Büro Emekçileri Sendikası Antalya Şubesinin 8. Olağan Genel Kurulu Antalya Tabip Odası toplantı salonunda yapıldı. Mevcut başkan Mustafa Ayar kamu görevi sona erdiği için tekrar aday olmadığı genel kurul emek ve demokrasi mücadelesinde hayatını kaybedenler adına saygı duruşuyla başladı.

Saygı duruşunun ardından Mustafa Ayar açılış konuşması yaparak genel kurula katılanlara hitap etti. Mustafa Ayar’ın konuşmasının ardından BES Genel Merkez Yönetim Kurulu üyesi Ahmet Acar sendikal mücadeleye verdiği katkılardan dolayı Mustafa Ayar’a genel merkez adına plaket sundu.

Çalışma raporu ve mali raporların aklanmasının ardından oy vermeye geçildi. Seçimlere tek listeyle girildi. Yapılacak görev dağılımında Devrim Mol’un Şube Başkanı olması bekleniyor.

DEĞERLİ BASIN MENSUPLARI, DEĞERLİ KONUKLAR, SEVGİLİ MÜCADELE ARKADAŞLARIM
Hepinizi şahsım ve Yönetim Kurulu Üyeleri adına saygıyla selamlıyor Genel Kurulumuza Hoş geldiniz diyorum.

Değerli Dostlar ,Olağanüstü günlerden geçiyoruz.

