Kepez Metin Çiviler Anadolu Lisesi okul müdürü tarafından Eğitim-Sen üyelerine uygulanan mobbing, baskı ve soruşturmaları kınamak amacıyla Eğitim-Sen Antalya Şube yönetim kurulu basın toplantısı düzenlendi.

Basın toplantısında konuşan şube başkanı Nurettin Sönmez, “Üyelerimize açılan soruşturmalara son verilmelidir. Üyelerimizin haklarını her şart altında koruyacağız. Okul Müdürünün hukuksuzlukları karşısında gerekli hukuki adımları atacağımızı da belirtiyoruz.” dedi

Eğitimde başarıyı artırmak için, Öğretmenler Kurulu’nda görüşlerini açıklayan üyelerimize soruşturma açıldı

Eğitimde yaşanan sorunlar her geçen gün tahammül edilemez noktalara gelmiştir. Bir taraftan eğitim sistemi iktidarın ideolojik yaklaşımları doğrultusunda şekillendirilirken, diğer taraftan yaşanan kadrolaşma ile eğitim liyakatsiz yöneticilerin elinde tamamen bir oyuncağa dönüştürülmüş durumdadır. Merkezi düzeyde bakanlık, yerellerde ise Milli Eğitim Müdürlükleri, okul müdürlükleri öğrencilerimizin kazanımını artıracak bilimsel önerilere tahammülsüz bir şekilde yaklaşmaktadır. Kendisi gibi düşünmeyen bilim insanlarının, sendika yöneticilerinin, öğretmenlerin görüş ve önerilerine adeta düşmanca bir yaklaşım içerisinde bulunmaktadırlar.

Değerli basın emekçileri;
Biz Eğitim Sen olarak kuruluşumuzdan beri öğrencilerimizin demokratik bir ortamda, aklı ve bilimi esas alarak başarılı eğitim süreçlerini sorunsuz bir şekilde tamamlamaları için önerilerimizi, eleştirilerimizi ilgili kurullarda demokratik bir şekilde gündeme getirmekteyiz. Bu doğrultuda üyelerimiz de öğrenci kazanımlarının daha kapsamlı olabilmesi, sağlıklı bir eğitimin yapılabilmesi için okuldaki eksiklikleri kurullarda gündeme getirmekte ve çözüm yolları önermektedirler. Bu olması gereken ve önemsenmesi gereken bir yaklaşımdır.
Ne yazık ki Kepez Metin Çiviler Anadolu Lisesi’nde süreç bu şekilde işlemiyor. Bu okulda yapılan öğretmenler kurulu toplantısında öğretmen arkadaşlarımızın bazı uygulamaları kimseyi rencide etmeden, demokratik bir şekilde eleştirmeleri, başarının artırılması için öneriler sunmaları, daha sonrasında soruşturma konusu haline dönüştürülmüştür.

Değerli basın emekçileri;
Metin Çiviler Anadolu Lisesinin yaptığı öğretmenler kurulu toplantısında;
Valilik tarafından hazırlanan AHENK Projesi gündeme gelmiş ve bazı öğretmen arkadaşlarımız hem projenin kendisine, hem de okuldaki uygulanmasına dönük görüşlerini demokratik bir şekilde aktarmışlardır. Önerilerini geçmişte yapılan benzer projelerden örnekler vererek açıklamışlardır. Bu tür projelerin öğretmenlere sorulmadan uygulamaya konulduğunu bu durumun başarılı olmasının önündeki en büyük engellerden birisi olduğunu söylemişlerdir.

Yine Kepez Başarıya Koşuyor projesine yönelikte uygulamadaki yanlışları ve eksiklikleri açıklamışlardır.

Bu projelerin öğretmenlere görev tanımlarının dışında görevler yüklediğini, öğrenci koçluğu, ev ziyaretleri gibi görevlerin bilimsel olarak uzmanlık gerektirdiğini, öğretmenlerin bu konuda sorunlar yaşayacağını belirtmişlerdir.

Okul güvenliği konusunda sorunlar yaşandığını, öğrenci olmayan kişilerin okula kolayca girdiğini ve bu durumu önleyecek okul güvenliğinin olmadığını bu durumun eğitim öğretimi olumsuz yönde etkilediğini belirtmişlerdir.

Törenlerde okul idaresinin gerekli düzeni sağlamadığını, bu durumun törenleri değersizleştirdiğini bunu önlemeye dönük okul idaresi tarafından adımlar atılması gerektiği belirtmişlerdir.

