BES Antalya Şubesi SGK Antalya İl Müdürlüğü’nde ki çalışanlara

dönük baskı ve yıldırma uygulamalarını basın açıklaması yaparak protesto etti. SGK Antalya İl Müdürlüğü önünde toplanan BES üyeleri sık sık “Baskılar bizi yıldıramaz,Zafer direnen emekçinin olacak,Direne direne kazanacağız, Gün gelecek devran dönecek AKP halka hesap verecek” şeklinde slogan attılar. BES Antalya Şubesi adına yapılan basın açıklamasını şube başkanı Mustafa ayar okudu.

BES Antalya Şube Başkanı Ayar; “Genelde tüm çalışanlar,özelde sendikamız üyeleri üzerinde oluşan bu tür baskılanma arkadaşlarımızın çalışma şevkini kırmaktadır. Literatürde MOBBİNG olarak adlandırılan bu uygulamalarla ilgili olarak zaman zaman kurum yetkilileri ile görüşme ve yazışmalarımız bulunmaktadır. Ancak bu tür uygulamalar için gereğini yapmak yerine belgelendirme istenmekte,çalışanların sorunlarını üye oldukları sendikaya aktarmaları suç gibi gösterilmek istenmektedir. 18.03.2011 tarih ve 3351 sayılı Başbakanlık genelgesinde açıkça belirtilmektedir ki; işyerinde psikolojik yıldırma suçtur. MOBBİNG’in tanımında Mobbing’e maruz kalan kişiye ‘Mağdur’ uygulayanlara ‘Zorba’ denilmektedir. Buradan BES olarak yetkilileri uyarıyoruz. SGK çalışanları üzerindeki baskı uygulamaktan vazgeçin. BES olarak her türlü baskı ve yıldırma politikalarına karşı mücadeleyi sürdürecek kararlılık ve güçteyiz” dedi.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here