Çağrıcıları arasında Akdeniz Üniversitesi Öğretim Elemanları Derneği’ninde olduğu birçok dernek 12 Ocak 2013’te

“üniversitelerdeki baskı, yıldırma, YÖK Yasa Taslağı ve son dönemde ODTÜ özelinde cereyan eden akademiyi kişiliksizleştirme çabalarına karşı” merkezi bir akademisyen yürüyüşü ve basın açıklaması düzenleyecek.

 

Değerli Akdeniz Üniversiteliler;

Biz aşağıda isimleri bulunan kurumlar olarak 12 Ocak 2013 tarihinde üniversitelerdeki baskı, yıldırma, YÖK Yasa Taslağı ve son dönemde ODTÜ özelinde cereyan eden akademiyi kişiliksizleştirme çabalarına karşı merkezi bir “akademisyen yürüyüşü” düzenliyoruz. Düzenleyici kurumlar olarak 22 Aralık’ta Ankara’da gerçekleştirdiğimiz ilk toplantıda belirlenen ilkeler şu şekildedir:

* Etkinliğin tümü öğrenci ve üniversite emekçilerinin katılımına açık olmakla birlikte akademisyenlerin ağırlıklı olduğu bir eylem olarak tasarlanmaktadır.

* Yürüyüşümüz saat 12.30’da Siyasal Bilgiler Fakültesi önünden başlayacak ve  13.30 Sakarya Meydanı’nda sonlandırılacaktır. Alanda yapılacak konuşmaların 1 saat sürmesi ve ardından akademisyenlerin halka bildiri dağıtması planlanmaktadır.

* Yürüyüş düzeninin  önde katılan akademisyen örgütlerinin ortak pankartı (İsteyen dernekler kendi pankart, döviz ve flamalarını kullanabilir),  üniversite emekçilerinin ortak pankartı ve kitle örgütleri,  öğrenciler sırasıyla oluşturulmasının daha etkili olacağı düşünülmektedir.

*  Öğretim Üyelerinin binişleriyle (cübbe)  gelmesi kamunun dikkatini artıracaktır.

*  Ekte sunulan ortak bildirinin okunmasından sonra kurum sözcüleri üzerinden değil, akademiyi, üniversite emekçilerini,  öğrencileri temsilen kısa konuşmaların yapılması tasarlanmaktadır.

Siz değerli dostlarımızın da düzenleyeceğimiz yürüyüşe katılmanız  bu kritik dönemde büyük bir güç verecektir.

Saygılarımızla.

Çağrıcı Kurumlar

    * Abant İzzet Baysal Üniversiteli Öğretim Elemanları Derneği

    * Akdeniz Üniversitesi Öğretim Elemanları Derneği

* Başka Hacettepe Yok İnsiyatifi

* Isparta Öğretim Elemanları Derneği

* Mülkiyeliler Birliği Derneği

* ODTÜ Mezunları Derneği

* ODTÜ Öğretim Elemanları Derneği

* Trakya Üniversitesi Öğretim Elemanları Derneği

* Üniversite Konseyleri Derneği

* Van Üniversite Öğretim Elemanları Derneği

 

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here