Büro Emekçileri Sendikası (BES) Antalya Şubesi, Defterdarlık yemekhanesinde eylem yaptı. İşyerlerinde yaşadıkları eşitsizliklere ve huzursuzluklara karşı geçtiğimiz hafta içinde Başbakan, Maliye Bakanı  ve Antalya İl Milletvekillerine toplu mektup gönderme eylemi gerçekleştiren BES Antalya Şubesi bu seferde Defterdarlık yemekhanesinde basın açıklaması yaptı.

Protesto alkışlarıyla yemekhaneye giren BES Antalya Şube Yönetim Kurulu üyeleri ve işyeri temsilcilerine, yemekhanede bulunan defterdarlık çalışanları da alkışlarla destek verdi.

Defterdarlık yemekhanesinde basın açıklamasını okuyan  BES Antalya Şube Başkanı Mustafa Ayar ”Ayrımcı uygulamalara dur denilsin hepimiz için insanca yaşanabilir adil bir ücret  verilsin emeğimize saygı gösterilsin”  dedi.

“AKP hükümeti “İnsan haklarının” en temel maddelerini ihlale son verene kadar mücadeleye devam edeceğiz.”  diyen Ayar,  BES olarak maliye emekçileri arasında yaratılan her türlü ayrışma ve ayrıştırma girişimlerine karşı, birleşmeye, el ele, omuz omuza vermeye, birlikte mücadele etmeye devam edeceğimizi bildiriyoruz.” şeklinde konuştu

 

Değerli arkadaşlar; Değerli maliye emekçileri,

Daha 90’lı yıllarda bizler Sendikalarımızı kurarken; Devlet Memuru’nun Sendika kuramayacağı söylediler, kurduk.

Biz KESK’liler; “Hakların yasalardan önce geldiğini .”  bilerek, hak  aramada  fiili, meşru mücadeleyi kendimize ilke edindik.

Cezalar aldık, Sürüldük  , gaz bombalarına, Joplara,Tazyikli sulara maruz kaldık.Yılmadık mücadeleyi yükselterek bu günlere geldik.

“Hak verilmez alınır” dedik.

Hak almanın yolunun, birlikte mücadeleden geçtiğini söyledik.

Bu güne geldiğimizde;

İşyerimiz Maliye Bakanlığında, Maliye emekçilerinin yaşamakta olduğu olumsuzluklarla, Maliye Bakanlığının tasfiyesine yönelik gelişmelerle ilgili olarak dün ne söylediysek bugün gerçekleşmektedir.

Maliye Bakanlığını Gelir ve Gider olarak ayrıştırdılar. Personel arasında Uzman-Uzman olmayan ayrımı yaparak aynı masalarda aynı işi yapanlar arasında derin ücret adaletsizlikleri yaratmışlardır.

Uzman sayısını sınırlayarak Özellikle  personel, Muhakemat Müdürlüğü çalışanlarının hiçbir zaman uzman olamayacağı, Muhasebe ve Milli emlak müdürlüklerinde yeterince sınav açılmayarak, kadrolar sınırlı tutulmuştur., 60 000 çalışanın bulunduğu Maliye Bakanlığında 45.000 çalışan hiçbir zaman, hiçbir koşulda uzman kadrosu alamayacak ve zamanla işsiz kalacaklardır. Kamu emekçilerinin birliğini bozmak isteyen AKP hükümeti Uzman ve uzman olmayan arkadaşlarımızı birbirine düşürmektedir.

Bilmeliyiz ki; hiçbirimiz idare açısından vazgeçilmez değiliz. Ücret adaletsizliği tüm maliye emekçilerinin ortak sorunudur. Tüm Maliye emekçileri, daha iyi bir ücret ve insanca yaşam koşulları talep etmekte olup, yaşanan ücret adaletsizliğinden şikayetçidir.

Değerli arkadaşlar;

Bize bu ayrımcılığı dayatan politikalara karşı, hepimiz için insanca, yaşanabilir, adil bir ücret istiyoruz.

Öncelikle uzman olan-olmayan ayrımına son verilmelidir.

Servis Şeflerinden müdürüne kadar tüm amir vasfı taşıyan emekçilere yapılan ayrımcılığa son verilmelidir.

Onuru kırılan, yok sayılan, yanı başındaki arkadaşının çaresizliğine ortak olan tüm maliye emekçileri olarak;

Hükümeti bir kez daha buradan uyarıyoruz. İnsan Hakları Evrensel Beyannamesinin “Herkesin herhangi bir ayrım gözetilmeksizin, eşit iş için eşit ücret hakkı vardır” diyen 23. maddesinin 2. bendini uygulamaya çağırıyoruz.

 Büro Emekçileri Sendikası BES olarak maliye Emekçileri arasında yaratılan her türlü ayrışma ve ayrıştırma girişimlerine karşı, birleşmeye, el ele, omuz omuza vermeye, birlikte mücadele etmeye devam edeceğimizi bildiriyoruz.

Sendikamızın eylem takvimi devam ediyor.

8 Şubat’ta İnsan hakları Mahkemesini toplu müracaat edeceğiz

 15.Şubat’ta  mesaiye 1 saat geç başlayacağız. Bu uyarımızın da dikkate alınmaz ise 22 Şubat Çarşamba günü tam gün iş bırakacağız.

AKP hükümeti “İnsan haklarının” en temel maddelerini ihlale son verene kadar mücadeleye devam edeceğiz.

BES

ANTALYA ŞUBE YÖNETİM KURULU

 

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here