SGK Antalya İl Müdürlüğü önünde bir araya gelen BES Antalya Şubesi üyeleri

yaptıkları basın açıklamasıyla SGK çalışanlarının ikramiyelerinin ödenmemesini ve yaklaşan vergi haftası dolayısıyla vergide yaşanan adaletsizlikleri protesto ettiler.

BES Antalya Şubesi adına konuşan Şube Başkanı Mustafa Ayar “Yoksulluk sınırı altında bir gelir düzeyinde çalışmak zorunda bırakılan biz SGK emekçilerinin hak kayıplarına her geçen gün bir yenisi ekleniyor… 666 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile ikramiyelerimizin kaldırılmasından sonra yılbaşından bu yana fazla mesai ücretlerimizde gasp edilmiştir. Yine hükümetin gündeminde performans uygulamaları, iller arası rotasyon ve iş güvencemizin kaldırılmasına ilişkin yasal düzenlemelere ilişkin hummalı bir çalışmanın sürdürüldüğü bir dönemde artık yeter demek için bugün bir aradayız” dedi.

SGK emekçileri olarak tüm illerde  eş zamanlı alanlara çıktıklarını vurgulayan Mustafa Ayar “ Siyasi iktidarı uyarıyoruz asla ve asla iş güvencemizden vazgeçmeyecek performans ve rotasyon uygulamalarına boyun eğmeyeceğiz… Vergi politikalarının emekçileri yoksullaştırmanın en etkili aracı haline geldiği günümüzde 27 Şubat 2013 günü büro işkolunda gerçekleştireceğimiz grevle vergide adalet talebimizi de gündeme taşıyacağız… TÜM SGK Emekçilerini 27 Şubat’ta yapacağımız GREV’e güç vermeye çağırıyoruz dedi”

BES Antalya Şube Başkanı Mustafa Ayar basın açıklamasının ardından SGK önünde vergi ödemek için sıra bekleyen emekli vatandaşların sorunlarını dinleyerek sorularını yanıtladı. Vatandaşlar vergi ödemekten bıktıklarını geçinmek için ek iş yapmak zorunda olduklarını belirttiler.

 

İNSANCA YAŞAM GÜVENCELİ İŞ GÜVENLİ GELECEK İÇİN 27 ŞUBAT’TA GREVDEYİZ!

AKP’nin “ileri demokrasisi” her gün yaşanan gözaltı ve tutuklama furyası ile devam ediyor. Ancak otoriter, faşizan rejimlerde rastlanabilecek, emek ve demokrasi düşmanlığı üzerine inşa edilen  bu sözde “ileri demokrasiye” muhalefet eden herkes gözaltına alınıyor, tutuklanıyor.

KESK olarak, ne zaman haklarımızı, özgürlüklerimizi yok sayan düzenlemelere, saldırılara karşı emek ve demokrasi mücadelemizi yükselterek karşımızda korku imparatorluğunun mimarı AKP’yi buluyoruz. Son gerçekleştirilen operasyonun KESK olarak ülke genelinde başlattığımız örgütlenme kampanyasının birinci  gününe denk getirilmesi de  kesinlikle tesadüf değildir.

AKP’nin emekçilerin gündemini değiştirmeye asla izin vermeyeceğiz. Bugün taleplerimizi kamuoyuyla paylaşmak için buradayız.

Yoksulluk sınırı altında bir gelir düzeyinde çalışmak zorunda bırakılan biz SGK emekçilerinin hak kayıplarına her geçen gün bir yenisi ekleniyor…

666 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile ikramiyelerimizin kaldırılmasından sonra yılbaşından bu yana fazla mesai ücretlerimizde gasp edilmiştir. Yine hükümetin gündeminde performans uygulamaları, iller arası rotasyon ve iş güvencemizin kaldırılmasına ilişkin yasal düzenlemelere ilişkin hummalı bir çalışmanın sürdürüldüğü bir dönemde artık yeter demek için bugün bir aradayız!

Artık yeter diyoruz; insanca yaşam ve çalışma koşullarından giderek uzaklaştırılan, çalışma koşulları her geçen gün daha da ağırlaştırılan biz SGK emekçilerine işe giriş çıkışlarda turnikeler ve yüz okumalar, çalışma ortamlarımızın da kameralarla denetlenerek haksız ve hukuka aykırı muamelelere maruz bırakılan biz SGK emekçileri artık yeter diyoruz!

SGK’da yaşanan hak kayıplarını, istihdam belirsizliğini, gelecek kaygılarını, personel yetersizliği nedeniyle yaşanan iş yoğunluğunu birçok kez yaptığımız görüşmelerde hayata geçirdiğimiz eylemlerde ifade etmemize rağmen SGK Başkanlığı tarafından sorunlarımızın çözümü yönünde bugüne kadar tek bir adım atılmadığı için bugün bir aradayız.!

