1* ‘Ortaöğretim Tasarımı’ açıklamasında ders çizelgesi ders sayılarının azaltılması, derslerin birleştirilmesi şeklinde düzenlenmiştir. Bu dersler kimler tarafından okutulacak, derslerin kazanımları ne olacaktır?  Ders alan ağırlıkları dağılımında öğretmenlerin yaşayabileceği sorunlara ilişkin (Norm fazlası, ders dağılımında adalet, eşitlik vb.) hangi önlemler alınmıştır?

2*Ortak ders sayısının azaltılması, seçmeli derslerin oranlarının artırılması yönünde açıklanan ders çizelgesi okul yönetimlerinin varolan yapısı üzerinden öğretmenler arasında ders dağılımı ve öğrencilerimizin ilgi, yetenek ve becerilerine yönelik yönlendirme süreçlerinde yol açacağı  eşitsiz uygulamalara yönelik nasıl bir önlem alınmıştır?

3*Ortaöğretimde uygulamada yapılan değişiklikler yükseköğretimden bağımsız düşünülemez. YÖK’ ün açıklamasında ise ortaöğretimde yapılan değişikliklere ilişkin bir çalışma olmadığı açıklanmıştır. Ortaöğretim tasarımı açıklaması YÖK’ ten bağımsız mı planlanmıştır?

4*Öğrencilerin yaptığı projeler, portfolyo çalışmaları ve katıldıkları etkinliklerin üniversiteye geçişte etkisinin planlandığı açıklandı. Okullar ve coğrafi bölgeler arasındaki eşitsizliğin son derece derin olduğu ülkemizde eşitsizliğin ortadan kaldırılmasına yönelik atılacak somut adımlar nelerdir?

5*Kariyer ofisi nedir? Milli Eğitim Bakanlığı okulu bir iş bulma kurumu olarak mı yoksa öğrenciyi psikolojik, akademik ve davranış açısından geleceğe hazırlayan bir kurum olarak mı tanımlamaktadır? Rehberlik servislerinin güçlendirilmesi, desteklenmesi yerine ‘Kariyer Ofisi’ uygulamasına neden ihtiyaç duyulmuştur?

6*Toplumun her kesimi ile görüşülerek hazırlandığı açıklanan ‘Ortaöğretim Tasarımı’ hazırlanma sürecinde görüşülen kesimler kimlerdir?

7*Ortaöğretim Tasarımı açıklaması ‘Anadolu Liseleri’ ile sınırlı bir açıklamadır. Farklı okul türlerinde ders çizelgesi nasıl uygulanacaktır?

8*’Ortaöğretim Tasarımı’ açıklamasında sertifika programlarının mutlaka okulun içinde alınması gerekmediği açıklandı. Eğitim okulda ve öğretmenle olur. Öğrencilerimizin örgün eğitimden hızla uzaklaştığı koşullarda; bireyselleştirilen ve mekanla, okulla bağı koparılan eğitimin piyasalaşması ve öğrencilerin-öğretmenlerin aidiyet sorunu yaşadıkları bir gerçekliktir. Sertifikasyon programları ile liselerin bir eğitim kurumu olmaktan çıkarılarak sertifika merkezine dönüştürülmesi eğitimin hangi sorununa çözüm olacaktır? 

9*Yapay zekanın eğitim alanında kullanımı Dünya genelinde eğitimin piyasalaşması ve öğretmen rolü ve sayısı üzerinde oluşturduğu baskıdan dolayı tartışılmakta ve eleştirilmektedir. Yapay zeka uygulamalarının ders çizelgesine alınması sürecinde yapay zeka uygulamalarının olumsuz dönütleri değerlendirilmiş midir?

10*Öğretmen; eğitimin tüm sorunlarının hedefinde gösterilmekte, sorunların çözümü için ise öğretmen eğitimlerinin planlandığı açıklanmaktadır. Öğretmenlerin hak ve özgürlükleri genişletilmeden nitelikli eğitimden söz edilemez. Sözleşmeli öğretmenler kadroya geçirilecek ve mazerete dayalı tayin hakkı başta olmak üzere tüm hakları iade edilecek midir? Ücretli öğretmen uygulamasına son verilecek midir? Öğrencilerimizin ilgi, yetenek ve becerileri doğrultusunda yönlendirilebilmesi için bilim, kültür, sanat, spor,  yabancı dil branşları başta olmak üzere tüm branşlardan atama yapılacak mıdır? Proje okul uygulamasına son verilecek midir? Yönetici atamaları, öğretmen atamaları, proje okullarına öğretmen alımında mülakat uygulamalarına son verilecek midir?

 Raşit ARAZ

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here