Antalya’nın Gündoğmuş ilçesinde Alara çayı üzerine yapılmak istenen HES projesini ve acele kamulaştırma kararı köylüler tarafından protesto edildi. Daha önce de köylüler 760 imzalı dilekçe ile itiraz etmişlerdi. Konuyla ilgili basın açıklamasını Emekli Öğretmen Ali Sezen okudu. Ali Sezen “ Akarsularımız HES şirketlerine 49 yıllığına verilirken “acele kamulaştırma kararlarıyla” bizi topraklarımızdan, yerimizden yurdumuzdan edecek olan HES projelerine karşıyız, Alara çayına HES istemiyoruz” dedi.

Bugün burada toplanmamızın sebebi, hepimizi yakından ilgilendiren ve yaşamsal önemde olan bir konudur. Bugün bizi bir araya getiren şey, binlerce yıldır Anadolu’nun kadim topraklarına can veren, yüzlerce medeniyete, binlerce canlıya can vermiş olan Akarsularımızı bizden alan HES projeleridir. Akarsularımız HES şirketlerine 49 yıllığına verilirken “acele kamulaştırma kararlarıyla” bizi topraklarımızdan, yerimizden yurdumuzdan edecek olan HES projelerine karşı oluşumuzdur. Alara çayı üzerindeki 8adet HES projesinden biri olan Kamer HES projesini vermiş olduğumuz mücadele ile Mahkeme iptal etti diye sevinirken Pandemi döneminde sessiz sedasız Hayat 1,2 HES projesi için ÇED raporu hazırlanmış ve Bakanlığa sunulmuş olduğunu öğrendik. Bakanlığın bugüne değin nerdeyse bütün HES projesi için hazırlanan ÇED raporlarına olumlu karar verdiği bilinmektedir. Bizler Antalya ili Gündoğmuş İlçesi Alara çayı üzerinde yapılması planlanan Hayat1.1,1.2,Hayat 2 Regülatör ve HES projesi için hazırlanan ÇED raporunu inceledik. İnceleyince gördük ki rapor tamamıyla bilimsellikten uzak, masa başında hazırlanmış. Aynı HES şirketi tarafından daha önce Söz konusu proje ile ilgili olarak daha önce mülga Antalya İl Çevre ve Orman Müdürlüğü’ne müracaat edilmiş, yapılan inceleme ve değerlendirme sonucunda 05.11.2010 tarih ve 11776 Karar No ile “ÇED Gerekli Değildir” kararı verilmiştir. Bu karara karşı açılan dava sonucu Hayat 1-2 Hayat 1-2 Regülatörü ve HES projesi ÇED Gerekli Değildir Kararı ile ilgili Antalya 1.İdare Mahkemesi tarafından 2012/322 Esas No ve 2013/1693 Karar No ile projenin bütüncül ve tam katılımlı (paydaş katılımı) bir bilimsel çalışma ile değerlendirilmesinin gerekliliği nedeniyle ÇED Gerekli Değildir Kararı iptal edilmiştir.

Bu HES projesinde Kamu Yararı Yoktur. Kamu zararı vardır.

Alara Çayı ve Küçükçay,Büyükçay’ın doğduğu ve geçtiği güzergâhlarda yer alan yerleşim alanlarına bakıldığında; Köprülü,Kayabükü, Balkaya,Çaltı,Eski Bağ’ın Karain mahallesi,Yeşildere,Yazlar ve Çamlıalan köylerini görüyoruz. Akyar köyünde ‘’Balır HES’’ daha aşağıda Oğuz HES, Çakalsokmak HES, Gündoğmuş HES, Kamer HES,Hayat1,2 HES, Ortakonuş, Ümitli Köyünü görmekteyiz.Proje alanında kalan konutlar ve tapulu araziler için kamulaştırma yapılacağı belirtilmiştir. ÇED başvurusu yapan Hayat 1.1,1.2 ve Hayat HES2 projesi kapsamında aslında 3 adet HES vardır.Üç adet HES projesini bir adetmiş gibi gösterildiğine daha önce de Manavgat ilçesi Gençler köyündeki Çenger 1.2.3 HES projesinde de tanık olmuştuk. Her bir HES için ayrı, ayrı ÇED raporu gerekmekte iken her bir HES için ayrı su kullanım anlaşması ve Lisans sözleşmesi yapılması gerekirken tek bir işlemle işi bitirmeye çalışmaktadırlar. Bu kanunlara aykırıdır. Alara çayı üzerindeki Uçansu şelalesi 1.derece SİT alanıyken Cumhurbaşkanı tarafından “Kesin Korunacak Hassas Alan ve bu alan içerisinde Şelale çevresini kullanıma açmak için SİT derecesi düşürülmüş bir alan haline dönüştürülmüştür. Kesin Korunacak Hassas Alan içerisinde HES projesi yer aldığını da hayretle ,üzülerek görmekteyiz. Hayat 1.1,1.2 ve Hayat 2 Hes projelerinin tamamı Orman, Tarım, Sit alanları, Yerleşim alanları içinde yer aldığını ve Ormanların kesileceğini, yerleşik hayatın bu alandan taşınacağını, tarım topraklarının acele kamulaştırma kararıyla şirkete verileceğini üzülerek görmekteyiz.

