Büro Emekçileri Sendikası Antalya Şubesi Artık Yeter Çalışırken Ölmek İstemiyoruz talebiyle basın açıklaması yaptı. SGK Antalya İl Müdürlüğü önünde toplanan BES üyeleri adına açıklamayı BES Antalya Şube Kadın Sekreteri Selma ULAŞKIN yaptı

BASINA VE KAMUOYUNA
ÇALIŞIRKEN HASTA OLMAK, ÖLMEK İSTEMİYORUZ!!!

18 yıldır ülkeyi yönetenler tarafından çıkarılan dokuzuncu yapılandırma kanunu ile karşı karşıyayız;
Bu torbada neler var;
● Devlet, finansmanı işsizlik sigortası fonundan karşılanmak üzere patronlar için maliyet unsuru sayılan sigorta primi ödemelerini üstleniyor.
● Günlük 39,24 lira ile sınırlı kısa çalışma ödeneği uygulama süresi 30 Haziran 2021 tarihine kadar uzatılıyor.
● Varlık barışı adı altında sermaye sahiplerinin kayıt dışı paralarını, kayıt altına alıyor bir nevi kara para aklıyor.
● 2020 yılı sonunda bitecek olan faiz gelirlerine tanınan Gelir vergisi istisnasını 2025 yılı sonuna kadar uzatarak rant çevrelerini kollamayı sürdürüyor.
● Son olarak da başta vergi ve SGK alacakları olmak üzere oda aidatlarından, öğrenim kredilerine, trafik para cezalarından, idari para cezalarına kadar uzanan geniş kapsamlı bir kamu alacağının yeniden yapılandırılmasını öngörüyor.

7256 sayılı Kanunda her zaman olduğu gibi büyük sermaye sahipleri ve rant odakları lehine düzenleme yapılırken emekçiler, küçük esnaf ve çiftçilerin gerek genel gerekse de pandemi dönemine ilişkin talepleri yok sayılmıştır. Asgari ücretin vergiden muaf tutulması ve asgari ücretlilerin sigorta primlerinin devlet tarafından karşılanması talebi bu yıl da yok sayılmaya devam edilmektedir.

EMEKCİLER CAN, DEVLET ALACAĞININ DERDİNDE
Pandemide ikinci dalgayla birlikte pik sürecini yaşadığımız, günlük vaka sayılarında dünyada birinci ülke durumuna geldiğimiz bir süreçte kaygılarımız her geçen artmaya devam ediyor. İlan edilen genelgelerle her gün yeni önlemler ve kısıtlamalar açıklanırken bu konuda örnek olması gereken kamu kurumları açıklanan önlemlere uymama konusunda adeta birbiri ile yarışıyor.

Cumhurbaşkanlığı ve valilik genelgelerine rağmen keyfi şekilde bir çok kurumda hayata geçirilmeyen dönüşümlü çalışma, şimdi de yapılandırılma gerekçe gösterilerek, başta Maliye, SGK ve İş-Kur emekçileri olmak üzere uygulanmıyor, esnek mesai uygulamasından da vazgeçiliyor, 60 yaş üstü personel çalışmaya başlatılıyor. Tüm bunlar da yetmezmiş gibi, kurumlarımızın kapı önlerinde sağlığımız hiçe sayılarak, görev tanımlarımızla hiç bağdaşmayan, tamamen keyfi talimatlarla HES Kodu sorgulaması yapmak zorunda bırakılıyoruz. Salgın döneminde bile patronların, sermayenin yüzünü güldürmeye devam eden, milyonlarca işçinin, emekçinin, dar gelirlinin kırıntılarla yetinmesini salık verenler, küçük bir bütçe ayırarak iki bilgisayar, bir programla çözüm üretmek yerine biz emekçileri ölümle burun buruna çalıştırmayı tercih ediyor.