Ders programının yapılmasında bazı öğretmenlerin kayırıldığı ve bu durumun kırılganlıklara yol açtığı ve çalışma barışını olumsuz yönde etkilediğini söylemişlerdir.
Öğretmenler odasının maddi koşullarının personel açısından yetersiz olduğu ifade edilmiştir
Okulun 56 derslikli kalabalık bir okul olduğu, Antalya’da kliması olmayan nadir okullardan birisi olduğu, tüm taleplere rağmen klimasız 40 kişilik sınıflarda ders yapmaya çalıştıklarını belirterek okul idaresinin bu konuda çözüm üretmesi gerektiğini belirtmişlerdir.
Görüldüğü gibi bir okulda sağlıklı bir eğitim öğretim ortamının oluşturulması ve başarının artırılması için yapılması gereken konuşmalar ve öneriler yapılmasına rağmen bu kurul toplantısından bir süre sonra bu konuşmaları yapan, öneriler sunan üyelerimiz hakkında öğretmenler kurulundaki konuşmalarından yola çıkarak soruşturmalar açılmıştır.

Değerli basın emekçileri;
Dört üyemize açılan soruşturma sonucunda soruşturma müfettişleri üyelerimize
-Valiliğin projesine karşı mı geliyorsunuz?
-Kütüphanede niçin ders anlatmıyorsunuz?
-Bürokratlar kendisini parlatmak için eğitime katkısı olmayan projeleri dayatıyorlar demişsiniz bu sözden amacınız nedir? Şeklinde sorular yöneltmişlerdir.

Üyelerimiz yıllardır birçok hukuksuz soruşturmalara muhatap oldular. Bu soruşturmalarda alınan cezalardan büyük bölümü yargıdan döndü ve soruşturmaları açanlar kamuyu ekonomik olarak zarara uğrattılar.

Öğretmenlerin kendi kurullarında demokratik bir şekilde dile getirdikleri eğitimle ilgili görüş ve önerilerinden doğru ilk kez bir soruşturma ile karşılaşıyor. Bu durumun birinci dereceden sorumlusu okul müdürü Ramazan Erdoğdu’dur. Öğretmenler kurullarının amacı zaten okulda eğitimin en önemli ayağı olan öğretmenlerin görüş ve önerilerinin alınmasıdır. Her kurul üyesi kendi görüşlerini özgür bir şekilde ifade edebilir. Okul idaresinin görevi bu görüş ve öneriler doğrultusunda kararlar almaktır. Kuruldaki konuşmaları çarpıtarak soruşturma üretmek değildir. Bu gelişme farklı düşüncelere, önerilere tahammülsüzlüğün göstergesidir.
Antalya’da eğitimde son yıllarda yaşanan çöküşün nedenlerinin öncelikle liyakatsiz yöneticiler olduğu bu örnekten de açık bir şekilde görülmektedir. Okulundaki eğitim öğretim koşullarını daha iyi hale getirmek, okulun fiziki şartlarını düzeltmek, eğitim emekçilerinin güvenli ve huzurlu bir şekilde çalışmalarını sağlamakla görevli olan yöneticilerden bazıları çalışma barışını bozarak eğitimi baltalamaktadırlar. Metin Çiviler Anadolu Lisesi müdürü Ramazan Erdoğdu daha önce de öğretmenlere uyguladığı mobing nedeniyle gündeme gelmiş çeşitli soruşturmalara yol açmıştır.

Üyelerimiz şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra da eğitimin demokratikleştirilmesi, öğrenci kazanımının artırılması, eğitim emekçilerinin haklarının korunması için bütün kurullarda demokratik bir şekilde görüş ve önerilerini aktaracaklardır.

Metin Çiviler Anadolu Lisesi müdürü Ramazan Erdoğdu 8 yıldır aynı okulda görev yapmasına rağmen okulun başarısı, donanımı, fiziki şartları içler acısı haldedir. Kayırmacılıkla yapılan liyakatsiz atamaların okulları, eğitimi getirdiği nokta ortadadır. Üyelerimize açılan soruşturmalara son verilmelidir. Üyelerimizin haklarını her şart altında koruyacağız. Okul Müdürünün hukuksuzlukları karşısında gerekli hukuki adımları atacağımızı da belirtiyoruz.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here