Sol Parti Antalya İl Başkanı Aysel Aydın yaptığı açıklamada “aşı bilmecesinin” çözülmesini istedi.

İl binasında açıklamalarda bulunan Sol Parti Antalya İl Başkanı Aysel Aydın “Aşı bilim tarihinde, salgın hastalıklara karşı korumada en etkin buluştur. Salgından çıkış için aşıyı yeterli miktarda ülkeye getirmek ve halka ücretsiz olarak ulaştırmak bir devletin yapması gereken en önemli görevlerindendir.” dedi

Aydın, “Hergün iki uçak dolusu insanımızın hayatını kaybettiği Covid-19 salgınında baştan süreci yönetmede acizliği ortaya dökülen AKP iktidarı şimdi de aşıda bilmece yaratmayı başardı. Aşı ithalindeki planlamadan organizasyona kadar kamuoyuyla yeterli bilgi paylaşımının yapılmaması ve sürecin şeffaf yürütülmemesi bir dizi soruyu beraberinde getirmekte, halkta kaygı, endişe yaratmaktadır” şeklinde konuştu.
Halkın sağlığı ile oyun oynanmaz bir an evvel açıklayın; diyen Sol Parti Antalya İl Başkanı

Aysel Aydın;

• 11 Aralık’ta geleceği söylenen 50 milyon doz aşı niçin gelmedi. Aşı nerede?

• Aşıların getirilme, korunma, saklanma ve uygulanması için hangi organizasyonlar, nasıl yapıldı?

• Sağlık emekçilerinden başlayarak, riskli gruplarla devam edecek olan basamaklandırılmış aşılama sürecinin halka yerinde ulaşması için Aile Sağlığı Merkezlerinin fiziki, personel yetersizliği ortadadır. Bunun için yapılan planlama nedir?

• 22 Aralık’ta çıkarılan Cumhurbaşkanı Kararı ile aşıdaki %8 olan KDV oranı %1’e düşürüldü. Bu da aşıyı ülkeye şirketlerin getireceğinin işareti olduğunu düşündürmektedir. Aşıdan da rant kapısı çıkarıp yandaş şirketleri zenginleştirme planınız mı var?
Yeter! Halkın sağlığı ile oynamayın. Bir an evvel kamuoyuyla aşı ve salgın süreciyle ilgili her türlü bilgiyi paylaşın” dedi.

Aşı, şirketlerin rant kapısı değil, her türlü vergi yükü altında ezilen emekçilerin, yoksulların, halkın erişmesi gereken haktır diyen Aysel Aydın “Ücretsiz, güvenilir, erişilebilir aşı için reddettiğiniz Cumhuriyet tarihi örneklerle doludur. Ülke genelinde yürütülmüş, trahom, BCG, Çiçek aşı kampanyaları nasıl halka mahallesinde, evinde ücretsiz olarak yapılmışsa böylesine bir salgında da halka yerinde erişilebilir aşı için aşı merkezleri kurulmalı, aşının ithalinden yapılmasına kadar geçen sürecin organizasyonu bilimsel yöntemlerle organize edilmelidir. Kamuoyuyla gelen aşı miktarından başlamak üzere her türlü süreç acilen paylaşılmalı, sağlık meslek örgütlerinin, ilgili uzmanlık derneklerinin görüş ve önerileri alınmalıdır. Maskede yaşananlar ortadadır. Test sürecinin başındaki gibi zenginlerin, yandaşların hergün teste ulaşıp, halkın teste ulaşamadığı süreçler kamuoyunun hafızasındadır. Yandaşların ve zenginlerin aşıya ulaşıp, yoksul halkın aşıya erişemediği bir süreci aklınızdan dahi geçirmeyin! Herkese etkin, güvenilir, ücretsiz aşı hemen! “ ifadelerini kullandı.

AŞI RANT KAPISI DEĞİL, HAKTIR! HALKA ÜCRETSİZ, GÜVENİLİR AŞI!
AŞI RANT KAPISI DEĞİL, HAKTIR! HALKA ÜCRETSİZ, GÜVENİLİR AŞI!
AŞI BİLMECESİ ÇÖZÜLSÜN.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here