Antalya da işyerlerimizde vakalar 200 lü sayıları aşmış durumda. Bunun yanında bir çok kurum temaslı karantina sürecini de işletmiyor, risk ve bulaşın artmasının önünü açıyor. İdarecilerin keyfi tutumları devam ediyor ve biz emekçiler çalışırken hasta oluyoruz, ölüyoruz. Bursa’dan, Şırnak’tan, İstanbul’dan ve bir çok kurumdan arkadaşlarımızın ölüm haberini alıyoruz. Ve sürecin en başından itibaren ifade ettiğimiz gibi, biz haklı çıktık demek istemiyoruz, hemen bugünden tüm karar vericileri ve kurum idarelerini taleplerimizin gereğini yapmak konusunda bir kez daha uyarıyoruz. Daha fazla can kaybı yaşanmadan bilim insanlarının önerileri doğrultusunda tam kapanma sağlanmalıdır diyoruz.

Artık Yeter!!!
Her geçen gün ilimizde ve ülke genelinde vaka ve ölüm sayıları hızla artıyor. Hemen her gün kamu emekçisi arkadaşlarımızın COVID-19 a bağlı ölüm haberlerini alıyoruz. Kocaman odalarında oturup emekçilerinin sorunlarına kulak tıkayanlar; ÖLÜYORUZ!!!

Hemen bugün;
– Derhal 7256 sayılı Kanunun uygulamasını durdurarak, kanunun uygulanmasını haziran ayına kadar ertelenmesini,
– Tüm kamu kurumlarında, hiç bir ayrım gözetilmeden, çalışanların en az iki gruba ayrılarak, teması en aza indirecek şekilde dönüşümlü çalışma ve 10.00-16.00 mesai saati uygulamasına başlanmasını;
– HES Kodu sorgulamasının olması gerektiği şekilde ve gerekli tüm koruyucu önlemler alınmak kaydıyla, ve teknik altyapı oluşturulduktan sonra, kolluk güçleri veya güvenlik personeli tarafından yapılmasının sağlanmasını;
– Okullarda yüzyüze eğitim sürecinin başlamasına kadar, 10 yaş altında çocuğu olan ebeveynlerin idari izinli sayılması, evden çalışma altyapısı bulunan kurumlarda evden çalışma koşullarının oluşturulmasını,
– Bu süreçte çalışan tüm kamu emekçilerine periyodik olarak ücretsiz COVID-19 testi yapılmasını, büro emekçilerine aşıda öncelik hakkı tanınmasını,
– Pandemi dönemi ve yapılandırma sürecinde artan işyükümüzün maddi olarak karşılanmasını,
– SGK çalışanları için 2008 de söz verilen uzmanlığın derhal gündeme alınması ve yapılacak tüm sınavlarda mülakatın kaldırılmasını talep ediyoruz.

Buradan tekrar ifade ediyoruz; tüm kamu kurumlarında gerçek anlamda koruyucu, yayılımı azaltıcı şekilde dönüşümlü çalışma uygulamasına derhal geçilmesi konusunda tüm ilgili birim ve idareleri tekrar sorumluluğa davet ediyor, her bulaşının, hastalığın, ölümün sorumluluğu sizdedir diyoruz.

Hazine garantileriyle geçmediğimiz köprülerin, gitmediğimiz şehir hastanelerinin parasını biz emekçilerden, halktan alıp bir avuç şirkete aktaranlar, adrese teslim ihalelerle, bir kalemde silinen vergi borçları, vergi indirimi ve teşvikleriyle bir elin parmakları kadar şirketi zengin edenler, bu süreçte sağlığımızı hiçe sayarak, bize hastalıkla, bulaş rikiyle, ölümle burun buruna çalışmayı dayatanlar, bilmeliler ki bu ülke patronların değil, tüm değerleri güzellikleri üreten biz emekçilerin. Taleplerimiz karşılanana kadar mücadelemizden vazgeçmeyeceğimizi, Büro Emekçilerinin ve yurttaşlarımızın yaşam hakkını savunmaya devam edeceğimizi tekrar tekrar belirtiyoruz.

Yaşasın Örgütlü Mücadelemiz,

Yaşasın BES, Yaşasın KESK

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here