Büro Emekçileri Sendikası Antalya Şubesinin bugün Antalya Defterdarlığı önünde yapmayı planladığı “Adil bir vergi sistemi” basın açıklaması Muratpaşa Kaymakamlığı’nın ilçe genelinde aldığı eylem yasağı nedeniyle şube binasında gerçekleştirildi.

Şube binasında açıklamalarda bulunan BES Antalya Şube Başkanı Devrim Mol konuşmasına Kaymakamlığın eylem yasağını eleştirerek başladı.

“Pandemide AKP kongreleri hıncahınç dolu salonlarda yapılabiliyor, yandaşların cenazelerine yasaklara rağmen yüzlerce kişi katıla biliyor ama emekçiler biraraya gelmesin diye sürekli yasak konuyor. AKP söz konusu oldumu gözünü kapayan kamu otoritesi sıra emekçilere geldimi yasaklara dört elle sarılıyor” dedi. Devrim Mol daha önce valiliğin bu günde Muratpaşa Kaymakamlığının koyduğu yasak kararların hukuki olmadığını ve anti demokratik olduğunu ifade ederek bu kararı kınıyoruz. Antalya’da ardı ardına gelen yasaklar artık bıkkınlık derecesine vardı kamu otoritesini bu hukuksuz uygulamadan vazgeçmeye çağırıyoruz” dedi.

Adaletsiz Vergi Sistemine Hayır diyoruz diyen Devrim Mol ” Tarihler değişse de her yıl Şubat ve Mart aylarına denk gelen günlerde yıllardır “Vergi Haftası” adı altında Maliye Bakanlığı tarafından değişik eylem ve etkinler yapılıyor. Bu senede 22-28 Şubat tarihlerine denk  gelen hafta Vergi Haftası olarak kutlanacak.

Sendikamız BES, Tüm Maliye Sen sürecinden bu yana resmi kutlamalara karşı mesafeli olmuş, bu haftanın ülkemizdeki vergi sisteminin sorunlarının tartışıldığı ve adil bir vergi sistemi için tarafların bir araya geldiği demokratik bir platform olması gerektiğini savunmuştur. Yine bu haftanın maliye emekçilerinin sorunları ve taleplerinin yanı sıra Maliye Bakanlığının demokratikleşmesi için bir mücadele zemini olarak görmüş, görmeye de devam etmektedir.

Toplanan vergilerin lükse, şatafata, faize, savaş politikalarına, geçmediğimiz köprülere, kullanmadığımız yollara harcandığı, eğitime ve sağlığa bile cebimizden para harcadığımız ve neredeyse tüm kamusal hizmetlerin paralı hale geldiği bir süreçte verginin tanımı tartışmalı hale gelmiştir” dedi.

ADALETSİZ VERGİ SİSTEMİNE HAYIR!

Değerli Basın Emekçileri, Değerli Mücadele Arkadaşlarım;

Tarihler değişse de her yıl Şubat ve Mart aylarına denk gelen günlerde yıllardır “Vergi Haftası” adı altında Maliye Bakanlığı tarafından değişik eylem ve etkinler yapılıyor. Bu senede 22-28 Şubat tarihlerine denk  gelen hafta Vergi Haftası olarak kutlanacak.

Sendikamız BES, Tüm Maliye Sen sürecinden bu yana resmi kutlamalara karşı mesafeli olmuş, bu haftanın ülkemizdeki vergi sisteminin sorunlarının tartışıldığı ve adil bir vergi sistemi için tarafların bir araya geldiği demokratik bir platform olması gerektiğini savunmuştur. Yine bu haftanın maliye emekçilerinin sorunları ve taleplerinin yanı sıra Maliye Bakanlığının demokratikleşmesi için bir mücadele zemini olarak görmüş, görmeye de devam etmektedir.

Değerli Basın Emekçileri;

Pandemi de siyasal iktidarın fırsat aracına dönüşmüş durumda. Yalnızca bir kişiden tüm dünyaya yayılan, Covid-19 virüsünün tüm insanlığı tehdit ettiği bu süreç, Dünyanın ne kadar küçük olduğunu gözler önüne sererken, kapitalist sistemin makyajı da akmaya devam ediyor.

