Antalya’da emek meslek örgütleri , 2020 yılı bütçesinin emekçilerin bütçesi olmadığını ifade ederek, bütçenin geri çekilmesini istedi.

Devrimci İşçi Sendikası Konfederasyonu (DİSK), Kamu Emekçileri Sendikası Konfederasyonu (KESK), Türk Tabipler Birliği (TTB) Antalya Tabip Odası ve Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Antalya İl Koordinasyon Kurulu’nun çağrısı ile Attalos Meydanı’nda bir araya gelerek 2020 yıllı bütçesine ve güvenlik soruşturmasına ilişkin basın açıklaması düzenledi.

Açıklamayı okuyan Antalya Tabip Odası Başkanı Prof. Dr. Nursel Şahin, AKP hükümetinin bütçe ve güvenlik soruşturması ile birlikte halkların ortak kazanımları saldırdığını ifade etti. AKP hükümetinin siyasal anlamda sonunun geldiğine dikkati çeken Prof.Dr. Şahin, “Milyonlarca insanın hakkını gasp etmek ve tek adam sultasını kalıcılaştırma peşindeler. Anayasaya ve İnsan Hakları Sözleşmesine aykırı olduğu halde ve Anayasa Mahkemesi kararının varlığına rağmen bu hukuksuzlukta ısrarın ülkede doğrudan iktidar yandaşı olmayanların kendilerinden izin ve olur almadan işe girmeleri engellemek istiyorlar” dedi.

Tutturulamayan hedefler nedeniyle ekonomik krizin daha da derinleştiğini söyleyen Prof.Dr. Şahin, faturanın başta emekçilere olmak üzere dar gelire sahip yurttaşların üzerine yıkıldığını belirtti. Prof.Dr. Şahin, “Torpille işe alımın diğer adı olan mülakat uygulamasına son verin. Yurttaşlar arasında ayrımcılığa yol açacak ve insanların haklarını gasp edecek yasal düzenlemeleri rafa kaldırın. Bu ülkede yaşayan 82 milyon için eşit bir hak olan kamuda işe girilmesini engellemeye yönelik her türlü girişimin karşısında olacağımızı bir kez daha ilan ediyoruz” diye konuştu.

Bütçe’nin iktidar ve ortaklarının oyları ile kabul edildiğini işaret eden Prof.Dr. Şahin, bütçenin emekçilerin bütçesini olmadığını hatırlattı. Şahin, “ Bütçe bizim bütçemiz değil. Mevcut iktidarın kimden hangi sosyal, sınıf ve tabakadan yana olduğunu anlamanın en kolay yolu bütçesine bakmaktır. Ne yazık ki Türkiye’de yıllardır bütçeler ülke kaynaklarının, emekçilerden, halktan alınan vergilerin sermayeye – patronlara, yandaşlara aktarılmasının bir aracı haline dönüşmüştür” dedi.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here