Eğitim-Sen Antalya Şubesi’nin çağrısı ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü önünde toplanan yaklaşık 200 kişi Barış Aksoy’un sürgünü protesto etti.
Sık sık “Barış Aksoy Yalnız Değildir” “Baskılar Bizi Yıldıramaz”,”Faşizme Karşı Omuz Omuza” sloganlarının atıldığı eylemde basın açıklamasını Şube Başkanı Kadir Öztürk okudu.
Sayın basın emekçileri,
Değerli dostlar,
Biz biliyoruz ki ilimizdeki ve ülkemizdeki pek çok bürokrat tarafsızlığını yitirmiş, devlet memuru olmaktan iktidar memuru olmaya terfi (!) etmişlerdir.
Bürokraside yükselme ve yerini koruma, adeta iktidara yaranmadan ve iktidar yandaşlarına sahip çıkmaktan geçmektedir.
İlimiz Milli Eğitim Müdürü Sayın Osman Nuri Gülay 2006 yılından bu yana bu kentin il milli eğitim müdürlüğünü yapmakta ve her yıl Antalya’nın başarısını arttırdığını iddia etmektedir. Hâlbuki kendisinden ve bu iktidardan önce, Antalya üst üste 4 yıl üniversite sınavlarında en başarılı il olarak açıklanmıştır. Dolayısıyla iktidar ve atadığı Sayın Osman Nuri Gülay ilimizde başarısız olmuştur. İl milli eğitim müdürlüğünün bir bütün olarak başarısızlığının nedeni nedir?
Ülkemiz pek çok anti demokratik ve karanlık dönemleri atlatmış ama sanki en karanlık dönemini 2014 yılında yaşamaktadır. 21 yüzyılda milli eğitim müdürlüğünün sansür ve ceza infaz kurulu gibi çalışmasının başka bir açıklaması yoktur.
Kitapları yasaklayan, kitapları okumayan ve okumadan cezalandıran, eleştiriye tahammül edemeyen, eleştiriden anlamayan bir kurumun eğitim kurumu olması ve ilimizdeki eğitimi geliştirebilecek bir anlayışta olması düşünülebilir mi?
Yürütme kurulu üyemiz Barış Aksoy’a komplo düzenlenerek “1 yıl kademe ilerlemesinin durdurulması” cezası verilmiş ve bu cezaya istinaden de arkadaşımız Aksu’ya sürgün edilmiştir.
Bu ceza ve sürgünün gerekçesini çoğunuz biliyorsunuz. Bir kez daha bu gerekçeleri açıklarsak biraz önce söylediklerimizin ne kadar hafif kaldığına sizler de inanacaksınız:
– Türk edebiyatının en önemli yapıtlarından biri olan “Rumuz Goncagül” Kepez İlçe ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından sansürlenmiş ve yasaklanmıştır.
– Rumuz Goncagül’ün sansürlenip yasaklanmasına okul ve arkadaş ortamında karşı çıkan Yürütme Kurulu Üyemiz, eser inceleme kurulunda görev yapan mesai arkadaşına “Sansürcüsünüz ” dediği ve eleştirdiği için cezalandırılmıştır.
Eğitim Senliler olarak aynı sözleri biz de il ve ilçe milli eğitim müdürlüğüne söylüyoruz: “Sansürcüsünüz, yasakçısınız, çağdışısınız… ”
Biz Eğitim Senliler, Encümen-i Muallimden bu yana karanlığa karşı aydınlığı, gericiliğe karşı çağdaş uygarlığı, gerici ve ırkçı eğitime karşı bilimsel eğitimi, dogmatizme karşı yaratıcı aklı savunduk. Dolayısıyla Galileo’da bu yana yürütülen bu mücadele sürüyor ve bundan sonra da sürecek.
Biz sanatın, edebiyatın eğitimi destekleyeceğini; öğrencilerin sanat ve edebiyatla gelişeceğine inanıyoruz.
İl Milli Eğitim Müdürü Sayın Osman Nuri Gülay EĞİTİM BİR SEN’ in yemeğinde söylediği sözlerle yerini yani makamını koruyacağını sanmaktadır. O yemekte ne demişti Sayın Gülay ” Eğitim Bir Sen’in Türkiye’de olduğu gibi Antalya’da da 6556 üyeyle en büyük sendika olmasından dolayı kurumum ve şahsım adına çok mutlu oldum. 2006 yılından bu yana çalışmalar sonucu bu başarıyı elde ettik…”
Sayın Osman Nuri Gülay’a hangi başarıyı elde ettiklerini sormak istiyoruz. Sayın Gülay, siz bu gerici anlayış ve kadrolaşmayla başarı falan elde edemezsiniz. Elde edeceğiniz tek şey olsa olsa biraz daha İl Milli Eğitim Müdürlüğü görevini yürütmek ya da Bakanlıkta size göre daha üst düzey bir kadroya geçmek olabilir.
Antalya Valisi Sayın Sebahattin Öztürk’ü de il milli eğitim müdürlüğündeki bu gelişmelere seyirci kalmamaya, hukuk dışı bu uygulamayı bir an önce düzeltmeye davet ediyoruz.
Herkes bilmeli ki bizler baskılar, cezalar ve sürgünlerden yılmadık, bundan sonra da yılmayacağız.
Yaşasın örgütlü mücadelemiz; yaşasın demokratik, laik, parasız, bilimsel, anadilinde eğitim hakkı mücadelemiz.
Kadir ÖZTÜRK
Antalya Eğitim Sen
Şube Başkanı

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here