Kapitalist sistemin ve neoliberalizmin yarattığı tüm çelişkiler çok daha net görülüyor. Pandemiyi yaratan aşırı kar uğruna doğayı bir bütün tüm yaşamı yok eden sömürü aracı olarak kullanan bu sistemin kapitalizmin aşırı kar hırsı olduğu açıktır. Dolayısıyla çözümü de bu sistemden beklememek gerekir. Sağlık ve sosyal güvenlik sisteminin piyasalaşmasının ortaya çıkardığı eşitsizlikler tüm çarpıklığı ile ortaya çıkmışken, pandemiye karşı mücadelede belki de tek araç olan aşının, üretim ve dağıtım süreçlerinin eşitsizliğini insanlar canıyla ödemek zorunda kalıyor.

Yurttaş devlet ilişkisi açısından bir turnusol görevi gören pandemi sürecinde dünyanın birçok ülkesinde açlık, işsizlik, yoksulluk akıl almaz boyutta artarak devam ediyor. Özellikle emekçiler ölüm ve açlık arasında tercihe zorlanıyor  Hergün geçinemeyen yurttaşların intihar haberlerine uyanıyoruz. Kadına yönelik şiddet, kadının ev içi ve bakım emeği, kadın işsizliği ve yoksulluğu hiç olmadığı kadar artmış durumdadır. Kadınlar ise sokaklardan vazgeçmemiz, mücadeleye devam etmiştir. Yine işçi direnişleri her geçen gün çoğalmaktadır. Pandemiyi fırsata çeviren siyasal iktidar otoriter uygulamaları baskıları da artırmaktadır. Mevcut gidişata itiraz eden kim varsa baskıyla sindirilmeye çalışılmaktadır.  BES olarak bizler de büro emekçilerinin bu süreçte de artarak devam eden sorunlarının ve çözüm yollarının takipçisi olduk olmaya devam ediyoruz. Biliyor ve inanıyoruz ki, sağlığımızı, yaşamlarımızı hiçe sayan bu sisteme karşı ancak bizler, yaşamlarımıza, emeğimize sahip çıkarsak mücadele edersek  bir çıkış bulabiliriz.

Vergi haftasını yalanlar haftasına dönüştürülmesini kabul etmiyoruz. Bu yıl vergi haftası bir yıldır devam eden pandemi sürecinde kutlanacak, yıllardır ödedikleri verginin karşılığını pandemi sürecinde dahi alamayan milyonlarca yurttaşımıza verginin, kalkınmanın temeli olduğundan, vergi bilincinden bahsedilecek.

Değerli Basın Emekçileri;

Bir defaya mahsus 1000 TL pandemi sosyal desteği alan milyonlarca aileye, kısmi çalışma ödeneğine mahkûm edilen milyonlarca işçiye, iş bulamadığı için KYK ve GSS borcunu ödeyemeyen milyonlarca gencimize, ödeyemediği borçları yüzünden icralık olan milyonlarca yurttaşımıza, işsizlere, iş bulmaktan umudunu kestiği için işsiz bile sayılmayan milyonlara, bir yıldır kepenk açamayan esnafa, ürünü tarlada kalan çiftçiye, emeklilikte yaşa takılanlara, aybaşını getiremeyene, kamu emekçilerine vergi bilinci anlatılacak.

Pandemi sürcinde, anayasal hak olduğu halde vergisel yükümlülükler için mücbir sebep ilan edemeyenler, esnafı çiftçiyi, emekçiyi borç batağına sokanlar, sermayedarlara çıkarttıkları istisna ve muafiyetlere her gün bir yenisini ekleyenler vergi haftasında vergi bilincinden bahsedecekler.

Toplanan vergilerin lükse, şatafata, faize, savaş politikalarına, geçmediğimiz köprülere, kullanmadığımız yollara harcandığı, eğitime ve sağlığa bile cebimizden para harcadığımız ve neredeyse tüm kamusal hizmetlerin paralı hale geldiği bir süreçte verginin tanımı tartışmalı hale gelmiştir.

