KESK Antalya Şubeler Platformu, 8 Mart’ın resmi tatil ilan edilmesi ve tutuklu KESK üyelerinin  bir an önce serbest bırakılması talebiyle bir basın açıklaması yaptı.

Basın açıklamasının ardından KESK Antalya Şubeler Platformu üyeleri Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’na ve Antalya kadın milletvekillerine faks, tutuklanan KESK üyesi kadınlara dayanışma amaçlı kart gönderdiler.

8 MART RESMİ TATİL EDİLSİN!

Kadınların yüzyıllar önce başlayan ezilme öyküsüne isyanımızı büyütme kararlılığında olan biz KESK’li kadınlar, bugün 8 Mart’ın resmi tatil ilan edilmesi için bir kez daha alanlardayız.

Kadınların;

–        Sistem tarafından ucuz işgücü olarak görülüp; güvencesiz, kayıt dışı, düşük ücretlerle, 18 saate kadar çalıştırılmasına,

–        Performans adı altında çok çalıştırılıp, rekabete itilmesine,

–        İşyerlerinde kreş, çocuk bakımevleri olmadığı için çalışma yaşamından dışlanmasına,

–        Ev işleri, çocuk, yaşlı ve hasta bakımının sadece kadınların göreviymiş gibi gösterilerek bir kez daha sömürülmesine,

–        Her gün 5  kadının vahşice öldürülmesine ve faillerin çeşitli adlar altında ceza indimi alması ya da serbest bırakılmasına,

–        Namus kavramının kadın cinselliğiyle özdeş görüldüğü sistemde, töre-namus adı altında baskıya, işkenceye uğramasına, öldürülmesine,

–        İşyerinde, sokakta, evde; taciz, tecavüz ve saldırıya maruz kalmasına,

–        Yasaların, toplumsal yaşamın kadınları ikincilleştiren yapısına,

–       Daha yoksul olduğu için eğitim, sağlık gibi temel haklardan her geçen gün mahrum edilmesine,

–        Nedeni ya da tarafı olmadıkları savaş politikalarının bedelini ödemeye mecbur bırakılarak; acı, gözyaşı ve göçe itilmesine, tecavüze uğramasına,

–        Başkaldıranlarının toplumdan dışlanmasına, politikleşip, özgürlük istediğinde gözaltına alınıp, tutuklanmasına,

–        Neo-liberal muhafazakâr ataerkil politikalarla bedeninin, emeğinin ve cinselliğinin sömürülmesine,

KARŞI BAŞKALDIRIYORUZ!

Kadını alınıp-satılan, emeği, anneliği sömürülen bir mal olarak gören anlayışın yıkılması için İSYANDAYIZ!

19. yüzyılın ikinci yarısından itibaren düşük ücretlerine, uzun çalışma saatlerine ve insanlık dışı çalışma koşullarına başkaldıran kadın işçilerin yarattığı mücadelenin bayrağını taşımak için alanlardayız!

8 Mart kadınların birlik, mücadele ve dayanışma gününde; biz kadınlar, hak ve eşitlik isteklerimizi dile getirmek, kadın olmaktan dolayı yaşadığımız sorunlara dikkat çekmek, her türlü baskı ve sömürüye karşı çıkmak için tekrar bir araya geldik.

Bugün aralarında Çin, Rusya, Azerbaycan, Kazakistan, Moldova ve Kırgızistan’ın da bulunduğu 21 ülkede “8 Mart” ülkenin genel tatil günlerinden biri olarak kabul edilmektedir. Bu topraklarda yaşayan kadınlar olarak biz de; sözümüzü söylemek, taleplerimizi haykırmak, dayanışmamızı örmek için 8 Mart’ın resmi tatil ilan edilmesini istiyoruz. Bunun için 8 Mart’ta hizmet üretmeyerek alanlara çıkıyoruz. Tüm kadınları da 8 Mart’ın resmi tatil olması için hizmet üretmeyerek alanlara çıkmaya davet ediyoruz.

TBMM’de bulunan tüm kadın milletvekillerinin 8 Mart’ın resmi tatil olması için ortak kanun teklifi sunup, bu konuyu hep birlikte kadın dayanışması içinde savunmalarını bekliyoruz. Bu yüzden bugün bütün Türkiye’de her ilin kendi kadın milletvekillerine fax çekme eylemini gerçekleştiriyoruz.

KESK Kadın Sekreteri başta olmak üzere kadın sekreterlerimizin 8 Mart öncesi tutuklanmasını ve KESK’e yönelik baskıları kınıyoruz. Korkmuyor, susmuyor, taleplerimiz için alanlara çıkmaya devam edeceğimizi bir kez daha buradan ilan ediyoruz.

KESK’li kadınlar olarak 8 Mart’ın resmi tatil ilan edilmesi için yaptığımız eylemlerin bu 8 Mart’la sınırlı kalmayacağını, talebimizin ısrarlı takipçisi olacağımızı buradan tüm kamuoyuyla paylaşmak istiyoruz.

YAŞASIN 8 MART!  YAŞASIN KADIN DAYANIŞMASI!..

YAŞASIN ÖRGÜTLÜ MÜCADELEMİZ!

 

KESK ANTALYA ŞUBELER PLATFORMU

ADINA

DİLEK ELDENİZ

EĞİTİM SEN ANTALYA ŞUBESİ KADIN SEKRETERİ

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here