklamalarıyla sorunlarımızı ve 2013-2015 bütçesinden beklentilerimizi kamuoyuyla paylaşmaya devam ediyoruz.

Kalkınma Bakanlığı Bütçesinde TÜİK çalışanlarının kadrolu-güvenceli istihdam talebini esas alan, İnsanca yaşayabilecekleri bir temel ücret başta olmak üzere çalışma koşullarını iyileştiren özlük ve sosyal haklarını karşılayan bir bütçenin oluşturulması için Başta AKP hükümeti olmak üzere Kalkınma Bakanını, Plan Bütçe komisyon üyelerini ve Milletvekillerini Kamu Emekçilerinin (Güvencesizlerin) seslerini duymaya davet ediyoruz.” dedi

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here