Sokaklarda patlayan bombaların, meydanlarda linç çetelerinin, işyerlerinde ihbarcılığın, medyada manipülasyonun hüküm sürdüğü bir korku düzenini yaşıyoruz. Döneklik, itirafçılık, işbirlikçilik gündelik hayatın ayrılmaz parçası haline geldi. Herkesin hayatı ve geleceği, tek bir kişinin verdiği kararlarla biçimlendiriliyor. Gece yarıları yayınlanan ve kimsenin hakkında tek bir kelime edemediği Kanun Hükmünde Kararnamelerle milyonlarca arkadaşımızın yoldaşımızın hayatı değiştiriliyor işinden oluyor. Üniversitelerinde bilimin, aydınlığın, barış ve demokrasinin sesi olan yüzlerce akademisyen kamu görevinden çıkartıldı. Barış bildirisine imza atan öğretim üyeleri ihraç edildi. On binlerce öğretmen sendikal haklarını kullandıkları için açığa alındı. Laik eğitim Laik yaşam sloganıyla basın açıklaması yapan onlarca arkadaşımıza dava açıldı.
AKP Hükümeti tüm gücünü, yarattığı bu korku rejiminden alıyor. İktidar tekelini kaybetme gerçeğiyle yüz yüze kaldığı andan itibaren ülkeyi sürüklediği şiddet ve kaos sarmalı, yüzlerce kişinin hayatını kaybetmesine, milyonlarca kişinin yerinden edilmesine, onlarca kentin yıkımına ve belki de en kötüsü toplumda filizlenmeye başlayan barış umutlarının sönümlenmesine neden oldu.
Şimdi hiç kimsenin kendini güvende hissetmediği bir ortamında yaşıyoruz. Her gün toprağa verilen cenazeler, kulaklarda bomba seslerinin yankısı, tarihimize kanla işlenen katliamlar toplumun geleceğine olan umutlarını tüketiyor.
Sevgili Mücadele arkadaşlarım
Adalet bakanlığından Maliye bakanlığına, İçişleri bakanlığından Çalışma bakanlığına,Gümrük ve Ticaret bakanlığından Çalıma ve Sosyal güvenlik bakanlığı dahil 46 ayrı birimi kapsayan Büro işkolunda bulunan Memurundan-Yardımcı hizmetlisine,Uzman ve Uzman yardımcılarından- Şoförüne, Zabıt Katibinden-Mübaşir ve Yazı işleri müdürlerine ,Teknik personelden- doktorlarına kadar tüm çalışanların hiç olmadığı kadar ağır bir baskı ve saldırılarla karşı karşıya olduğu zamanları yaşıyoruz.
Gerek BES olarak, Gerekse KESK Şubeleri Platformunun sözcülüğünü yürüten bir Şube olarak olarak bu saldırılara karşı mücadeleyi büyük bir inanç ve kararlılıkla yoğun olarak sürdürdüğümüz bir çalışma dönemini daha geride bırakıyoruz. Uzun bir zamandır olduğu gibi “birlikte üretme,birlikte karar alma ve birlikte yönetme” anlayışı ile geçen son 3 yılda BES Antalya Şubesi olarak, dünyanın,ülkemizin,insanımızın ve üyelerimizin içinde bulunduğu bugünkü koşullarda bir sendikaya, bir demokratik kitle örgütüne düşen görevlerin güçlüğü,büyüklüğü ve bunlara karşı sorumluluklarının bilinciyle çalışmalarını sürdürdü.
Bu dönemde kamu çalışanlarının ekonomik özlük haklarının korunması geliştirilmesine yönelik yapmamız gerekenler yanı başımızda durmaktadır.
-Sendikamızın örgütlü bulunduğu maliye biriminde aynı masalarda aynı işi yapanlar arasındaki ücret adaletsizliğine karşı ,
– Gider birimlerinde uzun bir süreden beri görevde yükselme sınavları açılmayarak adaletsiz uygulamalara devam edilmesine karşı,
-Adalet Bakanlığında Kaldırılan Havuz paralarının yol ücretlerinin ödenmesi, Hizmet binası içinde Kreş ve Gündüz bakım evi açılması taleplerimiz için,
-SGK bünyesinde olan Çalışma ve İş-Kur çalışanlarına ödenen ikramiyelerin ödenmesi,Fatura Kontrolünde çalışanlara ek puandan ek ödeme yapılması için,
-Almış olduğumuz ek ücretlerin emekli maaşlarına yansıtılması için,
-Ücretlerimizin vergi diliminden etkilenmemesi için,
Kısaca “Vergide adalet, yargıda adalet” için aynı işi yapanlar arasındaki ayrımların kaldırılması ,İnsanca bir yaşam, güvenceli iş, güvenli gelecek ,
Mücadelemizi yürüttük. Yürütmeye devam edeceğiz.
Değerli mücadele arkadaşlarım zaman;
Büro Emekçileri Sendikası olarak; Toplumun en temel ihtiyacı olan bütün insanların koşulsuz ve eşit olarak yararlanması gereken başta eğitim, sağlık ve Sosyal Güvenliğin bir hak olmaktan çıkarılmasına bir meta olarak görülmesine ve parası olanların faydalanmasına karşı olduk ve olmaya devam edeceğiz.
Gün; Çevreyi,doğayı, çalışma hayatını,barışı ve demokrasiyi,adalet sağlanana kadar yaptığımız mücadeleyi toplumsallaştırma günüdür.
Gün; “Laik eğitim, laik yaşam”ı savunma günüdür.
Gün; darbelere,darbecilere OHAL’de yapılmak istenen 70 yıllık Cumhuriyetin kazanımlarının yok edilmesine ,Yargının, yürütmenin , Kanun yapma yetkisinin devir edilmesine,80 milyon için bütçe yapma yetkisinin tek kişiye devrine,Başta işyerlerimiz olmak üzere,Sokaklarda,Mahallemizde,Apartmanlarda ve kırsalda sorumluluk almaya amasız, fakatsız HAYIR deme günüdür.
Dostlar;
Haklarımızı korumak, çalışanlar arasında dayanışmayı arttırmak, örgütlerimizi büyütmek, örgütlü mücadeleye hazırlamak, birleşik bir mücadeleyi, birleşik bir emek hareketini oluşturmak hepimizin görevidir. Sermayenin örgütlü saldırılarına karşı, birleşik bir emek hareketiyle karşı durabiliriz.
Değerli mücadele arkadaşlarım
İşkolumuzda bulunan tüm çalışanların eşit işe eşit ücret talepleri karşılana,Ek ücretlerin emekli maaşlarına yansıtılmasına, insanca bir yaşamı sürdürecek bir ücret alana kadar,
İş cinayetlerinin son bulana,Vergi dilimi ile Kaşıkla verilip kepçeyle geri alınan % lik zamlar yerine Toplu Sözleşmeli Grevli bir Sendika hakkı alana kadar bu mücadele durmayacaktır
OHAL Kaldırılıp KHK’lar geri çekilene kadar,
İhraç edilen mücadele arkadaşlarımız işlerine dönünceye kadar,
Eşitlik, Özgürlük, Kardeşlik ve barış gelene kadar MÜCADELE ETMEYE SÖZÜMÜZ VAR

Onlar ümidin düşmanıdır sevgilim
Akarsuyun
Meyve çağında ağacın
Serpilen gelişen hayatın düşmanı
Çünkü ölüm vurdu damgasını alınlarına
-çürüyen diş, dökülen et-
bir daha dönmemek üzere yıkılıp gidecekler
ve elbette sevgilim, elbet
dolaşacaktır elini kolunu sallaya sallaya
dolaşacaktır en şanlı elbisesiyle; işçi tulumuyla
bu güzelim memlekette hürriyet…
BES ANTALYA ŞUBE YÖNETİMİ

 

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here