Önceki dönem  Konyaaltı  yeni Aksu İlçe Milli Eğitim Müdürü Yakup Hoplar ,  önceki dönem Eğitim Sen Antalya Şube Başkanı Kadir Öztürk’e  hakaretten ceza aldı.

Konyaaltı İlçe Milli Eğitim Müdürü iken Eğitim Sen Antalya Şube Başkanı Kadir Öztürk’e sendikal çalışmalar yaptığı sırada  yaptığı hakaret nedeniyle  Eğitim Sen Antalya Şubesi Yakup Hoplar  hakkında dava açmıştı.

Aksu İlçe Milli Eğitim Müdürü Yakup Hoplar’ın adli cezaya  çarptırılması  dolayısıyla  Eğitim Sen Antalya Şubesi bir basın toplantısı düzenledi. Açıklamaya Şube Avukatı Nusret Gürgöz, önceki dönem Şube Başkanı Kadir Öztürk  ve  yönetim kurulu üyeleri katıldı.

Açıklamayı Şube Başkanı Nurettin Sönmez okudu.

Aksu İlçe Milli Eğitim Müdürü Yakup Hoplar hakaret ve sinkaflı sözden adli cezaya çarptırıldı

Bir önceki dönem şube başkanımız Abdulkadir ÖZTÜRK’e o dönem Konyaaltı İlçe Milli Eğitim Müdürü olan Yakup Hoplar makamında hakaret ve küfür etmişti. Mahkeme tarafından suçu sabit görüldü ve ceza aldı.

Değerli Basın Emekçileri; Eğitim Sen olarak eğitim emekçilerinin eğitim süreçlerinde yaşadığı sorunları öncelikle ilgili kurumlarla çözme yoluna gitmekteyiz. Bu bağlamda 03.05.2019 tarihinde önceki şube başkanımız Abdulkadir Öztürk, yürütme kurulu üyemiz Hasan Taşkın ve avukatımız Nusret Gürgöz Konyaaltı İlçe Milli Eğitim Müdürü Yakup Hoplar’ı makamında ziyaret etmişlerdi. Ziyaret sırasında İlçe Milli Eğitim Müdürü Yakup Hoplar önceki şube başkanımız Abdulkadir Öztürk’e hakaret ve küfür etmişti. Sendikamızın suç duyurusu üzerine Yakup Hoplar hakkında dava açıldı.  Antalya 31. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen dava 15.02.2021 tarihinde sonuçlandı. Mahkeme Yakup Hoplar’ın suçunu sabit görerek, işlediği bu suçtan dolayı ceza verdi.

Eğitim Sen olarak yıllardır liyakatsiz kadrolaşmanın yaşandığını, bu kadrolaşma anlayışı ile çocuklarımıza, gençlerimize hiçbir değerin öğretilemeyeceğini belirttik. Gelinen noktada Antalya’nın önemli ilçelerinden birisinin Milli Eğitim Müdürlüğüne getirilmiş olan bir kişi makamında eğitimdeki sorunları görüşmek için gelmiş olan sendika şube başkanına hakaret ediyor ve daha da vahim olanı sinkaflı küfür edebiliyor.  Ne yazık ki suçu sabit görülen bu kişi hala Aksu İlçe Milli eğitim Müdürlüğü görevinde tutulabiliyor.

Burada yaşananlar net olarak göstermiştir ki sorun siyasi kadrolaşmadan daha derin ve köklü bir sorundur. Sorun, eğitimin, öğrencilerin üstün çıkarını gözetmek yerine siyasi iktidarın çıkar ve talimatlarını gözeten kamu yöneticilerinin varlığı sorunudur. Sorun, eğitim gibi önemli bir hizmet alanında öğretmenlerin, velilerin, sendikaların iradesini yok sayan, hak ve hukuku elinin tersiyle kenara itebilen, tüm evrensel değerleri görmezden gelen yöneticilerin eğitime yön veriyor olmalarıdır. Sorun, tüm eğitim kurumlarının kapılarını eğitim biliminin temel öğelerini sahiplenenlere kapatıp, tamamen itaat edenlere ve aldıkları görev ve sorumluluğun bilincinde olmayanlara açan anlayıştır.

AKP’nin eğitim sistemini kendi siyasal tercihleri doğrultusunda şekillendirmesi, eğitim kadrolarını bu siyasal anlayış doğrultusunda yönetecek eğitim bilimi yönünden donanımsız kişilerden oluşturması böyle sonuçların yaşanmasını beraberinde getirmektedir. Bir ilçenin eğitiminin, öğrencilerinin, eğitim emekçilerinin sorunlarını çözmek için düşünce üretmesi, sağlıklı iletişim kurması, sorun çözmesi gereken kişinin seviyesiz bir davranış içerisinde olmaları eğitimin geleceği açısından düşündürücüdür.

Şu anda Aksu İlçe Milli Eğitim Müdürü olan Yakup Hoplar derhal görevden alınmalıdır. Aldığı cezanın ne olduğuna bakmaksızın, cezayı aldığı fiil eğitim süreçlerinde yöneticilik yapmamasını gerektiren bir fiildir. Bizler öğretmen olarak öğrencilerimize iletişimi, değerlerimizi öğretmeye çalışırken ilçe milli eğitim müdürlüğü makamını işgal eden birisinin makamında bir sendika başkanına sinkaflı küfür etmesi geçiştirilecek bir gelişme değildir.  Görüş ve düşüncelerini iletmek için makamına gelen kişilere küfretmesi ve bu fiilden dolayı adli cezaya çarptırılmış olması bu görevden alınması için yeterli değil midir? Buradan ilgili kurumlara sesleniyoruz. Şu anda Aksu İlçe Milli Eğitim Müdürü olan Yakup Hoplar eğitim biliminin reddettiği, toplum vicdanının reddettiği bir suç işlemiş ve hukuk gerekli cezayı kendisine vermiştir. Bu nedenle İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü görevinde bulunması sakıncalıdır. Görevden alınmalıdır.

Eğitim Sen Antalya Şubesi olarak şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra da sendikamıza, üyelerimize, yöneticilerimize yapılacak her türden saldırıya karşı demokratik ve hukuki haklarımızı koruyacağız.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here