21 Aralık grevi Antalya da gerçekleşti. KESK’e bağlı sendikalar o gün iş bırakma çağrısı yaptı ve tüm Türkiye’de olduğu gibi Antalya’da da hayat durdu.

Aralık ayının sonunda gecenin en uzun ve günün en kısa olduğu gün, 21 Aralık’ta Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu bir grev gerçekleştirdi. Yandaş ve tekelci basının görmezlikten geldiği eylem büyük bir başarıyla sürdürüldü ve KESK’in örgütlü olduğu tüm illerde ve ilçelerde yapıldı.  21 Aralık grevi Antalya da gerçekleşti. KESK’e bağlı sendikalar o gün iş bırakma çağrısı yaptı ve tüm Türkiye’de olduğu gibi Antalya’da da hayat durdu.  Antalya’da emekçiler kitlesel bir yürüyüş gerçekleştirdiler ve grevi taçlandırdılar. Grev ile ilgili notlarımı paylaşmak istedim.

1-Grev, KESK kongresinden itibaren sendikaların genel meclislerinde veya Başkanlar kurullarında gündem yapılan ve 4688 sayılı kamu Çalışanlarının Sendikalar Yasasında yapılması düşünülen değişikliklere karşı bir yanıt olarak da kararlaştırılan bir eylemdi. Eylem 4688 sayılı yasa da Ekim ayında değişiklikler yapılacağı açıklandığı için Kasım ayına göre planlanmıştı. Dolayısıyla grev için yeterli hazırlık yapacak zaman yoktu eleştirileri biraz haksız eleştiri oluyor.

2- KESK için söylenen “KESK sağlıkçıların ya da Türk Tabipler Birliği’nin (TTB) peşine takılmış gidiyor.”, ulusalcıların ve sağcıların “TTB KESK’in peşine takılmış gidiyor.” Söylemleri dayanaksızdır. KESK ve TTB değişik platformlarda beraber mücadele yürütmüşlerdir.  21 Aralık grevi de bunlardan biridir.

3-Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu( DİSK), kongre sürecinde olması nedeniyle eyleme aktif olarak katılamamıştır. Fakat gerek yaptığı basın açıklamalarıyla, gerekse işyerlerinden eyleme pratik olarak katılınmasına verdikleri destekle alanlarda KESK ile birlikte olmuştur.

4- Türk Mühendis Mimar Odaları Birliği (TMMOB) üyelerinin kamuda çalışanları KESK üyesidirler. Ancak üyelerinin büyük bir çoğunluğu özel sektörde çalışmaktadır. Bunların bir kısmı işveren konumundadır. TMMOB greve basın açıklamaları, duyurular, toplantılar vasıtasıyla destek vermiş, KESK’i alanlarda da yalnız bırakmamıştır.

5-Grev için KESK Kamu Sen’i ziyaret ederek çağrı yapmıştır. Kamu Sen greve katılmayacağını bildirmiştir. Ayrıca sağlık işkolunda oluşturulan platforma da Memur Sen ve Kamu Sen katılmamıştır.

6-21 Aralık grevi KESK’in güven tazelemesi olmuştur. Eylem sonrası KESK’e bağlı sendikaların üye sayılarında artışlar olmuş, KESK çaresizliğe sürüklenen kamu emekçileri için umut taşıdığını bir kere daha göstermiştir.

7-21 Aralık grevi KESK üyelerinin yerellerde işyerlerinden sokaklara aktığı bir eylem olmuştur. Sendikal kadrolara moral ve motivasyon sağlamış, özgüven aşılamıştır. Sendikal mücadelenin kopma noktasına gelen işyeri bağını biraz olsun güçlendirmiştir. Özgüven eksikliğinden dolayı Memur Sen veya Kamu Sen’le ortak iş yapma beklentileri büyük ölçüde kırılmıştır.

8-Taleplerin netliği ve oluşturulan dil birliği,  karşı tarafın oluşturduğu ideolojik hegemonyanın kırılmasında gösterilen çaba önemli bir kazanım olarak KESK’in hanesine yazılmıştır.

9-21 Aralık grevi “birleşik emek hareketi” hedefinin nasıl gerçekleşebileceğine dair önemli ipuçları vermiştir. Birleşik emek hareketinin oluşturulmasında KESK’in önemli bir sendikal odak olduğunu göstermiş, bunun olanaklarını açığa çıkarmıştır. Birleşik emek hareketinin kısa sürede basitçe konfederasyonların üstte bir araya gelmesi ile oluşmayacağına da işaret etmiştir. Üstte konfederasyonların bir araya gelmesi işyerlerinde ortak çalışmaları önemli ölçüde kolaylaştıracaktır. Ancak hem yeni bir sendikal kültür yaratılması, hem de yeni bir sendikal hareketin oluşturulması mutlaka işyerlerinde yapılan çalışmalarla gerçekleşecektir.

10-21 Aralık Grevi örgütlü-örgütsüz, şu veya bu sendikalı ayrımı yapmadan ortak sorunlar üzerinden ortak taleplerle herkesin örgütlü bir mücadeleye katılmasına hizmet edecek esas çalışmanın işyerinde yapılmasının önemini bir kez daha göstermiştir. Statü farkı gözetmeksizin bir işyerindeki tüm emekçileri ortak mücadele zemininde ortak taleplerle bir araya getirmenin yolu şüphesiz işyerlerinden kurulacak ilişkilerden geçmektedir.

11-4688 sayılı yasa değişiklikleri meclis gündemine getirildiği gün KESK sokakta Ankara merkezli eylemler örgütlemeli, aynı zamanda diğer illerde de kitlesel eylemler örgütlenmelidir.

12-KESK’e bağlı her sendika 21 Aralık grev talepleri ile kendi taleplerini birleştiren yeni bir çalışma programı ortaya koymalıdır. Bu çalışma programının hazırlanacağı sürede ise işyeri çalışmaları sürdürülmelidir.  Hükümetin öngördüğü maaş zammına ve Genel Sağlık Sigorta prim kesintisinin artmasından dolayı oluşacak tepki 15 Ocak sonrası alanlarda ifade edilmeli ve hükümetin geri adım atması sağlanmalıdır. Bu 21 Aralık grevini tamamlayacaktır.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here