Derelerin Kardeşliği Akdeniz Platformu (DEKAP) Sözcüsü Mimar Birsen Tanyeri, geçtiğimiz hafta Antalya Büyükşehir Meclisinde onaylanan ve Antalya’nın geleceğini şekillendiren 100 bin ve 25 bin ölçekli Çevre Düzeni Planları(ÇDP) ilgili bir açıklama yaptı.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından hazırlanan 100 binlik ÇDP ve ona uygun Antalya Büyükşehir Belediyesince hazırlanan 25 binlik planlar hakkında, mahallelerine köylerine ne getirip ne götüreceği hakkında ne halkın; ne de meslek odalarının en ufak bir bilgisi olmadığını belirten Birsen Tanyeri, “Termessos Milli Parkı sınırları içinde bulunan alageyiklerin üretildiği korunduğu YHKGS alanı, aynı zamanda 1.derece Arkeolojik SİT alanı,1.derece Doğal SİT alanıdır. Bunun yanında Çığlık bölgesi Döşemealtı ilçesinde ki planlarda nar bahçelerinin ortasında ticari alan olduğunu görmekteyiz. YHKGS(yaban hayatı koruma geliştirme sahası) olarak ilan edilen bölgeden tren yolu geçiriliyor” dedi.

Doğal yaşam tehlikede
“Boğaçay Projesi”nin hayata geçirilmesiyle birlikte tarım arazileri de dahil olmak üzere sulak alanlar rant uğruna yok edilmek istendiği ve bölgede yapılması düşünülen turizm yapıları, rezidanslar, ticari yapılar ve konutlar yapılacağını Boğaçayı’nın yaklaşık 7 km. içerisine kadar girebileceğini ifade eden Tanyeri, “Boğaçayı’nı denizden başlayarak yukarı doğru yatağını derinleştirerek denizden gelen tuzlu suların yukarı bölgelere yürümesi sonucu doğal yaşam yok olacaktır ve bu konuya dair bilimsel uyarı ve çalışmalar hiçbir şekilde dikkate alınmamıştır” şeklinde konuştu.

Antalya Halkı Kandırılıyor mu?
Aksu ilçesinde bulunan tarım arazilerinin imara açılmak istendiği ve planda çok ciddi hataların bulunduğu belirtilen Mimar Birsen Tanyeri, “Herhangi bir kurumdan görüş alınmadan çizilen bu planda, Düzlerçamı YHKGS den geçen tren yolunu flu bir şekilde çizerek sanki yokmuş gibi yanıltıcı bir teknik kullanılmıştır ve Güver kanyonuna giden Aykırt Çayı planda görünmemektedir” dedi.

Tanyeri, Derelerin Kardeşliği Akdeniz Platformu (DEKAP) olarak Antalya Halkı ile birlikte bu planların iptal edilmesi için mücadeleyi büyüteceklerini söyledi.

ORMANLARIMIZA, YABAN HAYATA , ALAGEYİKLERE, TARIMA, SULARINA SAHİLLERİNE SAHİP , ÇIKIYORUZ!

DÜZLERÇAMI ORMANLARI ,ÜZÜMDERE VADİSİ ,ORMANA, TALANA AÇILIYOR.

ALAGEYİKLER,YABAN HAYAT RİSK ALTINDA.KONYAALTI SAHİLİ ÖZEL ŞİRKETLERE VERİLİYOR.

BOĞAÇAY HAVZASI İMARA AÇILIYOR.

ANTALYA SAHİPSİZ DEĞİLDİR!

