5 Nisan Avukatlar Günü dolayısıyla açıklama yapan Antalya Barosu Başkanı Polat Balkan, “OHAL derhal kaldırılmalı ve KHK rejimine son verilmelidir” dedi.

 Antalya Barosu Başkanı Polat Balkan, 5 Nisan Avukatlar Günü dolayısıyla yazılı bir açıklama yaptı. Hukukun üstünlüğü endeksinde Türkiye’nin 113 ülke arasında 101’inci sıraya gerilediğine dikkat çeken ve hukuk devletine vurgu yapan Balkan, “Bütün yetkilerin bir kişide toplanmasının istendiği, denge ve denetleme düzeneklerinin yok sayıldığı, halkın bilgi alma ve hakikate ulaşma hakkı için mesleğini yapan gazetecilerin tutuklandığı; adil yargılanma, hukuk güvenliği gibi kavramlara işlerlik kazandırmak için mücadele eden ve yurttaşların hak arama özgürlüğünün temsilcisi olan biz avukatların siyasi otoriteye bağlanmak, çeşitli baskı ve sindirme yöntemleriyle susturulmak istendiği, tutuklandığı günlerden geçiyoruz. Yargı denetimsiz iktidar, savunmasız yargı isteğinin doğal uzantısı olarak, yargı bağımsızlığına ve özgür barolara, Türkiye Barolar Birliği’ne dayanması gereken hukuk devletinin askıya alındığı, demokrasinin dondurulduğu, özgür olmayan ülkeler kategorisine alındığımız, hukukun üstünlüğü endeksinde 113 ülke arasında 101. sıraya gerilediğimiz günlerden geçiyoruz” dedi.

‘YARGI MİLLETİNDİR, KAMUSALDIR’

Meclis iradesinin yerini KHK’ların, kanun üstünde, anayasa hükmünde kararnamelerin aldığını belirten Balkan, “Olağanüstü hukuksuzlukların kanun hükmüne bağlandığı, devletin silah kullanma tekelini sivil paramiliter güçlerle paylaştığı, Anayasa Mahkemesi kararlarının yerel mahkemelerce tanınmadığı, çay toplama sırasına girenlerin, iliksiz cübbelerinde düğme arayanların, varlık nedeni olan anayasal denetimi reddedenlerin yargı bağımsızlığı güzellemeleri yaptığı memleketimizde, bizlere düşen, yargı bağımlıdır, taraflıdır, demektir. Yargı, yalnızca yargıçlara, yalnızca savcılara, yalnızca avukatlara bırakılamayacağı gibi, yalnızca seçilmişlere de bırakılamaz. Yargı milletindir, kamusaldır” ifadelerini kullandı.

‘AVUKATLAR DEVLETTEN BAĞIMSIZDIR’

Balkan’ın yazılı açıklaması şu sözlerle devam etti: “Bağımsızlık ve tarafsızlık önceden verilen bir paye, bir lütuf değildir. Çetin ve zorlu bir mücadele direnci ve kararlılığıyla kazanılmıştır. Tarihi binlerce yıla dayanan ve halkın hak arama özgürlüğünün somutlaşması olan savunmaya yapılan saldırı, halka yapılan saldırıdır. Unutulmamalıdır ki, Avukatların sesi kesilirse, yurttaşların nefesi kesilir. Kamu hizmeti gören, aynı zamanda serbest meslek niteliğine sahip, bağımsız, yargının temel değerlerinden olan Avukatlık mesleği, bugünlere, yüzyıllara dayanan özgürlük ve hukuk devleti mücadelesiyle gelmiştir. Avukatlar, kamu hizmeti görür; ancak, kamu görevlisi değildir. Bu anlamda devlete karşı da bağımsızdır”.

‘HUKUK YIKILIRSA DEVLET DE KALMAZ’

Avukatlığın hukuk sistemi ve tarihi içindeki yerinin altını çizen Polat Balkan, “Bizler Eski Önasya’da da vardık, Mezopotamya’da da vardık, Antik Yunan’da da vardık, Roma’da da vardık, bugün de varız, yarın da var olacağız. Bizler Atatürk ilke ve devrimleri için, Türkiye’nin demokratik ve laik bir cumhuriyet, insan haklarına dayalı sosyal bir hukuk devleti olması için, inançlı bir kararlılıkla mücadele etmeyi sürdüreceğimizi bildiriyor ve bu yolda dayanışmayı daha da çoğaltacağımızı yüksek sesle ve bir kez daha vurguluyoruz. Eşitliğin de, özgürlüğün de, kardeşliğin de, gönencin de, varsıllığın da hukukun üstünlüğünden geçtiğinin bilinciyle tarihe not düşüyoruz: Hukuk devleti yıkılırsa, geriye kalana devlet denmez. Biz avukatı, itiraz ederiz, susmayız. OHAL derhal kaldırılmalı ve KHK rejimine son verilmelidir” çağrısı yaptı.

Kaynak:KorsanGazete

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here