Akdeniz Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Geoteknik Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç.Dr. Nihat Dipova, Antalya Konyaaltı Sahilinde Kıyı Erozyonu Tehlikesi’ne dikkat çekti.

Antalya Konyaaltı Sahilinde Kıyı Erozyonu Tehlikesi

2016’yılında Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi 7’de yayınlanan çalışmasında Doç.Dr. Nihat Dipova’nın makalesinde , “Mavi Bayrak sahibi Konyaaltı (Antalya) kumsalında kıyı erozyonu diğer kumsallara nazaran daha dramatik sonuçlar doğuracaktır.” ibaresi dikkat çekiyor.

Makalede özetle: Turistik amaçla kullanılan kumsalın azalmasının, kumsal gerisindeki kentsel altyapının zarar görmesinin Antalya ekonomisi için telafisi zor kayıplara yol açacağına dikkat çeken çalışmada , “En büyük değişimin Boğaçayı’nın Akdeniz’e döküldüğü çay ağzının doğusunda olduğu belirlenmiştir. 82 yıl içinde en büyük değişimin -70 m’ye ulaştığı, karayolunda hasar gözlenen Gürsu sahilinde ise 50 m’ye ulaştığı görülmüştür. Antalya Limanı’nın batısında ise 50 m ye ulaşan birikme tespit edilmiştir.” deniliyor.

* Taşkın riski bulunan akarsularda dikkat edilmesi gereken diğer bir husus da sediman (rusubat, sürüntü malzemesi, kum-çakıl) dengesinin korunmasıdır.

* Akarsunun taşıdığı sediman kumsalı (plaj) besler ve kıyı erozyonuna karşı direnç oluşturur. Sediman taşınımı kesildiği zaman kıyıda erozyon olur. Örneğin Boğaçay kum-çakıl ocaklarının Gürsu sahilinde sebep olduğu erozyon 50m ye kadar gerilemeye sebep olmuş, ve erozyonun etkileri 800 m genişlikte hissedilmiştir.

* Bu nedenle taşkını önlemek (veya kıyıya kıyı yapısı yapmak) amacıyla, akış yukarı baraj yaparsak kumsalda erozyonla mücadele etmek zorunda kalırız.

* Akarsunun taşıdığı sediman konusuna başka bir açıdan daha dikkat etmek gerekir. Boğaçay kum çakıl ocakları kapandığında dere yatağında oluşmuş bulunan 250.000m2 lik göl 10 yıl içinde tamamen dolmuştur. Bu da demek oluyor ki; akarsu kotunu düşürerek oluşturduğumuz yapılar sedimanla dolacaktır. Dolmasını istemiyorsak yüksek işletme maliyetine sebep olacak şekilde bu dolguyu tarayıp sahile sermemiz gerekecektir (taradığımız dolguyu agrega olarak satar, sahile sermezsek yine kıyı erozyonu oluşacaktır).

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here