 

Unvan yükseltme ve görevlendirilmelerde liyakat ve kariyer rafa kaldırılmış, kadrolaşma kurum genelinde yaygın bir hale getirilmiştir. Merkez Müdürü ve Müdür Yardımcısı kadrolarına kıdem ve liyakat esasına bakılmaksızın hiçbir sınava tabi tutulmadan yapılan vekâleten atamaların sürekli değişen görevde yükselme yönetmelikleriyle asaleten atamalara dönüştürüldüğü ve bu uygulamaların karşı duruşumuza rağmen devam ettiği bir süreçte artık yeter demek için bugün bir aradayız!

Bugün SGK emekçileri olarak tüm illerde alanlardayız!

Siyasi iktidarı uyarıyoruz asla ve asla iş güvencemizden vazgeçmeyecek performans ve rotasyon uygulamalarına boyun eğmeyeceğiz…

Vergi politikalarının emekçileri yoksullaştırmanın en etkili aracı haline geldiği günümüzde 27 Şubat 2013 günü büro işkolunda gerçekleştireceğimiz grevle vergide adalet talebimizi de gündeme taşıyacağız…

TALEPLERİMİZİ BUGÜN BURADA BİRKEZ DAHA TEKRARLIYORUZ!

 • 666 Sayılı KHK’nın neden olduğu hak kayıpları iade Rehberlik ve teftiş başkanlığında çalışan müfettişlere ödenen ikramiyeler tüm çalışanlara ödenmelidir.
 • Genel olarak kamu çalışanları yoksulluk sınırı altında yaşamaktadır. Konfederasyonumuz tarafından hesaplanan yoksulluk sınırı olan 3.481 TL. Taban aylık olarak tüm kamu çalışanlarına verilmelidir.
 • Diğer kamu çalışanlarında olduğu gibi SGK çalışanlarının da emekli olduğunda maaşları % 50-60 oranında azalmaktadır. Bu nedenle emekliliği hak ettiği halde ekonomik ihtiyaçlarından dolayı çalışmak zorunda kalan binlerce SGK emekçisi bulunmaktadır. Bu sebeple maaş dışında SGK emekçilerine ödenen tüm ücretler mesai’lerle birlikte emekli aylığına dahil edilmelidir.
 • Tüm atama ve yer değiştirmelerde kıdem ve liyakat ilkesine uyulmalı, Merkez Müdürü ve Müdür yardımcısı kadroları için sınavlar açılmalı.
 • Kurum içi yükselme (şeflik ve memurluk) sınavlarında puanlama usulü kaldırılmalı, hizmet yılı ve eğitim durumu uygun olan herkesin sınava girebilmesinin önü açılarak sınav sonucuna göre atamalar yapılmalıdır.
 • İcra Memurluğu ve Sosyal Güvenlik Denetmenliği gibi kadrolara yapılacak sınavlara kurum içerisinden alımlar yapılmalıdır.
 • Her türlü yüz okuma, kamera, turnike ve sigara saatleri gibi mobbing uygulamalarına son verilmelidir.
 • Tüm Merkez müdürlüklerinin fiziki ortamları düzeltilmeli, çalışma koşulları iyileştirilmeli çalışanların ulaşım ve yemek sorunları çözülmelidir.
 • 50 ve üzeri personel çalışan tüm merkezlerde kreş açılmalı ve yeteri kadar lojman sağlanmalıdır.
 •  İş yoğunluğunun azaltılabilmesi için zorunlu mesai uygulamaları yerine yeni kadrolu ve güvenceli personel istihdam edilmelidir.
 • Engelli personelin durumlarının iyileştirilmesi ve engel durumlarına uygun işlerde çalıştırılmalarının sağlanması.
 •   Her türlü keyfi ve ayrımcı uygulamalara son verilmelidir.
 •   Vatandaş odaklı çalışma sonucu memurlar üzerinde uygulanan soruşturmalara, baskılara, son verilmelidir.
 • SGK Emekçilerinin yaşadığı sorunların çözümü için başta AKP Hükümeti olmak üzere Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı ve Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığını SGK emekçilerinin sorunlarına çözüm bulmaya davet ediyor,

TÜM SGK Emekçilerini 27 Şubat’ta yapacağımız GREV’e güç vermeye çağırıyoruz!

 

 

İNSANCA BİR YAŞAMI DİRENE DİRENE KAZANACAĞIZ!

 

KURTULUŞ YOK TEK BAŞINA YA HEP BERABER YA HİÇ BİRİMİZ!

 

 

 

 

 

 

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here