Geçtiğimiz hafta 9 Ekim 2017 de Antalya’nın geleceğini (2040) şekillendiren 100 bin ve 25 bin ölçekli Çevre Düzeni Planları(ÇDP) Antalya Büyükşehir Meclisinde onaylandı. Bakanlıkça hazırlanan bu planların mahallelerine köylerine ne getirip ne götüreceği hakkında ne halkın, ne de meslek odalarının en ufak bir bilgisi olmadığı görüldü. Ankara’da Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından hazırlanan 100 binlik ÇDP ve ona uygun Antalya Büyükşehir Belediyesince hazırlanan 25 binlik planlarının içeriğine baktığımızda; Düzlerçamı ormanlarının, yaban hayatın, kıyıların, Boğaçay havzasındaki tüm canlıların(insan dahil), meyva bahçelerinin, dikili tarım arazilerinin, su kaynaklarının ciddi bir tehlike ile karşı karşıya olduğu bu planların masa başında (HES projelerinde olduğu gibi) hazırlandığını tamamen rant odaklı, sermayenin talepleri doğrultusunda hazırlandığını görmek son derece üzücüdür. Zira Antalya’nın akciğeri konumunda olan yegane orman alanlarını gözümüz gibi korumamız gerekirken herkes bir tarafından nasıl tırtıklarım diye bakmakta, Antalya’mızın doğal ve kültürel değerlerine geri dönüşümü olmayacak zararlar vermesi olasılığı görülmektedir.

Şöyle ki;
-Termessos Milli Parkı sınırları içinde bulunan alageyiklerin üretildiği korunduğu YHKGS alanı, aynı zamanda 1.derece Arkeolojik SİT alanı,1.derece Doğal SİT alanıdır. Düzlerçamı ormanlarının tamamı “Tabiat Parkı”dır.Bu alanın içerisinde bulunan Güver Kanyonu tabiat harikasıdır. Saydığımız bu özellikler nedeniyle yasalarla korunan bu alanların içerisinden tren yolu geçirmek akıllara durgunluk veren bir olaydır. Termessos antik kentinin varlığını yüzyıllardır sürdürdüğü bu bölge aynı zamanda bölgenin içme suyu kaynaklarının üzerindedir. Bu bölgenin yaban hayat statüsünün kaldırıIması teklif dahi edilmemelidir. Söz konusu tren yolu Antalya limanından başlayıp, Çakırlar, Batı çevre yoluna paralel olarak Aşağıkaraman’daki Düzlerçamı ormanlarının içinden yukarı kuzey batıya yönelmekte Yukarıkaraman sınırından Antalya Korkuteli yolunu keserek karşıya geçmekte Düzlerçamı mahallesinin içinden geçerek Kuruçay’a, oradan yine Düzlerçamı ormanlarının YHKGS alanı,1.derece Arkeolojik SİT içerisinde devam etmektedir.

İbradı ilçesinde bulunan yine bakanlıkça YHKGS(yaban hayatı koruma geliştirme sahası) olarak ilan edilen bölgede Üzümdere Vadisinden , Ormana ve Ürünlü’den tren yolu geçirildiğini görmekteyiz.

-Çığlık bölgesi Döşemealtı ilçesinin NAR deposudur. Planlarda nar bahçelerinin ortasında kocaman TİCARİ ALAN olduğunu görmekteyiz.

-Düzlerçamı Günübirlik Piknik Alanı içerisinde yine ormanların içinde Korkuteli yoluna cepheli kocaman bir Ticari Alan plana işlenmiştir. Bu ticari alan için yüzlerce ağaç kesilecektir.

-Konyaaltı ilçesi sınırlarında Boğaçay projesi kapsamında Çakırlar, Bahtılı, Doyran, Gökçam, Aşağıkaraman, Karatepe,Zümrüt,Kır,Kuruçay,Aydınlık,Yeni,Demircilik,Hacısekiler,Akdamlar, yerleşim alanlarını içine alan “Çakırlar Bölgesi Kırsal Yerleşme ve Kırsal Turizm Özel Proje Alanı” oluşturulmuştur. Açıklamalardan anlaşıldığı kadarıyla çılgın projelerden biri olarak lanse edilen “Boğaçay Projesi” hayata geçirilecektir. Ve tarım arazileri de dahil olmak üzere sulak alanlar rant uğruna yok edilecektir. Bu bölgede yapılması düşünülen turizm yapıları, rezidanslar, ticari yapılar ve konutlar yapılacak, yatlar Boğaçay’ının yaklaşık 7 km. içerisine kadar girebileceklerdir. Boğaçayını denizden başlayarak yukarı doğru yatağını derinleştirerek denizden gelen tuzlu suların yukarı bölgelere yürümesi sonucu doğal yaşam yok olmaya mahkum edilecek aynı zamanda tarım arazileri de zamanla tuzlanarak yok olacaktır. Bilim insanlarının bu konuya dair yaptığı bilimsel çalışmalar ve uyarılar ne yazık ki dikkate alınmamıştır.