Doğal ve Yabanıl yaşam sona erecektir.

Şirketin hazırlatıp bakanlığa sunduğu ÇED raporundan anlaşılacağı üzere Ormanların kesileceği ve kullanımın HES şirketine verileceği, tarım arazilerinin de mülkiyetinin ise kamulaştırma kararıyla aynı şirkete verileceği açıkça belirtilmektedir. Alara çayı ve Alara çayını besleyen Büyükçay, Küçükçay, Göcük deresi, Değirmengözü su kaynaklarının suyunun kullanım hakkı tamamen Şirketin eline geçmektedir. Doğal yaşamı geri dönülmez bir şekilde olumsuz etkileyecek bu duruma izin verilmemelidir.

Antalya ili Gündoğmuş ilçesi sınırları içerisinde yer alan ve Hayat 1.1,1.2 ve Hayat 2 Hes projesinden etkilenecek olan adeta haritadan silinecek olan KÖPRÜLÜ,KAYABÜKÜ,ÇALTI,ESKİBAĞ,BALKAYA,AKYARI,ORTAKÖY,NARAĞACI,ORTAKONUŞ,ÜMİTLİ,ÇAYIRÖZÜ(MALAN KOYAĞI) mahallelerinin doğrudan, Alanya, Avsallar, Yeşilköy, Okurcalar, Çakallar, Manavgat Karakaya, Odaönü, Boztepe, Yalçıdibi, Örenşehir mahallelerinin dolaylı etkileneceği, Bölgedeki Flora ve Faunanın ,endemik türlerin yok olacağı, sucul canlıların yok olacağı daha önce bilimsel raporlarla kanıtlanmıştır.
ÇED RAPORU BİLİMSEL OLMAKTAN UZAK,MASA BAŞINDA LİTERATÜRDEN EDİNİLEN BİLGİLER DOĞRULTUSUNDA HAZIRLANMIŞTIR.CİDDİYE ALINACAK BİR TARAFI YOKTUR,EKSİKTİR. Bu nedenle yörede yaşayanlar olarak Bakanlığa verdiğimiz dilekçe ile bu raporun Onaylanmamasını, Hayat 1.1,1.2 ve Hayat 2 regülatör ve HES projesinin ve Alara çayı üzerindeki tüm HES projelerinin iptalini istedik. Bu talebimize yöre halkı tam destek verdiğini imzalarıyla göstermiştir. Bu talebimizin dikkate alındığını görmek istiyoruz.

YÖREMİZDEKİ TÜM DERELER ÜZERİNDEKİ HES PROJELERİ İPTAL EDİLİNCEYE KADAR MÜCADELE ETMEYE KARARLIYIZ. DERELER ÖZGÜR AKSIN.YAŞAM SÜRSÜN.
YAŞASIN BİRLEŞİK MÜCADELEMİZ.

DERELERİN KARDEŞLİĞİ AKDENİZ PLATFORMU BİLEŞENLERİ
KÖPRÜLÜ,KAYABÜKÜ,ÇALTI,ESKİBAĞ,BALKAYA,AKYARI,ORTAKÖY,NARAĞACI,ORTAKONUŞ,ÜMİTLİ,ÇAYIRÖZÜ(MALAN KOYAĞI HALKI
İBRADI İLÇESİ YARDIMLAŞMA DERNEĞİ
GÜMÜŞDAMLA KÖYÜ SOSYAL KÜLTÜREL VE YARDIMLAŞMA DERNEĞİ
MANAVGAT İLÇESİ GENÇLER KÖYLÜLERİ
ÜZÜMDERE KÖYÜ SOSYAL KÜLTÜREL VE DAYANIŞMA DERNEĞİ,GAZİPAŞA İLÇESİ ÇIĞLIK, NARLICA KÖYLÜLERİ

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here