Devrimci Turizm İşçileri Sendikası (Dev-Turizm İş), Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun “Aile ve Nüfusun korunması” programına tepki gösterdi. Devrimci Turizm İşçileri Sendikası Eş Genel Başkanı Didem Erkıvanç Türkay, sendikanın genel merkezi Antalya’da düzenlediği basın toplantısında Turizmde çalışan kadınların sorunlarına dikkat çekti. Basın toplantısına Eğitim Sen, Birleşik Haziran Hareketi, Derelerin Kardeşliği Akdeniz Platformu ve İlerici Kadınlar Konferansı destek verdi. Didem Erkıvanç Türkay, şunları ifade etti.

AKP, kadını sermayeye ucuz emek ve işgücü olarak görüyor.
12 yıllık iktidarı döneminde kadını, hem beden hem de iş hayatı üzerinde baskılamaya çalışan bir hükümetle karşı karşıyayız. Son olarak Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu’nun yaptığı “Kadınlar için en büyük kariyer anneliktir” açıklamasının ardından Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun “Aile ve Nüfusun korunması” programını açıklaması Sağlık Bakanının düşüncelerini destekler nitelikteydi.

Kadınları iş hayatında görmek istemeyen bu zihniyet, işsizliğin sebebini de kadına bağlamış, çözümü de kadınların üretim alanlarından çekilmesinde bulmuştur. Aile kavramını kadın üzerinden kuran, çocuğun bütün sorumluluğunu anneye yükleyen bu program, aslında kadınların daha esnek, ucuz ve güvencesiz çalıştırılarak iş hayatından uzaklaştırılmasının ve eve kapatılmasının adımlarındandır.

AKP gerici politikalarını kadın bedeni üzerinden örgütlemeye çalışıyor.
Kadınlara, , Doğuracağı çocuk başına doğum hediyesi verilmesi, doğuma bağlı yarı zamanlı çalışma, çocuk okul çağına gelene kadar kısmi süreli çalışma hakkı ve 27 yaşına kadar evleneceklere çeyiz hesabı gibi konular kamuoyuna yansımıştır. Kamuoyuna allanıp pullanarak anlatılan bu esnek ve kısmi çalışma sistemi, kadınların iş hayatında ki görevde yükselmesini engelleyeceği gibi kadını iş hayatından da uzaklaştıracaktır.
İş kolumuz olan Turizm sektörünün yarısı kadınlardan oluşmaktadır. Esnek, kuralsız ve güvencesiz çalışmanın yoğun yaşandığı turizm iş kolunda, kadınların çalışma koşulları kölelik seviyesindedir. Sezonluk otellerde çalışan kadın işçiler yılın yarısında işsiz kalmakta, askı uygulamasına maruz bırakılmaktadır. Kadın işçiler, hak ettikleri halde görevde yükselmeleri engellenmektedir. Turizm de kadın yöneticilerin sayısı yaklaşık %10 ken bu yasayla beraber yönetici olmaları imkansız hale gelecektir

Bunun yanı sıra yarı zamanlı çalışma, işin bitmemesi ve 2. bir işçiye ihtiyaç duyulması demektir. Bu da mesaili çalışmanın yoğun olduğu turizm sektöründe işverenin kadın işçi çalıştırmamasına veya kayıt dışı kadın çalıştırılmasına sebep olacaktır.

Biz Turizmde çalışan kadın işçiler olarak
*Kadın-erkek sayısına bakılmaksızın her iş yeri için bir kreş.
*Sezonluk değil,12 ay iş.
*Fazla mesai ücretlerinin ödenmesi
*Kıdem tazminat hakkının ödenmesi
*Sendikal örgütlenmenin önündeki engellerin kaldırılması
*Kadınlar ve erkekler için eşit doğum izni
*Pozitif ayrımcılık uygulanması
*Asgari ücretin 1800 TL olması
*Stajyer sömürüsünün ve çocuk işçiliğin kaldırılması
*Taşeronlaşmanın kaldırılması
*Yıllık izin haklarımızı kullanmak istiyoruz.

Devrimci Turizm İşçileri Sendikası Eş Başkanı
Didem ERKIVANÇ TÜRKAY

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here