Antalya’da KESK, DİSK, TTB Antalya Tabip Odası ve TMMOB’un da aralarında yer aldığı, sendika, meslek odaları ,dernekler, partiler, hareketler, çevreler 1 Mayıs’ta Aydın Kanza Parkı’nda toplanıp, Güllük Caddesi’nde yürüdükten sonra Cumhuriyet Meydanı’nda miting düzenleyecekler.

Antalya’da 2015 1 Mayıs’ı birlikte kutlayacak olan KESK, DİSK, TMMOB ve TTB Antalya Tabip Odası temsilcileri Eğitim-Sen’de basın toplantısı düzenlediler. Basın açıklamasını okuyan Ziraat Mühendisleri Odası Antalya Şubesi Başkanı Vahap Tuncer, “Kutlama 1 Mayıs 2015 tarihinde saat 10.00 da Aydın Kanza Parkı’ndan yürüyüşle başlayacak ve Cumhuriyet Meydanı’nda etkinlikle sona erecek. Geçten yıl 1 Mayıs’ı uzun aradan sonra KESK, DİSK, TMMOB, TTB, siyasi partiler ve demokratik kitle örgütlerinin mücadelesi ve kitlesel katılımı sonucunda Cumhuriyet Meydanı’nda kutlanmıştı. 2015 1 Mayıs kutlamalarını Cumhuriyet Meydanı’nda yapmak için resmi başvurumuzu Antalya Valiliği’ne yaptık.” dedi.

“AKP iktidarının emek karşıtı politikalarına dur demek için, Emekçilerin hak ve taleplerini haykırmak için, barış, demokrasi ve dayanışma için, kadın cinayetlerine dur demek için 1 Mayıs çalışmalarımızı başlatmış bulunmaktayız. ” diyen Tuncer ” Emekçiler olarak 1 Mayıs Birlik Mücadele ve dayanışma gününün görkemli bir şekilde geçmesi için her türlü çalışmayı yapacağız. İşçileri, emekçileri, öğrencileri, kadınları, ötekileştirilenleri, yok sayılanları, işsizleri toplumun bütün ezilenlerini dayanışma içerisinde 1 Mayıs alanına bekliyoruz.” şeklinde konuştu

1 Mayıs’ta Cumhuriyet Meydanındayız
Değerli Basın Emekçileri,
1 Mayıs 2015’e doğru yaklaştığımız bir dönemde KESK, DİSK, TMMOB ve TTB Genel başkanlarının 2014 1 Mayısı ile ilgili yargılandığı davada beraat kararı çıkmıştır.

2014 1Mayıs Birlik, Mücadele ve Dayanışma Günü’nde, ‘halkı kanuna aykırı toplantı ve gösteri yürüyüşüne kışkırttıkları’ iddia edilen KESK Genel Başkanı Lami Özgen, DİSK Genel Başkanı Kani Beko, DİSK Genel Sekreteri Arzu Çerkezoğlu, TTB Merkez Konseyi Başkanı Ahmet Özdemir Aktan ve TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı’nın, 1.5 yıldan 4 yıla kadar hapis istemiyle yargılandığı davanın ikinci duruşması 24 Martta İstanbul Çağlayan Adliyesi’nde görüldü. Duruşma sonucunda mahkeme, tutuksuz olarak yargılanan 5 kişi hakkında beraat kararı verdi.

Mahkemenin bu kararı, Taksim’in 1 Mayıs’ta işçilere, emekçilere kapatılacağına yönelik açıklamaların yoğunluk kazandığı, ‘İç Güvenlik’ adı altında faşizmin yasalaştırılmasının hedeflendiği bu süreçte Taksim’in 1 Mayıs Meydanı olduğunu ve kapatılamayacağını bir kez daha açıkça ortaya koymuş oldu.

2014 1 Mayısından 2015 1 Mayısına kadar geçen süre emekçilerin haklarına yönelik saldırıların yoğunlaştığı, sömürünün katlanarak arttığı bir dönem oldu. Soma’da, Ermenek’te ve ülkenin birçok yerinde emekçilerin iş cinayetleri sonucu yaşamlarını yitirdiği bir dönemi hep beraber yaşadık. Bu dönem taşeronlaştırmanın yaygınlaştırıldığı, esnek ve kuralsız çalışmanın kural haline getirildiği, emekçilerin açlık ve yoksulluğa terk edildiği bir dönem oldu. İktidarın halkı açlığa ve yoksulluğa mahkum etmesinin yanı sıra, itiraz eden, sorgulayan, hak arayanlara karşı baskısını artırması, iç güvenlik yasasını çıkartarak baskı ile halkı sindirmeye çalışmasına hep birlikte şahit olduk.

Bütün bu gelişmeler2015 1 Mayıs’ının önemini bir kat daha artırmıştı. Türkiye genelinde KESK, DİSK, TMMOB, TTB öncülüğünde siyasi partiler ve demokratik kitle örgütlerinin katılımı ile 1 Mayıs İşçilerin, birlik, mücadele ve dayanışma günü kutlanacaktır. İstanbul’da Taksim Meydanı Konfederasyonlar tarafından kutlama alanı olarak açıklanmıştır.

Antalya’da 2015 1 Mayıs’ı KESK, DİSK, TMMOB, TTB tarafından birlikte kutlanacaktır. Kutlamalara siyasi partiler ve demokratik kitle örgütleri de katılacaktır. Kutlamalar diğer sendikalara da açık olacaktır.

Kutlama 1 Mayıs 2015 tarihinde saat 10.00 da Aydın Kanza Parkından yürüyüşle başlayacak ve Cumhuriyet Meydanında Etkinlikle sona erecektir. Geçtiğimiz yıl 1 Mayıs’ı uzun aradan sonra KESK, DİSK, TMMOB, TTB, siyasi partiler ve demokratik kitle örgütlerinin mücadelesi ve kitlesel katılımı sonucunda Cumhuriyet Meydanında kutlanmıştı. 2015 1 Mayıs kutlamalarını Cumhuriyet Meydanında yapmak için resmi başvurumuzu Antalya Valiliğine yaptık.

İktidarın emek karşıtı politikalarına dur demek için, Emekçilerin hak ve taleplerini haykırmak için, Barış, demokrasi ve dayanışma için, kadın cinayetlerine dur demek için 1 Mayıs çalışmalarımızı başlatmış bulunmaktayız. Emekçiler olarak 1 Mayıs Birlik Mücadele ve dayanışma gününün görkemli bir şekilde geçmesi için her türlü çalışmayı yapacağız. İşçileri, emekçileri, öğrencileri, kadınları, ötekileştirilenleri, yok sayılanları, işsizleri toplumun bütün ezilenlerini dayanışma içerisinde 1 Mayıs alanına bekliyoruz.

KESK-DİSK-TMMOB-TTB Antalya Tabip Odası

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here