Değerli Basın Emekçileri, Değerli Mücadele Arkadaşlarım;

Maliye ve Gümrük Bakanlığından, Maliye Bakanlığına, Gelir İdaresi Başkanlığının kurulması ile birlikte gelir ve gider birimlerinin ayrıştırılmasına, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile birlikte Hazine ve Maliye Bakanlığına geçiş ve ardından Milli Emlak Genel Müdrlüğünün Çevre ve Şehircilik Bakanlığına, TÜİK’in Hazine ve Maliye Bakanlığı’na bağlanması, Milli Piyango İdaresinin özelleştirilmesi  vb. artık Maliye Emekçilerinin bile takip etmekte zorlandığı yapısal değişimlerin bir türlü sonu gelmemektedir. Yapısal olarak en fazla değişim gösteren bakanlığın Maliye Bakanlığı olduğunu söylemek abartı olmayacaktır. Bütçe hazırlama yetkisinin bile elinden alındığı bakanlığın her geçen gün işlevi azalmaktadır.

Bu hengâme arasında maliye emekçilerinin sorunlarına her geçen gün bir yenisi eklenmektedir. Yaşanan tüm yapısal değişimlerin bakanlığı bir arpa boyu bile ilerletmediği ortadadır. Maliye Bakanlığını yap-boz tahtasına çeviren bu anlayışa biran önce son verilmeli bakanlık Maliye Emekçilerinin söz ve karar sahibi olacağı bir anlayışla yeniden yapılandırılmalıdır. Maliye Emekçilerinin ve maliye hizmetlerinin bütünleştirilmesine dönük adım atılmalıdır. Taleplerimiz nettir ve zaman geçmeden karşılanmalıdır!

 • Bakanlık’ta aidiyet ve üst kimlik oluşması için maliye hizmetleri sınıfı oluşturulsun, ek gösterge adaletsizliğine son verilsin!
 • Kurum içi özel sınavlar periyodik hale getirilsin, herkesin kadrosunda çalışması sağlansın!
 • Uzman kadroların görev tanımı yapılsın, başta inceleme yetkisi bu tanım içerisinde yer alsın!
 • Bakanlıkta merkez/taşra ayrımına son verilsin!
 • Bakanlık bünyesinde yapılan sınavlarda mü-lakat uygulamasına son verilsin!
 • Maliye Emekçileri arasında ücret adaletsizliğine son verilsin!
 • Anayasa’da yer alan vergilendirme ilkeleri, başta eşitlik ve adalet olmak üzere hayata geçirilsin, herkesten ödeme gücüne göre vergi alınsın!
 • Emekçiler için nasıl gelir vergisi tarifesi uygulanıyorsa 1 milyon TL üzerinde serveti olanlar için artan oranlı servet vergisi tarifesi uygulansın!
 • Her yurttaşımız, zorunlu ihtiyaçlarını karşılayabilecek bir temel gelire kavuşturulsun!
 • Gelir dağılımı adaletsizliğinin nedenlerinden biri olan dolaylı vergi uygulaması sınırlandırılsın!
 • Emekçilerin maaşlarında açlık sınırı rakamları vergiden muaf tutulsun, yoksulluk sınırı rakamları en alt vergi diliminden vergilendirilsin, alt dilim %10 oranına çekilsin!
 • Gençlerimizin KYK borçları silinsin, öğrencilere kredi değil burs verilsin!
 • Eğitim ve sağlık parasız olsun!
 • Vergilerimiz pandemi ile etkin mücadele için harcannsın!
 • Kadına yönelik şiddetle etkin mücade edilsin, sığınma evleri artırılsın!
 • Zorda kalan küçük esnaf için pandemi mücbir sebep ilan edilsin, kapatılan işyerlerinde çalışırken mağdur olan emekçilerin kayıpları karşılansın!

Toplanan vergiler savaşa, sermayeye, ranta, güvenlikçi politikalara, lükse, şatafata değil halk için kullanılmalıdır!

Sermayedarlara cenneti emekçilere cehennemi yaşatan vergi adaletsizliğine artık yeter diyor, VERGİDE ADALET İSTİYORUZ!

 

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here