-Aksu ilçesinde de tarım arazilerinin imara açıldığını da görmekteyiz.

Kısacası gerek Bakanlık tarafından yapılan 100 binlik ÇDP, gerekse Antalya Büyükşehir Belediyesince yapılan 25 binlik planlar yapılırken hiçbir kurumdan görüş alınmamış olup alt ölçekli uygulama planları yapılması esnasında kurum görüşleri alınacaktır denilmektedir. Bu açıkça Anayasanın ihlali demektir. Zaten plan hükümlerinde İlçe Belediyelerinin alt ölçekli(1/1000 ve 1/5000) uygulama imar planı yapma yetkisi ellerinden alınmıştır. Bu yetki Büyükşehir Belediyesince kullanılacaktır. Ayrıca 25 bin ölçekli ÇDP ciddi planda hataları mevcuttur. Örneğin Düzlerçamı YHKGS den geçen tren yolunu flu bir şekilde çizerek sanki yokmuş gibi yanıltıcı bir teknik kullanılmıştır. Ayrıca Güver kanyonuna giden Aykırt Çayı planda yoktur. Çubuk Belinde yapılan tünel inşaası Kırkgöz su kaynaklarına zarar vermektedir. Çok uzun yıllar boyu bu tünelin yapılmasına DSİ’nin olumlu bakmadığı bilinmektedir. Tünel inşaatı başlayalı beri Kırkgöz su kaynaklarında susuzluk başladığı hatta şelalelerin kuruduğu bilinmektedir. Bu tünel de plana sonradan yani inşaat yarılandıktan sonra işlenmiştir.

Antalya’nın içme suyunu oluşturan HURMA ve Duraliler su kaynakları Düzlerçamı bölgesinden gelen sulardan beslenir. Bölgedeki korunan alanların statüsünün kaldırılması sonucunda imara açılmasına sebep olmaktadır. Kırkgöz su kaynağından gelen yer altı suları Güver Kanyonu içerisinden akmaktadır. Güllük boğazından gelen sularla birleşerek Boğaçay’ın kaynağını oluştururlar.

Derelerin Kardeşliği Akdeniz Platformu olarak, Antalya Halkı ile birlikte bu planların iptal edilmesi için mücadeleyi büyüteceğiz.

*SU KAYNAKLARININ KİRLETİLMEMESİ İÇİN BU PLANLARA DUR DİYECEĞİZ!

*ORMANLARIN TİCARİLEŞTİRİLMESİNE DUR DİYECEĞİZ !

*ALAGEYİKLERİN YAŞAM ALANINA MÜDAHELEYE DUR DİYECEĞİZ!

*DÜZLERÇAMI TABİAT PARKIDIR.”TABİAT PARKI “STATÜSÜNÜN KALDIRILMASINA DUR DİYECEĞİZ!

*KIYILARIN, SAHİLLERİN ÖZELLEŞTİRİLMESİNE,TİCARİLEŞTİRİLMESİNE DUR DİYECEĞİZ!

*TARIM ALANLARININ YOK EDİLMESİNE DUR DİYECEĞİZ!

*BOĞAÇAY YATAĞINDA ÖZGÜR AKSIN!SUCUL YABAN HAYATIN YOK EDİLMESİNE DUR DİYECEĞİZ!

*BOĞAÇAY HAVZASINI RANT ALANINA DÖNÜŞTÜREN PLANA DUR DİYECEĞİZ!

*ANTALYA’YA ANTALYA HALKI İLE BİRLİKTE SAHİP ÇIKIYORUZ!

BİRSEN TANYERİ-MİMAR
DEKAP (Derelerin Kardeşliği Akdeniz Platformu) SÖZCÜSÜ
20 Ekim 2017

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here