KESK-DİSK-TMMOB Antalya bileşenleri bir açıklama yaparak 1 Mayıs için çağrı yaptı.

Salı saat:13.00’da Aydın Kanza Parkı’nda toplanarak Atatürk Parkına yürünecek.

Eğitim Sen Antalya Şube binasında ortak bir basın toplantısı yapan  Antalya’da KESK, DİSK ve TMMOB bileşenleri 1 Mayıs’ı ortak kutlayacaklarını bildirdi. Açıklamaya TMMOB adına Vahap Tuncer, KESK adına Nuretin Sönmez, DİSK adına Matoş Gonca katıldı.

Ortak açıklamayı okuyan yapan Eğitim Sen Şube Başkanı Nurettin Sönmez, bu yıl İstanbul Taksim’de olduğu gibi Antalya’da da 1 Mayıs’ta alanlarını on binlerin dolduracağını söyledi. Sönmez, “1 Mayıs işçi sınıfının birlik, mücadele ve dayanışma günü kutlamaları emeğin kazanılmış haklarına yönelik yeni saldırıların gündeme geldiği bir dönemde gerçekleşmektedir. KESK, DİSK, TMMOB olarak Antalya’da 1 Mayıs salı günü saat 13.00 da Aydın Kanza Park’ında toplanacağız. Buradan Atatürk Parkı Barbaros Kavşağı’na yürüyerek ortak mitingimizi gerçekleştireceğiz”dedi.

Değerli Basın Emekçileri,

Uluslararası Birlik, Mücadele ve Dayanışma Günü 1 Mayıs kutlamaları için yeniden alanlardayız.

Bu yıl da İstanbul’da Taksim’de olduğu gibi Antalya’da da 1 Mayıs alanlarını onbinlerle dolduracağız.

1 Mayıs 2012 İşçi Sınıfının Birlik, Mücadele ve Dayanışma Günü kutlamaları emeğin kazanılmış haklarına yönelik yeni saldırıların gündeme geldiği bir dönemde gerçekleşmektedir.

Bir yanda kıdem tazminatının kademeli olarak kaldırılması, Özel İstihdam Büroları’nın kölelik büroları haline getirilmesi, bölgesel asgari ücret uygulaması ile asgari ücretin düşürülmesi, taşeronluğun, esnekliğin güvencesiz ve kuralsız çalışmanın “Ulusal İstihdam Stratejisi” adı altında yaygınlaştırılması hesapları yapılırken, diğer yandan grev yasaklarında ısrar eden, işçi sınıfının önüne konulan barajları koruyan, yasakçı bir sendikalar yasası bizlere dayatılmaktadır.

Bu dayatmalarla örgütsüz, güvencesiz, korumasız ve güvenliksiz bırakılan işyerlerinde üstüste yaşanan iş cinayetlerinde büyük artış yaşanmakta, milyonlarca işçi ise ölümün kucağında çalışma koşullarına terk edilmektedir. Hükümetin bunları önlemek için adım atması bir yana, bu cinayetlere adeta çanak tutan taşeron (alt işveren) uygulamasının yaygınlaşmasını sağlayacak yasa değişikliğine hazırlandığı görülmektedir.

“4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikalarında Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” ile kamu emekçilerine anti demokratik çalışma ve yaşam koşulları, toplumda 4+4+4 diye anılan “İlköğretim ve Eğitim Kanunu” ile eğitim sisteminde dayatmacı, baskıcı, gerici yasal düzenlemeler planlanması siyasal iktidarın uyguladığı baskıcı politikaların en büyük göstergesidir.

Daha geçtiğimiz günlerde yaşanan kamu emekçilerine yönelik saldırılar bütün toplumun gözünün önünde gerçekleşmiştir.

Her türlü hak alma çabasının ve mücadelesinin baskı ve şiddet ile durdurulmak istendiği, kentsel dönüşüm adı altında kentlerimizin yağmalandığı, kâr uğruna çevrenin talan edildiği, sağlık ve eğitim alanın ticarileştiği, kadın cinayetlerini artıran anlayışın yayıldığı, gazetecilerin, sendikacıların tutuklandığı, zorun ve baskının hakim olduğu, ülkenin Kanun Hükmünde Kararnamelerle yönetildiği bir devlet yönetiminin izlerini hissetmekteyiz.

Bu süreçte Kürt sorununda demokratik taleplerin, baskı ve tutuklamalar ile yok sayıldığı, özel yetkili mahkemeler ve terörle mücadele yasası adı altında her türlü hak alma talebinin suç görülerek yaratılan baskı iklimi ortadadır. Ortadoğu’da ve Suriye’de emperyalizmin işgal politikalarının taşeronluğuna soyunmak, ülkemizi içinden çıkılamaz bir cendereye doğru sürüklemektedir.

Bizler emek ve meslek örgütleri olarak, 1 Mayıs 2012 Birlik, Mücadele ve Dayanışma Günü’nü en geniş birlikteliği yaratarak kutlamak için alanlardayız, Antalya’daki1 Mayıs Alanını ve ülkenin dört bir tarafında tüm mağdurlarla, yoksullarla, dışlananlarla, işsizlerle, işçilerle, kamu emekçileriyle, mimar ve mühendislerle, aydınlarla, sanatçılarla, kadınlarla, gençlerle, emeklilerle, basın emekçileriyle, 1 Mayıs alanlarında olacağız.

KESK,DİSK,TMMOB olarak Antalya’da 1 Mayıs Salı Günü saat 13.00 da Aydın Kanza’da toplanacağız. Buradan Atatürk Parkı Barbaros kavşağına yürüyerek ortak mitingimizi gerçekleştireceğiz.

Bütün işçileri, emekçileri, ezilenleri, ötekileştirilenleri, aydınları,işsizleri, güvencesizleri,mimar ve mühendisleri,emeklileri,sanatçıları,gençleri,Kadınları, Mayıs yürüyüşü ve mitingine çağırıyoruz.

1 Mayıs alanlarını, milyonların adalet isteğinin kürsüleri haline dönüştüreceğiz ve taleplerimizle, rengarenk bayraklarımızla, türkülerimizle, halaylarımızla 1 Mayıs Alanı’nda olacağız. 24.04.2012

KESK-DİSK-TMMOB

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here